16 aprilie 2024

ADEVĂRUL DESPRE TAXA DE HABITAT! Aici ai toate detaliile despre taxa de gunoi!

15.09.2010 COMUNICAT DE PRESĂ Referitor la multiplele dezinformări lansate recent de primăria Pucioasa şi mediatizate de un segment al presei locale, legate de taxa de habitat, respectiv cuantumul acesteia per localitate şi modalitatea de facturare, ne facem datoria de a aduce precizările necesare, astfel încât cetăţenii judeţului Dâmboviţa să fie corect şi complet informaţi în această privinţă: 1. Cu acordul consiliilor locale din judeţul Dâmboviţa, s-a stabilit ca modalitate de lucru pentru implementarea proiectului ISPA, privind salubrizarea în judeţ, adoptarea unei taxe de habitat, cu destinaţie specială de salubrizare. Aceasta a fost adoptată prin Hotărârile Consiliilor locale din judeţ, mai puţin oraşul Pucioasa, cuantumul taxei de habitat fiind stabilit între 14 şi 16 lei pe gospodărie. Fiecare primărie în parte a transmis datele privind numărul de gospodarii, de apartamente şi de instituţii de interes public beneficiare ale serviciului de salubrizare. Aceste date au fost solicitate prin adresa nr.8943 din 24.07.2009 a Unităţii de Implementare a Proiectului ISPA către toate localităţile judeţului şi au stat la baza licitaţiei pentru stabilirea operatorului unic, care, în funcţie de aceste date, a făcut oferta economică pentru licitaţie. Contractul încheiat la sfârşitul licitaţiei cuprinde, ca anexe, atât numărul de gospodării, de apartamente şi instituţii pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, cât şi oferta financiară. În acest moment, se pune în practică cu exactitate ceea ce s-a contractat. Cu această ocazie, însă, primăriile constată că ceea ce au raportat în 2009 nu este aplicabil, deoarece raportările făcute de aceştia au avut la bază registrele agricole, fiind cuprinse în situaţie şi locuri fără case. De asemenea, primăriile constată abia acum că au fost raportate în situaţia iniţială şi multe case ale căror proprietari sunt plecaţi de ani de zile la lucru în străinătate, case nelocuite sau cu proprietari decedaţi, fără moştenitori sau succesiune nefinalizată. Unii locuitori au mai multe proprietăţi sau locuiesc stabil în alte localităţi etc. Toate aceste situaţii apărute la plata serviciilor efectuate nu pot fi soluţionate decât de primari, care sunt membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi Operatorul unic. Oraşul Pucioasa, ca membru al ADI, figurează în anexele la contract cu un număr de 7.378 gospodării, din care 5.149 case, 2.188 apartamente şi 41 instituţii publice. Pe site-ul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, la adresa www.cjd.ro/ispa/licitatii/PPP, se pot consulta aceste anexe la contract însuşite de părţile semnatare. Suma facturată pentru luna iulie 2010 reprezintă contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate de operatorul S.C.SUPERCOM S.A. în oraşul Pucioasa. Aceasta a fost calculată pentru numărul de gospodarii declarat de către unitatea administrativ-teritorială Pucioasa la sfârşitul anului 2009 şi nu reprezintă taxa de habitat. În concluzie, până la stabilirea cu exactitate a numărului real de gospodării beneficiare ale serviciului de salubrizare din fiecare localitate şi eventuala însuşire a noilor date de către Operator, contractul amintit este în vigoare şi trebuie respectat de părţile semnatare. 2. Facturile „pro forma” transmise primăriilor de către Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare, au avut un rol informativ, aducând la cunoştinţă cuantumul cotei plăţii de disponibilitate (care conţine TVA) datorată de comunităţile locale pentru serviciile de salubritate prestate aferente lunii iulie 2010. De menţionat este faptul că aceste facturi pro forma sunt urmate de facturi fiscale emise conform prevederilor legale. Astfel, prin transmiterea facturilor „pro forma”, nu s-a dorit în nici un fel încurajarea evaziunii fiscale, procedeul aprobat şi agreat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) fiind următorul: – operatorul prestează serviciul către comunitatea locală şi se emite factura de prestări servicii către Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare. Pentru prestarea efectuată, conform contractului de concesiune aprobat de ADI, se achită plata de disponibilitate aferentă. Plata de disponibilitate se refacturează către consiliile locale care au următoarele obligaţii, conform regulamentelor ADI şi ale Codului Fiscal: aprobă taxa locală specială (după ce anterior a fost aprobată în ADI), constituie bugetul taxei speciale, îşi constituie venitul în bugetul taxei speciale, iar la rubrica de cheltuieli îşi prevede suma necesară achitării plăţii de disponibilitate facturate, această plată reprezentând cota parte din serviciile prestate de operator pe raza localităţii. În concluzie, emiterea facturilor „pro forma” a avut drept scop familiarizarea primăriilor cu mecanismul de facturare şi plată, dar şi cu efortul financiar pentru aceste servicii de salubrizare, venindu-se, astfel, în sprijinul consiliilor locale de a evita plata unor eventuale majorări cauzate de neîncasarea la timp a taxei, de nerespectarea contractului de concesiune şi a hotărârilor ADI. În cuantumul taxei sunt reflectate toate cheltuielile de colectare, depozitare şi tratare a deşeurilor menajere. Trebuie precizat de asemenea, spre ştiinţa cetăţenilor, că la domiciliile cetăţenilor vor veni agenţi de colectare a taxei de habitat, care vor aduna banii pentru serviciile de salubritate prestate şi vor elibera chitanţe. Există, de asemenea, şi posibilitatea ca cetăţenii să se deplaseze singuri la primării pentru a achita taxa. Biroul de presă

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial