18 septembrie 2021

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează cititor contoare de apă

Webp.net-resizeimage-226-2COMUNICAT DE PRESĂ

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 24.09.2020, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de CITITOR CONTOARE DE APA in cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

Candidatul ideal:

Studii liceale sau scoala profesionala;

– Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;

– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres.

Descrierea postului:

 • Citirea contoarelor de apa pentru persoane fizice si agenti economici si distribuire facturi in zona repartizata.

 • Verificarea in teren a bransamentelor/racordurilor si a datelor contractuale privind serviciile facturate.

 • Verificarea in teren a bransamentelor contorizare sau necontorizate si a racordurilor de canalizare sau surse proprii.

 • Identificarea pierderilor din caminele de apometre si transmiterea acestora spre rezolvare.

 • Transmiterea notificarilor si debransarea clientilor rau platnici in zona repartizata.

 • Disponibilitate pentru program prelungit

1.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 22.09.2020, ora 12:00,un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;

 • Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

 • Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;

 • Copii diplome de studii, copii certificate calificare.

 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

2.Proba scrisa de specialitate – test grila24.09.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

3.Proba practica24.09.2020, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de CITITOR CONTOARE DE APA in cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populatie, institutii publice si agenti economici;

 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

 5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare

 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

    • Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial