25 ianuarie 2022
Azi, Ziua Protecţiei Civile! 81 de ani de existenţă

Azi, Ziua Protecţiei Civile! 81 de ani de existenţă

În fiecare an, pe 28 februarie, aniversăm Ziua Protecţiei Civile din România. Acum 81 de ani, la această dată, în anul 1933, prin Decretul Regal nr.468, se aproba “Regulamentul de funcţionare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene” având ca scop “să limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei şi resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecţia directă, fie micşorând eficacitatea atacurilor”. Prin prevederile sale detaşează net apărarea pasivă de apărarea activă. Acest moment este considerat data de naştere a protecţiei civile în România.

De la Apărarea Pasivă la Protecţia Civilă.

Conceptul de protecţie civilă a evoluat de la “apărare pasivă” la “apărare locală antiaeriană” în 1952 (prin decretul nr.24 din 17 ianuarie 1952), apoi apărarea locală antiaeriană îşi schimbă denumirea în apărare civilă în anul 1978, iar în anul 1994 apare în mod oficial denumirea de “protecţia civilă” (în Legea apărării naţionale nr.45 din 01 iulie 1994).

În octombrie 1996, se aprobă Legea protecţiei civile în care sunt stipulate atribuţiile acestor structuri.

În prezent, Protecţia Civilă este reglementată prin Legea nr.481 din 2004. PROTECŢIA CIVILĂ este o componentă a sistemului securităţii naţionale în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

Astăzi, atribuţiile protecţiei civile sunt îndeplinite de către Inspectoratul General şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi constau în: identificarea riscurilor existente în diferite zone; informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă şi regulile de comportare; organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă; alarmarea populaţiei despre iminenţa pericolului; înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor şi asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate, etc.

La aniversarea celor 81 de ani, protecţia civilă, prin structurile sale, reprezintă un garant generator de încredere şi siguranţă, fiind permanent în slujba comunităţii ţi un element de bază al societăţii moderne. Cu ocazia acestui eveniment, în ziua de 28 februarie 2014, între orele 10:00 – 14:00, se va organiza “Ziua Porţilor Deschise”, atât la sediul inspectoratului (Detaşamentul Târgovişte), cât şi în toate subunităţile din judeţ (Detaşamentul Pucioasa, Garda Fieni, Detaşamentul Moreni, Garda Corneşti, Detaşamentul Titu, Garda Răcari, Detaşamentul Găeşti, Garda Vişina, Garda Potlogi şi Garda Voineşti).

Tot în cursul acestei zile, la sediul inspectoratului şi în Piaţa Tricolorului din mun.Târgovişte se vor organiza puncte de informare preventivă. Cu această ocazie se vor desfăşura activităţi de informare preventivă a cetăţenilor privind riscurile generatoare ale unor situaţii de urgenţă, măsuri de prevenire a acestora şi reguli de comportare în momentul producerii unor situaţii de urgenţă, iar vizitatorii vor primi diverse materiale informative (broşuri şi pliante).

Scopul acestor activităţi este ca populaţia, în a cărei slujbă suntem 24 de ore din 24, să fie mai aproape de noi, cunoscându-ne condiţiile în care lucrăm, misiunile pe care le desfăşurăm în folosul comunităţii pentru apărarea vieţii cetăţenilor, a bunurilor şi a mediului şi de a conştientiza faptul că este mult mai uşor să prevină unele evenimente, decât să acţioneze pentru înlăturarea lor.

Ziua Protecţiei Civile ne oferă plăcutul prilej de a transmite întregului personal care acţionează sub deviza “cu viaţa mea apăr viaţa” multă sănătate, fericire, noi succese şi realizări în viaţă, precum şi în îndeplinirea nobilelor misiuni încredinţate.

„LA MULŢI ANI !”

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Având în vedere că majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate, pentru a reduce semnificativ pierderile de vieţi omeneşti şi pentru a limita pierderile de bunuri materiale, este bine ca populaţia să fie informată şi să cunoască cum trebuie să reacţioneze în astfel de situaţii. În acest sens, I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte cetăţenilor următoarele:

REGULI DE COMPORTARE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ÎN CAZUL PRODUCERII DE CALAMITĂŢI NATURALE

ÎN CAZ DE CUTREMUR:

În momentul producerii mişcării seismice fiţi calmi şi acţionaţi imediat; Nu părăsiţi clădirea pe timpul cutremurului pentru a vă proteja de căderi de obiecte (etajere, geamuri sparte, etc.); Nu folosiţi liftul ca să nu rămâneţi blocaţi;

Adăpostiţi-vă în locuri stabilite din timp: grindă, toc de uşă solid, birou sau masă rezistentă, etc. Opriţi gazul şi electricitatea şi nu folosiţi surse cu foc deschis pentru a evita orice risc de incendiu sau de explozie; Dacă sunteţi pe stradă, îndepărtaţi-vă de clădiri şi cabluri electrice sau adăpostiţi-vă sub un paravan pentru a vă proteja de căderile unor părţi de construcţie ;

Dacă sunteţi în maşină, opriţi la distanţă deconstrucţii şi cabluri electrice, fără a părăsi interiorul acesteia; Ascultaţi posturile de radio pentru a cunoaşte instrucţiunile de urmat; ÎN CAZUL ALUNECĂRILOR DE TEREN: Nu alergaţi în direcţia frontului de alunecare a terenului, pietrelor, noroiului (acţionaţi foarte repede pentru a vă salva viaţa);

Deplasaţi-vă pe înălţimile cele mai apropiate pentru a fi în afara pericolului; Nu vă întoarceţi pentru a nu vă expune pericolului; Nu intraţi într-o clădire afectată pentru a evita orice accident datorat căderii unor părţi de construcţie !

ÎN CAZ DE INUNDAŢII SAU RUPERII BARAJELOR HIDROTEHNICE: Închideţi uşile şi ferestrele pentru a încetini pătrunderea apei şi a limita pagubele; Părăsiţi locuinţa şi îndreptaţi-vă către locurile lipsite de pericol, dinainte stabilite; Acţionaţi cu calm, liniştiţi-i pe cei din jur şi acordaţi ajutor copiilor şi bătrânilor;

La părăsirea locuinţei întrerupeţi alimentarea cu electricitate, gaze, apă; Nu luaţi din locuinţă decât lucrurile strict necesare şi obiecte de valoare pentru a vă evacua în timp util; Dacă nu aţi reuşit să vă evacuaţi, urcaţi la etajele superioare cu: apă potabilă, alimente, acte de identitate, aparat de radio cu baterii, lanternă, baterii de schimb, îmbrăcăminte călduroasă, medicamente şi aşteptaţi forţele de intervenţie Fiţi gata să evacuaţi zona la cererea autorităţilor;

REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT ÎN CAZ DE DEZASTRE: Rămâi calm; Ascultă mesajele transmise de posturile naţionale de radio şi televiziune; Nu da crezare zvonurilor, nu crea panică; Respectă indicaţiile autorităţilor.

SFATURI PRACTICE ÎN CAZ DE DEZASTRU:

Dacă în localitate se produce un dezastru, este posibil să fiţi separat de membrii familiei dvs., care pot fi acasă, la lucru sau la şcoală. Pentru o astfel de eventualitate, iată câteva mijloace de a vă regăsi:

Stabiliţi din timp un loc de întâlnire; Stabiliţi un sistem de comunicare; Toţi membrii familiei ar trebui să aibă asupra lor în permanenţă, un mijloc de identificare: act de identitate, sau pentru minori un însemn cu date personale.

Aveţi întotdeauna la îndemână trusa de urgenţă: Alimente în conserve pentru circa 3 zile; Un radioreceptor cu baterii şi baterii de rezervă; Lanternă şi bateri de rezervă;

Spirtieră cu spirt solid; Medicamente pentru tratamentul uzual şi de urgenţă;

Haine adecvate sezonului; Listă cu telefoane de urgenţă. Informându-vă, deveniţi mai puternici în faţa dezastrelor naturale. Doar împreună vom învinge !

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial