20 iunie 2024

Dâmboviţa – Rata şomajului, în uşoară scădere

someri - targComunicat de presă

3,83 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna Ianuarie 2019

La sfârșitul lunii Ianuarie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 7329 șomeri (din care 3452 femei), rata șomajului fiind de 3,83 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,19 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,36 pp.

Din totalul de 7329 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 982 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6347 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1154 șomeri provin din mediul urban și 6175 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

7329

< 25 ani

1307

între 25-29

314

între 30-39

1024

între 40-49

1737

între 50-55

1310

peste 55 ani

1637

Șomerii cu studii primare și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (30,1 %), urmat de cei cu studii gimnaziale ( 28,4 % ). 25,3 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 13,1 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,1 %.Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3436 persoane foarte greu ocupabile, 2934 greu ocupabile, 578 mediu ocupabile, iar 381 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial