24 aprilie 2024
Directorul Companiei de Apă răspunde în scandalul apei murdare de la Găeşti! Vezi reacţia!

Directorul Companiei de Apă răspunde în scandalul apei murdare de la Găeşti! Vezi reacţia!

Către dl. Marius Buga COMUNICAT Referitor la scrisoarea deschisă a dlui. Dimofte Ion din Găeşti, apărută în data de 14.11.2011 pe site-ul dvs., adresată conducerii Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa, vă transmitem următoarele precizări: Într-adevăr, problema apei potabile în orasul Găeşti nu este încă rezolvată în totalitate şi nu este prima oară când acest aspect este adus în atenţia opiniei publice, de aceea va informăm din nou, atât pe dvs., cât şi pe toţi beneficiarii serviciilor noastre, că apa potabilă din zona Găeşti are un specific – nedorit desigur – generat de faptul că apa captată din acvifer conţine mangan şi fier peste limitele maxime prevăzute de legislaţia în vigoare, în speţă Legea nr.458/2002, privind calitatea apei potabile, la care se face referire, modificată şi completată de Legea nr.311/2004, referitoare la calitatea apei destinată consumului uman. În ultima perioadă de timp am utilizat toate metodele tehnice de tratare a apei la staţiile Argeş şi Parc, pentru a reduce concentraţia de fier în limitele normale, lucru care s-a reuşit. Cu toate acestea, manganul încă mai înregistrează uşoare depăşiri ale indicatorilor, fapt ce determină modificarea aspectului şi calităţii apei. Reiterăm faptul că tot ceea ce este legat de calitatea apei şi în general a serviciilor furnizate de noi ne preocupă în permanenţă, sens în care vă aducem la cunoştinţă că S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A a accesat fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, pentru reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare dar şi a staţiilor de epurare a apei uzate din judeţ, inclusiv din zona Găeşti. Astfel, valoarea totală a investiţiei pentru Găeşti este de peste 18 milioane de euro şi include realizarea a 5 puţuri noi de captare a apei complet echipate, 2500 de m de conducte de aducţiune spre gospodăria de apă Parc, 2 rezervoare noi de apă cu capacitatea de 1000 mc fiecare, reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Găeşti, extinderea a 8 staţii de pompare şi 3861 m extindere şi reabilitare a conductelor de canalizare. Toate aceste obiective sunt preconizate a fi atinse până cel târziu în 2015. De asemenea, precizăm că este în curs de finalizare investiţia care prevede reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în oraşul Găeşti şi realizarea unei staţii de deferizare şi demanganizare, investiţie cofinanţată de Consiliul Local Găeşti şi Compania Naţională de Investiţii. Prin punerea în funcţiune a acestui obiectiv se va rezolva definitiv problema semnalată de clientul nostru, în legătură cu concentraţia ridicată de fier şi mangan în apa potabilă. Referitor la problema debranşărilor, vă informăm că la data de 15.11.2011 Asociaţia de proprietari nr. 9 Găeşti acumulase o datorie de 28.383 lei, din care blocului nr. 64, din str. 1 Decembrie îi revenea suma de 3200 de lei (mai puţin factura lunii octombrie a.c.) motiv pentru care Asociaţia a fost notificată în termen legal în vederea debranşării, potrivit normelor legislative aflate în vigoare . În conformitate cu Legea 241/2006, Regulamentul de furnizare a serviciilor de apă/canalizare şi Contractul nr. 9 din 1.04.2008, încheiat între Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa şi Asociaţia de proprietari nr. 9 Găeşti, relaţia comercială pentru furnizarea serviciilor menţionate există doar între cele două entităţi. În prezent, căile de soluţionare a acestor situaţii neplacute pentru cei ce sunt la zi cu plata utilităţilor de apă-canal sunt la îndemâna Asociaţiei de proprietari şi implicit a locatarilor: acţionarea în instanţă a datornicilor, sau constituirea unei comisii alcatuite din preşedintele Asociaţiei, câţiva locatari şi un reprezentant al Companiei de Apă, care pot intra in apartamentul vizat, cu acordul proprietarului şi pot efectua debranşarea şi sigilarea instalaţiei de apă, context în care ne vom da tot concursul. În încheiere, îi asigurăm pe beneficiarii serviciilor noastre de respectul nostru precum şi de totala disponibilitate în a ne îndeplini în permanenţă obligaţiile faţă de aceştia. Cu stimă, Ing. Vasilescu Radu Director General

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial