22 aprilie 2024
Dâmboviţenii îşi varsă oful la AVOCATUL POPORULUI!

Dâmboviţenii îşi varsă oful la AVOCATUL POPORULUI!

Lună de lună, dâmbovițenii beneficiază de sprijinul instituției Avocatul Poporului, fără a fi nevoie să se deplaseze în afara județului, un reprezentant al acestei instituții fiind prezent în a treia de zi de luni din fiecare lună în Târgoviște pentru a primi cetățenii în audiență și pentru a primi sesizările acestora.

În data de 17 februarie 2014 un număr de 26 de cetățeni din județul Dâmbovița, s-au prezentat în audiență la Avocatul Poporului, sesizând diverse abuzuri ale autorităților locale sau județene, referitoare la eliberarea titlurilor de proprietate, neacordarea ajutoarelor sociale, nerezolvarea unor cereri în termenul legal, dar și exprimându-și nemulțumirea față de răspunsurile formale primite din partea unor autorități.

Litigiile de muncă sau problemele pe care unii angajatori privați le creează angajaților au fost și ele sesizate, iar persoanele respective au fost consiliate cu privire la procedura pe care trebuie să o urmeze, instituțiile competente și modalitatea de rezolvare a problemei cu care se confruntă. Încălcarea drepturilor angajaților de către angajatori poate crea probleme ce intra în competența Inspectoratului Teritorial de Muncă, Caselor Județene de Sănătate, Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, Casei Județene de Pensii. În măsura în care aceste instituții de stat nu vor solutiona cererile depuse de catre petenti, instituția Avocatul Poporului poate veni în sprijinul cetățenilor și poate solicita acestor autorități să acționeze conform competențelor ce le revin pentru aplicarea corectă a legislației.

O parte dintre persoanele care s-au prezentat în audiență au avut nemulțumiri față de hotărârile judecătorești sau se aflau în procese de executare silită, însă în aceste cazuri instituția Avocatul Poporului nu are competența de a interveni. Persoanele respective au beneficiat de consultanță juridică gratuită.

Pentru județul Dâmbovița, în luna februarie 2014 au fost înregistrate la Biroul teritorial Ploiești 8 petiții (dintr-un total de 34 de petiții), au fost soluționate 7 dosare (deschise în lunile anterioare) și au fost primite 12 apeluri telefonice.

Orice persoană care se simte nedreptăţită de faptele unui funcţionar public din autorităţile centrale ori locale se poate adresa Avocatului Poporului.

Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu), drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare (în copie).

Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, faţă de abuzurile suferite din partea funcţionarilor publici sau autorităţilor centrale (ministere, departamente, agenţii guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora); administraţiei locale (prefecturi, primării, consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale); instituţiilor publice (direcţii, inspectorate, servicii, oficii) sau persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

Nu intră în competenţa instituţiei Avocatul Poporului actele autorităţii judecătoreşti, ale Parlamentului, Preşedintelui sau ale Guvernului.

Persoanele interesate pot trimite sesizările pe adresa Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului – Municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj I, cam. 155, județul Prahova, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax la nr. 0244-593227 sau pot apela telefonic pentru alte informații la nr. 0244-593227.

Următoarea deplasare a reprezentantului instituției Avocatul Poporului în județul Dâmbovița este stabilită pentru data de 17 martie 2014, între orele 10,00-14,00. Pentru primirea în audienţă nu este necesară programarea, toate persoanele care se vor prezenta vor fi primite în audienţă

Acordarea audienţelor este gratuită, iar cererile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxă de timbru. Recomandăm persoanelor care solicită audienţă să prezinte şi documente referitoare la problema sesizată. .

Ioana Enache

Expert coordonator – Biroul teritorial Ploiești al instituției AVOCATUL POPORULUI

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial