22 februarie 2024
Bani pentru fermieri. Sunt două tipuri de ajutoare

Bani pentru fermieri. Sunt două tipuri de ajutoare

Guvernul a aprobat prin ordonanța de urgență nr. 61 din 6 mai 2022 acordarea de  microgranturi pentru fermieri și antreprenori din sectorul agroalimentar.

Programul acordă 2 tipuri de ajutoare:
Granturi pentru capital de lucru pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.
Microgranturi în valoare de 5000 euro, se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
b) au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019
c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant.

Cursul de referinta 1 euro = 4,9479 RON.
Beneficiarii pot utiliza microgranturile pentru cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale

Pentru detalii suplimentare cu privire la program vă invităm să consultați
https://dadrdambovita.ro/microgranturi-si-capital-de-lucru-pentru-fermieri-si-antreprenori-din-sectorul-agroalimentar/

Director Executiv Adjunct DAJ Dâmbovița
Ing. Bercu Adrian

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial