28 mai 2024

Ce se întâmplă mâine la sediul Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa

isjdbDeschiderea sedintei de lucru din cadrul proiectului ROSE (Proiectul pentru invatamantul secundar) va avea loc luni, 16 mai 2016, in sala de sedinte a ISJ Dambovita.

Pentru participarea la proiect sunt eligibile 22 de licee din județ, acesatea indeplinind criteriul: rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat sub 85% in anii scolari anteriori.

Proiectul este structurat în trei componente, cea care vizează învățământul preuniversitar fiind componenta 1 – Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice.

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000 Euro.

Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:

-activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);

– activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe);

– lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

Subcomponenta 1.2 Intervenții sistemice, în valoare totală de 17,2 milioane de Euro, își propune să contribuie la sprijinirea școlilor pentru asigurarea îmbunătățirii ratei de tranziție în învățământul superior, prin activități cum ar fi:

– revizuirea curriculumului din învățământul secundar superior;

– formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum și pentru a asigura centrarea pe elev;

– creșterea calității activităților de formare de la nivelul Caselor Corpului Didactic;

– revizuirea băncii de itemi de evaluare, formarea profesorilor în domeniul evaluării și îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale;

– dezvoltarea de materiale digitale pentru ameliorarea procesului de predare – învățare – evaluare

Prin consultarea MENCȘ cu IȘJ Dâmbovița, până la jumătatea lunii aprilie va fi făcută publică lista unităților de învățământ eligibile, urmând ca în perioada următoare (iunie –iulie 2016) să fie lansat apelul la propuneri de proiecte și să fie elaborate propunerile de proiecte din partea liceelor. Evaluarea aplicațiilor se va realiza în septembrie 2016, urmând ca din luna octombrie să pornească implementarea proiectelor care se vor desfășura pe maximum patru ani.

La nivelul județului Dâmbovița majoritatea liceelor pot aplica, schema de grant debutând în septembrie 2016, în prima etapă fiind incluse aproximativ 25% din liceele eligibile, restul unităților putând aplica începând cu luna semptembrie 2017.

Proiectele de granturi vor fi construite pe nevoile reale ale elevilor, fiecare unitate personalizând propunerile astfel ca activitățile desfășurate să fie potrivite cu obiectivul proiectului și specificul unității școlare și asumate de cadrele didactice, elevi și părinți.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial