24 februarie 2024
Crucea de pe Caraiman a fost resfinţită

Crucea de pe Caraiman a fost resfinţită

Webp.net-resizeimage (1)Comunicat de presă
MESAJUL IPS PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA
RESFINȚIRII CRUCII DE PE CARAIMAN
          Domnule Ministru al Apărării Naționale,
          Domnilor generali și ofițeri,
          Onorată asistență,
      Cu evlavie și recunoștință sfântă, ne aflăm înaintea impunătoare
Cruci de pe Caraiman, cea mai înaltă din lume amplasată pe un vârf
montan, aici, în Munții Bucegi stropiți cu sângele eroilor, pentru a
resfinți acest impresionat monument – simbol al credinței, al
sacrificiului și al luptei pentru apărarea neamului nostru, și pentru a
comemora astăzi, cu prilejul sărbătorii Sf. Ap. Andrei – ocrotitorul
României, jertfa eroilor noștri care s-au jertfit pentru țara și
credința strămoșească, în timpul Primului Război Mondial.
      Este grăitor pentru valorile neamului nostru faptul că monumentul
ce aduce aminte aici de jertfa eroilor este reprezentat printr-o Cruce,
ceea ce arată credința puternică, speranța și încrederea noastră în
Dumnezeu, fundamente certe ale curajului și ale hotărârii tuturor
eroilor noștri de a lupta chiar cu prețul vieții, pentru apărarea
neamului și a pământului străbun.
      De aici, de la această impresionantă înălțime, de unde parcă
îmbrățișăm cu privirea întreaga noastră țară, remarcăm demnitatea,
onoarea și profundul simț al istoriei cu care ostașii români au luptat,
nu pentru glorie trecătoare, ci pentru ca pământul țării noastre să fie
liber de orice asuprire, pentru ca idealul de secole al tuturor
românilor – crearea României Mari – să nu rămână doar un vis, ci să se
îndeplinească cât mai repede.
      Având credința străbună în suflete, cu sfânta cruce la gât, pe
toate câmpurile de bătălie, cu vitejie și cu speranță, soldații români
au mărturisit în Duh de jertfă contemporanilor lor și lumii întregi, că
nu poți călca în picioare demnitatea unui neam de voievozi, că nu poți
ține în sclavia niciunei ideologii sau puteri străine pe aceia care au
dat lumii pilde îndestulate de curaj, statornicie și profundă
spiritualitate. Acești eroii ai neamului nostru au menținut vie, în
vremuri de restriște, chiar de epidemii distrugătoare, ca și aceasta
prin care trecem, flacăra speranței de mai bine. Dacă sfinții
sintetizează chintesența identității noastre religioase, eroii o
realizează pe cea națională, reamintindu-ne mereu cine suntem și ce
datorie avem față de înaintașii și urmașii noștri.
      Pilda lor de curaj, de credință și de eroism trebuie vestită din
generație în generație pentru ca jertfa lor să nu fie acoperită de
uitare, iar exemplul lor glorios să ne însuflețească angajamentul nostru
pentru Biserică, neam și țară, pentru a ctitori o Românie prosperă,
liberă și puternică, pentru a apăra valorile creștine și românești în
care ei au crezut și în care noi credem cu tărie pentru realizarea,
armonia și reconcilierii naționale.
† NIFON
ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT
Cu mulţumiri,
BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI
fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial