26 septembrie 2023
Cinci comune Dâmbovița, incluse în procedura de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Cinci comune Dâmbovița, incluse în procedura de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară

COMUNICAT DE PRESĂ

OCPI Dâmbovița, 5 august 2021

Cinci comune din județul Dâmbovița sunt incluse în procedura de licitație deschisă inițiată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a publicat, în data de 3 august 2021, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1033469 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din 297 UAT-uri, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea unui contract multianual/lot. Valoarea totală estimată este de 461.428.197,34 de lei (fără TVA).

Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Astfel, la această procedură pot depune oferte toți operatorii economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 septembrie 2021.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.

Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând

Anexă: Lista celor cinci UAT-uri din județul Dâmbovița pentru care au fost demarate procedurile de atribuire

Persoană de contact:

Rodica Șerban – Șef Serviciu Cadastru – purtător de cuvânt – tel. 0731 606 370

Andrei Georgescu – Consilier Cadastru Birou Înregistrare Sistematică – tel. 0751 102 372

Lista UAT-urilor din județul Dâmbovița pentru care au fost demarate procedurile de atribuire:

Nr. crt.JUDEȚDenumire UATSUPRAFAȚĂ DE CONTRACTAT (ha)
DAMBOVITABUCSANI5797
DAMBOVITALUNGULETU3752
DAMBOVITAMOGOSANI2077
DAMBOVITARACIU1698
DAMBOVITAULMI3252
fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial