22 iulie 2024

DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga se va închide circulaţiei publice până în noiembrie!

www.mariusbuga.ro_images_dichiuCOMUNICAT DE PRESĂ

privind programul lucrărilor efectuate la infrastructura rutieră

a Judeţului Dâmboviţa, în perioada 11 – 16.09.2017

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îi informează pe participanţii la traficul rutier că, în perioada 11 – 16 septembrie 2017, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități:

1. Covor bituminos pe DJ 721 Târgovişte (DN 72) – Colanu – Văcăreşti

2. Covor bituminos pe DJ 720A Bucşani – Răţoaia, L = 1,5 km

3. Covor bituminos pe DJ 702A Drăgăeşti – Potocelu, L = 1,3 km

4. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 702D Mogoşeşti – Geangoeşti – Dragomireşti

5. Îmbrăcăminte asfaltică uşoară DJ 702L Scheiu de Sus – Scheiu de Jos, km 10+450 – 14+450

6. Reabilitarea DJ 720A Adânca – Bucșani (șanțuri dalate, semnalizare rutieră)

7. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică cu lianţi hidraulici pe DJ 721, km 0+000 – 3+000

8. Întreținere drumuri pietruite DJ 714 Cabana Bolboci – Cheile Tătarului

9. Montarea de indicatoare rutiere şi execuţia de marcaje rutiere transversale pe rețeaua de drumuri

județene

10. Reabilitare şi modernizare de drumuri de interes local în municipiul Târgovişte – Cartier Priseaca

11. Reabilitarea DJ 712A Fieni – Runcu (Bădeni)

12. Reabilitarea DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele, km

0+000 – 16+000

13. Reabilitarea drumului de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga, L= 3,093 km

14. Refacerea DJ 702B la Tătărani „Coasta Geografică” etapa a II – a

15. Punere în siguranță DJ 710B Vișinești punct,,Sorin Latea” și punct ,,Vijelie”

16. Reabilitare DJ 710A Moreni – I.L. Caragiale

17. Reabilitare DJ 720A Bucşani – Mărceşti (sector intersecţie Zimbrărie – intersecţie DC 28)

18. Modernizare DJ 401A Crovu – Brâncoveanu – Miuleşti – Mărunţişu – Tomşani

19. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 711A sector Ghergani – Lunguleţu

20. Modernizarea DJ 702F Puntea de Greci – Răscăeţi – limită judeţ Argeş

21. Refacerea DJ 710, km 3+500, km 5+550 pe raza administrativă a oraşului Pucioasa şi a com. Bezdead

22. Modernizarea DJ 710 Bezdead – Costişata – Limită judeţ Prahova

23. Consolidare amenajare albie Cricovul Dulce, pentru punere în siguranţă a DJ 710B la Vişineşti, punct

Iulică Ciobanu

NOTĂ

ATENŢIE! BULETIN RUTIER

1. Drumul de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga se va închide temporar circulaţiei publice în perioada 01.09.2017 – 01.11.2017, pentru execuţia lucrărilor de poduri. Ruta alternativă de acces spre platoul Padina şi Peştera va fi asigurată de către DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Zănoaga – Padina – Peştera.

2. Pe traseul DJ 714A Moroeni – Cabana Căprioara – Valea Răteiului, podul de la kilometrul 7+600 peste pârâul Rătei a fost avariat grav în data de 11 iulie 2017, accesul pe acest pod fiind interzis.

– În zonă există amenajată o variantă provizorie pe tuburi prefabricate care se va utiliza pentru traversarea pârâului Rătei

Pe tot traseul DJ 714A există pericolul de cădere a stâncilor de pe versanţi. Este recomandată circulaţia cu atenţie

3. Podul pe DJ 702A peste râul Argeş, la Pătroaia, este închis circulaţiei publice. Variantele ocolitoare sunt drumurile locale.

4. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări și alte pericole:

    • DJ 101G – lim. Jud. Prahova – Cătunu

    • DJ 611, sectorul Glogoveanu – Fierbinți

    • DJ 702D, sectorul Dragomireşti – Butoiu de Sus

    • DJ 702H, sectorul Morteni – lim. Jud. Argeş

    • DJ 710, sectorul Costişata – lim. Jud. Prahova

    • DJ 711A, sectorul Colacu – Ghergani

    • DJ 720A Mărceşti – Gheboaia – Finta

    • DJ 101B Butimanu – Niculeşti

    • DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Zănoaga și Cabana Bolboci – Cheile Tătarului

    • DJ 721A, sectorul Burduca – Sperieţeni

    • DJ 722, sectorul Movila – Sălcioara – Moara Nouă

Facem următoarele recomandări participanţilor la trafic:

1. Se va circula cu viteză redusă și cu atenţie în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere ce au

semnificaţia „drum cu denivelări”, viteza trebuind adaptată la starea părţii carosabile.

2. Pentru circulaţia pe sectorul DJ 713 de la DN 71 – Cabana Cuibul Dorului – Cabana Dichiu se vor

respecta semnificaţiile indicatoarelor de semnalizare rutieră.

3. Pentru deplasările pe traseul DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Peştera, recomandăm atenţie sporită în

zonele cu drum îngustat, zonele cu alunecări de teren şi, totodată, în zonele unde există posibilitatea de

dislocare de anrocamente, respectiv la: km 11,8; km 14; km 24,6; km 25,9.

4. Informații suplimentare privind situaţia sectoarelor de drum mai sus-menționate se pot obţine de la

Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală Infrastructură Locală, tel: +40 245 207625,

de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Biroul Comunicare, Relaţii Externe,

Consiliul Județean Dâmbovița

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial