17 octombrie 2021
HAOS! Asta au găsit inspectorii DSP în cabinetele medicilor de familie! CITEŞTE REZULTATUL!

HAOS! Asta au găsit inspectorii DSP în cabinetele medicilor de familie! CITEŞTE REZULTATUL!

„Au fost controlate 72 cabinete medicale individuale, 28 in mediul urban si 44 in mediul rural. Problemele identificate: a) peste 90 % din cabinetele medicale controlate nu deţin structura funcţională prevazută de Ordinul M.S. 1338/2007 , respectiv: • 19 cabinete nu utilizează sala de tratamente din cauza inexistenţei unei surse care să realizezeze microclimatul corespunzator ; • 36 cabinete nu deţin spaţii şi aparatura necesară desfăşurării operaţiunilor de sterilizare (declarativ nu desfaşoară activităţi de mică intervenţie sau deţin truse de intervenţie de unică utilizare) ; • 20 de cabinete nu asigură spaţii anexe pentru depozitarea intermediară a deşeurilor, a materialelor şi ustensilelor de curăţenie ; • Toate cabinetele desfasoară activităţile administrative în spaţiile în care asigură consultaţii sau tratamente medicale; • 27 cabinete nu deţin grupuri sanitare separat pentru personal şi pentru pacienţi, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 1338/2007 ; b ) 6 cabinete nu asigură apă caldă curentă (Pietrari, Târgovişte, Voineşti, Cojasca, Gura Ocniţei, Darmanesti) ; c) 8 cabinete prezinta defectiuni la instalatiile de aprovizionare cu apa curenta (Crevedia, Dobra, Finta, Niculesti, Cojasca, Gura Ocnitei, Petresti, Darmanesti) ; Alte deficienţe: -majoritatea cabinetelor nu respectă prevederile Ord.M.S.nr.219/2002, nu colectează corect deşeurile din activitatea medicală, nu se respectă codul de culori şi destinaţia recipienţilor (Viişoara, Hăbeni, Dărmăneşti, Vlădeni, Petreşti, Răzvad), nu întocmesc evidenţa deşeurilor rezultate din activitatea medicală; -utilizează pentru dezinfecţie drept substanţe biocide produse neavizate pentru punere pe piaţă; deţin cantităţi mici; nu le utilizează conform recomandărilor producătorului. -95% din unităţile controlate în această acţiune tematică nu au efectuat operaţiuni dezinsecţie-deratizare, operaţiuni care se efectuează cu prestator autorizat şi cu respectarea ritmicitatii în conformitate cu Ord.M.S.nr.536/1997 ; -personalul din 17 cabinete nu a putut face dovada investigării stării de sanatate – conform H. G nr.355/2007. Cabinete cu deficiente majore Corneşti La ora controlului, activitatea medicală se desfaşura într-o locaţie pentru care nu s-a obţinut Autorizaţia Sanitară de Funcţionare, localitatea Cătunu, locaţie care nu îndeplineşte condiţiile minime de funcţionare în conformitate cu Ordinul M.S nr.1338/2007 ; – nu se asigură apa rece şi caldă în spaţiile unde se desfasoară activitatea medicală ; – nu se asigură confort termic în toate compartimentele unităţii; – nu se asigură suprafeţe lavabile, uşor de curăţat şi dezinfectat; – un singur grup sanitar, nefuncţional, neracordat la sistemul de apa ; – unitatea necesita igienizare în toate spaţiile ; – deşeurile rezultate din activitatea medicale nu se colecteaza corect şi nu se asigură spaţiu pentru depozitarea intermediară a a acestora – Ord.M.S.nr.219/2002. Cojasca Unitatea funcţionează cu decizie de suspendare a activităţii (Decizia nr. 9 din 20.12.2010). La ora controlului s-a constatat că nu au fost remediate deficienţele care au stat la baza emiterii deciziei de suspendare. Răzvad Activitatea medicală se desfaşoară într-o clădire cu grad avansat de uzură, tâmplărie veche, linoleum deteriorat. Se asigură suprafeţe de lucru neconforme, care nu permit efectuarea operaţiunilor curente de curăţenie şi dezinfecţie ; S-a solicitat ca în termen de 7 zile să prezinte un program cu măsuri şi termene de remediere a deficienţelor constatate, avizat de autoritatea publică locală. Dărmăneşti Unitatea nu asigură structura minimă funcţională pentru un cabinet medical în conformitate cu prevederile Ord.M.S.nr.1338/2007 ; – nu asigură apa rece în toate spaţiile unde se desfaşoară activitate medicală; – nu asigură apa caldă; – nu se respectă prevederile Ord.M.S.nr.219/2002 ; – nu asigură sterilizare-aparat defect. S-a solicitat ca în termen de 10 zile să prezinte un program cu măsuri şi termene de remediere a deficienţelor constatate, avizat de autoritatea publică locală. Pentru deficienţele constatate în cadrul acţiunii de control s-a aplicat un numar de 31 sancţiuni, din care : – 21 amenzi, conform Legii nr.98/1994 cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare se ridică la 11900 RON ; – 10 avertismente. 2.Acţiunile de control în unităţile de învăţământ pentru care au fost primite sesizări au relevat concordanţa cu aspectele sesizate : a) SCOALA clasele I-VIII TELESTI – comuna LUDESTI – sesizare 27/25.01.2011 – nu sunt efectuate lucrarile curente de curatenie si dezinfectie in salile de clasa si la grupul sanitar exterior; – nu se asigura materiale pentru igiena individuala a copiilor, materiale de curatenie si dezinfectie; – terenul aferent unitatii este insalubru; – depozitarea necorespunzatoare a produselor corn-lapte-mar (nu exista spatiu special amenajat dotat cu frigider, se pastreaza pe holul de acces) si distributia acestora se face de catre personalul de curatenie, fara atributie in acest sens; Controlul nu s-a finalizat deoarece conducerea unitatii nu s-a prezentat cu documentele solicitate la sediul DSP Dambovita. b) SCOALA clasele I-IV MAGURA, comuna Hulubesti -nu se asigura apa curenta rece, pentru consum, pentru igiena individuala si pentru efectuarea operatiunilor de curatenie si dezinfectie; -grup sanitar necorespunzator comun pentru scolari si cadre didactice, tip closet, cabine fara usi, paviment si pereti deteriorati care nu permite efectuarea corecta a operatiunilor de curatenie si dezinfectie curenta; – localul necesita lucrari de reparatie si igienizare; – nu se asigura materiale pentru igiena individuala a copiilor, materiale de curatenie si dezinfectie; – terenul aferent unitatii nu are gard imprejmuitor si este insalubru . S-a emis decizie de suspendare temporara a activitatii instructiv-educative pentru aceasta unitate de invatamant. c) GRADINITA cu program normal PETRESTI – sesizare primita de la Ministerul Sanatatii 76/10.02.2011 -terenul aferent unitatii nu are gard imprejmuitor si nu este amenajat corespunzator pentru a permite desfasurarea in aer liber a activitatilor copiilor (spatiu de joaca comun cu Caminul Cultural si Discoteca din comuna), perimetru insalubru, depozitate deseuri de materiale de constructie; -nu se asigura materiale pentru igiena individuala a copiilor, materiale de curatenie si dezinfectie si nu exista spatii inchise amenajate pentru depozitarea acestora ; -disconfort termic cauzat de diferentele mari de temperatura intre salile de grupa in care se desfasoara activitatea copiilor si grupurile sanitare respectiv holul unitatii ; -nu exista incapere pentru primirea prescolarilor (filtru-vestiar); -depozitarea necorespunzatoare a produselor corn-lapte direct pe paviment, nu exista spatiu special amenajat pentru depozitarea si pastrarea acestora iar distributia acestora se face de catre personalul de curatenie, fara atributii in acest sens – s-a aplicat sanctiune contraventionala conform Legii 98/1994. S-a emis decizie de suspendare temporara a activitatii instructiv-educative pentru aceasta unitate de invatamant. 3. Acţiunile de control în unităţile sanitare cu paturi din judetul Dâmboviţa (14.02-28.02.2011): 1.Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte – autorizat sanitar cu program cadru de conformare, care a preluat din data de 1.02.2011 alte cinci unitati sanitare cu paturi:Sanatoriul TBC Moroieni, Spitalul de Psihiatrie cronici Gura Ocnitei, Spitalul de Recuperare Neuromotorie copii Gura Ocnitei, Centrul de Sanatate Voinesti, Spitalul Municipal Targoviste.Aceste unitati sanitare sunt amplasate la distante intre 3 si 60 km fata de unitatea de baza si functioneaza in locatiile vechi ca sectii exterioare ale Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste. Analiza conditiilor igienico-sanitare s-a facut in aceasta perioada de reorganizare, cand nu se cunoaste cu exactitate noua organigrama , noile atributiuni si responsabilitati ale personalului auxilar. Deficiente: -grupuri sanitare cu instalatii defecte, plafoane deteriorate , infiltrate cu ape uzate, in pavilionul central. -absenta spatiilor de depozitare a produselor si ustensilelor pentru curatenie, lenjeriei si deseurilor medicale. -la etajele I si III ale pavilionului central, functioneaza provizoriu(cladirea in care au functionat initial este in reabilitare) sectii chirurgicale care utilizeaza in comun spatii medicale, anexe si grupuri sanitare, fara respectarea structurii si circuitelor functionale epidemiologice, impuse de ordinul M.S nr.914/2006. Saloanele sunt subdimensionate si pacientii nu dispun de servicii de cazare separate pe sexe. In aceste conditii, monitorizarea infectiilor nosocomiale, nu arata cresterea incidentei acestora in ultimii doi ani, de cand sectiile sunt comasate. Evaluarea dotarilor nu a evidentiat deficiente in aprovizionarea cu medicamente, reactivi de laborator, materiale sanitare si subastante dezinfectante. Sterilizarea la nivelul intregii unitati se face conform recomandarilor legislatiei sanitare in vigoare. Masuri: -respectarea protocoalelor si procedurilor de curatenie si dezinfectie in vederea prevenirii infectiilor nosocomiale, predominent in sectiile comasate si cele cu risc epidemiologic crescut. -s-au acordat termene de remediere pentru sectiile/serviciile necuprinse in programul cadru de conformare. -s-au aplicat 2 sanctiuni cu avertisment. 2.Spitalul Orasenesc Gaesti -fara deficiente majore 3.Spitalul Orasenesc Pucioasa-autorizat sanitar cu program cadru de conformare Deficiente: -sectiile exterioare Psihiatrie I si II precum si sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie, necesita investitii, care au fost propuse prin planul de conformare cadru, unitatii administrativ- teritoriale. 4.Spitalul Orasenesc Moreni-fara deficiente majore 5.Spitalul Orasenesc Titu-autorizat sanitar cu program cadru de conformare Deficiente: -Unitate sanitara isi desfasoara activitatea in 2 locatii care nu corespund din punct de vedere al circuitelor si spatiilor minime obligatorii. -Sectiile Pediatrie si Neonatologie sunt amplasate in spatii improprii,unde nu se respecta circuitele functionale si gruparea functionala specifica. -Serviciul de sterilizare impropriu amenajat si amplasat in 3 puncte diferite,fara personal care sa monitorizeze functionalitatea aparatelor; -Centrul de primire urgente isi desfasoara activitatea in 3 puncte:locatia centrala si in sectiile Pediatrie si Obstetrica Ginecologie,constituind un amestec intre consultatiile ambulatorii si ale pacientilor internati; MASURI: S-au aplicat 2 sanctiuni cu avertisment S-au stabilit termene de remediere a deficientelor”. Directorul DSVSA, Sandu Tolea, a făcut referire la problema circulaţiei şi a identificării animalelor din judeţul Dâmboviţa: „În Dâmboviţa, nu există niciun târg autorizat. Am făcut toate demersurile către cei care sunt responsabili cu întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiilor. Avem câteva localităţi unde se desfăşoară asemenea târguri. Împreună cu Prefectura, am trimis adrese către aceste primării, prin care le explicăm normele ce trebuie îndeplinite. (…) Am cerut condiţii minime, în prima fază: împrejmuirea spaţiului, existenţa unui filtru nde dezinfecţie a animalelor la intrarea în târg şi staul pentru animale. De asemenea, trebuie asigurat un spaţiu pentru medicul veterinar, care trebuie să-şi completeze baza de date cu animalele comercializate. (…) În ceea ce priveşte circulaţia ilegală şi ilicită a animalelor, m-am implicat foarte mult, chiar şi la nivel naţional, pentru că trebuie să ajungem o dată ca aceşti crescători de animale să-şi valorifice produsele în condiţiile legii. Şi aceşti crescători de animale trebuie să participe la consolidarea bugetului statului (…), să terminăm cu vânzarea din căruţă, din maşină sau la colţ de stradă. (…) Crescătorul de animale are obligaţia legală ca în termen de 7 zile să notifice orice modificare care are loc în gospodăria lui: fătare, vânzare, moarte, sacrificare. Obligaţia identificării animalului revine proprietarului, care trebuie să-şi achiziţioneze crotaliile. Crescătorul trebuie să facă un contract cu medicul veterinar şi îşi cumpără crotalia, care va avea un preţ modic. (…) Mai avem foarte puţin timp până la Paşte şi ne vom confrunta din nou cu problema imposibilităţii sacrificării şi comercializării mieilor. În acest an, niciun miel nu va fi sacrificat dacă nu va fi identificat. La vremea respectivă, vom crea, împreună cu Prefectura, locuri special amenajate pentru sacrificarea animalelor sub control sanitar – veterinar, astfel încât produsele să fie sănătoase şi sigure. (…) Crescătorii de animale nu sunt informaţi. De aceea, mi-am propus ca în următoarea perioadă să merg personal, împreună cu angajaţii DSVSA, în fiecare localitate, pentru a explica faptul că e nevoie de o strânsă legătură pentru eliminarea tuturor sincopelor”. În final, prefectul Iancu Caracota a răspuns întrebărilor jurnaliştilor şi a făcut un bilanţ al activităţii controlului de legalitate a actelor de la începutul anului: „Au fost supuse controlului de legalitate 9.627 de acte administrative adoptate sau emise de autorităţile publice locale. Dintre acestea, au fost apreciate ca nelegale 19 (13 dispoziţii emise de primari şi 6 hotărâri ale consiliilor locale). Au fost formulate acţiuni la instanţa de contencios pentru 9 dispoziţii ale primarilor şi 2 hotărâri şi s-a iniţiat procedura prealabilă în cazul a 4 dispoziţii şi 5 hotărâri. Au fost apreciate ca nelegale şi atacate în contencios administrativ dispoziţiile primarilor din Găeşti şi Crângurile referitoare la reîncadrarea unor funcţionari publici, acordând sporuri de dificultate de până la 30%, întrucât – în opinia juriştilor noştri – nu au fost respectate prevederile actelor normative privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Au fost formulate de asemenea acţiuni împotriva dispoziţiilor primarului Cândeşti privind sancţionarea disciplinară a secretarului unităţii administrative, detaşarea acestuia la Gura Foii şi delegarea atribuţiilor unui alt funcţionar din aparatul de specialitate al primarului. Au fost apreciate ca nelegale hotărârile CLM Târgovişte privind aprobarea unor închirieri, taxe şi impozite, tarif optim în cuantum de 1,80 lei pentru executarea serviciului public de transport persoane şi înfiinţarea SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA, fiind formulat recurs graţios. Tot nelegală este şi Hotărârea CL Pucheni privind aprobarea concesionării suprafeţei de 268,58 ha islaz, prin atribuire directă”. Biroul de Presă

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial