2 februarie 2023
ANUNŢ mediu “Extindere caseta râu Sabar (Răstoaca), zona Piaţa Sfântul Ilie, oraş Găeşti”

ANUNŢ mediu “Extindere caseta râu Sabar (Răstoaca), zona Piaţa Sfântul Ilie, oraş Găeşti”

Anunţ public

Oraşul GĂEŞTI anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate şi evaluării asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere caseta râu Sabar (Rastoaca), zona Piaţa Sfântul Ilie, oraş Găeşti’’,propus a fi amplasat în Găeşti, str. Zona Piaţa Sfântul Ilie, oraş Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM DÂMBOVIŢA; Calea Ialomiţei; nr.1; Târgovişte, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial