26 septembrie 2022

COPIL EDUCAT, ADULT INTEGRAT! Uniunea Europeană sprijină prevenirea şi combaterea abandonului şcolar

VINERI, 8 aprilie a.c. începând cu ora 10: 30, Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană organizează la Hotel Valahia din Targovişte, evenimentul de informare din cadrul campaniei de conştientizare “Importanţa educaţiei în perspectiva unei dezvoltări regionale şi locale durabile“, Regiunea Sud-Muntenia Acest eveniment este implementat în cadrul proiectului strategic „Educaţia, şansa noastră pentru un viitor comun!”, POSDRU/91/2.2/S/62220, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013. Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Astfel, pe parcursul perioadei de implementare a proiectului vor fi realizate strategii, planuri de acţiune şi programe educaţionale printr-o abordare „pe tot parcursul vieţii”, în vederea menţinerii în sistemul educaţional a minim 1500 elevi cu risc de abandon şcolar, precum şi reintegrarea a minim 300 persoane care au părăsit timpuriu şcoala. Categoriile principale care formează grupul ţintă sunt elevi care prezintă un risc de părăsire timpurie a şcolii, părinţi sau tutori ai acestora, persoane care au părăsit timpuriu şcoala. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 36 de luni şi are un buget de aproximativ 5 mil. euro, fiind implementat în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud – Muntenia, Sud- Est, Sud-Vest. Obiectivele campaniei de conştientizare cu privire la importanta educaţiei in vederea prevenirii abandonului şcolar şi reintegrării in sistemul educaţional al persoanelor care au părăsit deja timpuriu şcoala sunt creşterea gradului de implicare al autorităţilor şi instituţiilor publice locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc de abandon şcolar, sensibilizarea sporită a factorilor de decizie de la nivel central şi local cu privire la dimensiunea abandonului şcolar şi a efectelor negative ale acestui abandon asupra individului şi societăţii, implicarea sistemului familial/educaţional în conştientizarea importanţei educaţiei pentru o persoană. Campania va consta în evenimente de informare şi conştientizare privind importanţa educaţiei în vederea prevenirii abandonului şcolar şi reintegrării în sistemul educaţional al persoanelor care au părăsit deja timpuriu şcoala, aceste evenimente fiind urmate, în perioada aprilie-mai 2011, de o caravană la instituţiile de învăţământ care au înregistraţi elevi ce fac parte din grupul ţintă al proiectului. Proiectul este implementat de către Asociaţia Gedeon, în parteneriat cu Asociaţia Organizaţia de Dezvoltare a Romilor Sociali – Democraţi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală a Protecţiei Copilului, Academia de Studii Economice, Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană şi partenerul transnaţional din Portugalia – COOPETAPE – Cooperativa De Ensino C.R.L.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial