6 februarie 2023

GRAV! În judeţul Dâmboviţa, 64 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor!

clubincÎn perioada 05-22 noiembrie 2015, la nivelul judeţului Dâmboviţa au fost organizate şi derulate o serie de acţiuni preventive la obiective cu afluenţă de persoane din categoria cluburi, baruri, discoteci, spaţii de alimentaţie publică şi săli de spectacol.

Pentru desfăşurarea acestor activităţi, au fost angrenaţi inspectori de prevenire şi personal din subunităţile de intervenţie, reprezentanţi ai I.P.J.Dâmboviţa, reprezentanţi ai I.J.J.Dâmboviţa şi reprezentanţi ai altor autorităţi cu atribuţii de control (ANPC şi Poliţia Locală).

Astfel, în perioada menţionată s-au executat 40 de controale pe linia prevenirii incendiilor, din care 39 la operatori economici din categoria cluburi, baruri, discoteci, spaţii de alimentaţie publică şi 1(un) control la o sală de spectacole, unde au fost constatate 64 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor, dintre care 9 (nouă) au fost înlăturate pe timpul controalelor.

În urma acţiunilor de control preventive, au fost aplicate 47sancţiuni contravenţionale principale (28 avertismente şi 19 amenzi contravenţionale), în cuantum de 308500 RON.

Totodată, pentruîncălcări grave ale cerinţei de securitate la incendiu au fost aplicate şi 2(două)sancţiuni complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul alimentaţiei publice şi de agrement (un obiectiv din Mun.Târgovişte şi unul în Mun.Moreni).

Principalele nereguli identificate în teren au constat în:

  • lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu;

  • neechiparea cu instalaţii de iluminat de siguranţă pentru evacuare;

  • neasigurarea numărului minim al căilor de evacuare, faţă de valoarea de referinţă prevăzută de actele normative;

  • exploatarea instalaţiilor electrice cu deficienţe;

  • deschiderea în sens invers (spre interior) al uşilor de evacuare faţă de fluxul de evacuare al persoanelor spre exterior.

Au fost identificate şi 14 obiective care nu desfăşurau program cu publicul, potrivit domeniului de activitate (fiind găsite închise din proprie iniţiativă).

Concomitent cu activităţile de control asupra respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunităţilor operative de intervenţie au efectuat 16 acţiuni de recunoaştere la categoriile de obiective cuprinse în planurile de verificare.

Pe durata derulării activităţilor, personalul specializat al inspecţiilor de prevenire a desfăşurat 3 (trei) exerciţii de evacuare a persoanelor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” al judetului Dâmboviţa va continua şi în perioada următoare acţiunile de control atât la spaţiile cu afluenţă de persoane din categoria cluburi, baruri, discoteci, restaurante, săli de spectacole şi centre comerciale, cât şi la celelalte obiective planificate (operatori economici cu diferite domenii de activitate, instituţii şi localităţi) din judeţ.

Îi asigurăm pe cetăţenii dâmboviţeni de obiectivitatea şi imparţialitatea cadrelor inspectoratului în activitatea preventivă desfăşurată pentru implementarea legislaţiei în vigoare, asigurarea climatului de siguranță la nivelul comunității reprezentând obiectivul prioritar al instituției noastre.

* * *

Având în vedere apropierea Sărbătorilor de iarnă, atenţionăm deţinătorii/administratorii de spaţii din categoria alimentaţie publică/cazare/agrement, care au în vedere organizarea unor activităţi specifice acestor sărbători, să se conformeze cerinţelor legislaţiei în domeniul apărării împotriva incendiilor (obţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu, dotarea corespunzătoare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, asigurarea corespunzătoare a căilor de evacuare şi a iluminatului de siguranţă, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor etc.) până la organizarea evenimentelor.

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial