24 aprilie 2024

“16 Zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeii”

sock.ro_images_batuta_gaesti1CAMPANIA “16 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA FEMEII”

Campania internaţională “16 Zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeii” se desfăşoară în România în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2014, fiind marcată prin evenimente publice pe tema violenţei asupra femeii şi a protejării drepturilor omului în general.

Poliţia Română, prin structurile de prevenire a criminalităţii, se implică în derularea acestui eveniment, organizând activităţi de informare, dezbateri, expoziţii tematice, marşuri, seri de veghe în memoria victimelor.

Perioada aleasă pentru desfăşurarea campaniei “16 Zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeii” se încadrează între două zile cu semnificaţie: 25 noiembrie – Ziua Internaţională împotriva Violenţei asupra Femeilor şi 10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.

Din calendarul de activităţi al unităţilor teritoriale de poliţie, desfăşurate cu ocazia acestei campanii:

În Alba Iulia are loc astăzi, 25 noiembrie, o activitate de informare preventivă la Centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie. Poliţiştii, împreună cu specialişti de la Direcţia de Asistenţă Socială, vor informa femeile despre drepturile victimelor şi paşii pe care trebuie să îi urmeze pentru a ieşi dintr-o situaţie dificilă.

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad se desfăşoară, pe timpul campaniei, cu sprijinul reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, acţiuni de informare a cetăţenilor şi de distribuire de materiale de informare tematice, în mai multe centre comerciale.

La Bacău, poliţiştii de prevenire se vor întâlni cu reprezentantele asociaţiilor de femei şi ale unor societăţi comerciale, dar şi cu  elevi, în cadrul unităţilor de învăţământ, pentru a discuta despre prevenirea violenţei în familie.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, împreună cu Uniunea Femeilor Bihor şi cu Inspectoratul Şcolar  derulează, pe parcursul a două săptămâni, Campania de prevenire a violenţei în familie „Împreună împotriva violenţei!”. Campania se adresează tuturor categoriilor de vârstă şi cuprinde dezbateri în şase colegii şi licee, discuţii cu cetăţenii şi distribuire de pliante cu recomandări privind prevenirea violenţei intrafamiliale, o expoziţie de desene şi afişe cu mesaje antiviolenţă, la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe  Şincai”, un concurs de scenete la Palatul Copiilor şi Tinerilor Oradea.

Poliţiştii din cadrul structurii de analiză şi prevenire a criminalităţii din I.P.J. Bistriţa, în colaborare cu două asociaţii, vor organiza activităţi de informare pentru elevele din patru licee şi colegii, pe  tema prevenirii violenţei asupra femeii. De asemenea, la data de 10 decembrie a.c., va fi organizată întâlnirea cu tema „Poliţia – societatea civilă, un parteneriat pentru prevenirea criminalităţii – ediţia a IV-a”, la care sunt invitate toate organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile şi instituţiile cu care poliţia bistriţeană a colaborat pe parcursul anului (peste 12 parteneri în 2014),  pentru realizarea unui  bilanţ al activităţilor de prevenire a criminalităţii şi iniţierea unor proiecte noi.

La Braşov, poliţiştii de la prevenirea criminalităţii vor participa la întâlniri cu studenţii şi elevii, pe tema prevenirii violenţei asupra femeii.

Centrul de Prevenire a Criminalităţii din judeţul Buzău va fi gazda evenimentului de lansare a campaniei “16 Zile de Activism împotriva Violenţei asupra Femeii”, vor avea loc dezbateri şi distribuire de materiale de informare  la o şcoală gimnazială din municipiul Buzău, la o societate comercială, în gara şi autogara Buzău şi la un centru comercial,

Poliţiştii din Dâmboviţa vor discuta pe tema violenţei asupra femeii cu beneficiarele unui centru social din Târgovişte, care găzduieşte victime ale violenţei in familie, precum şi cu elevele Liceului Tehnologic „Spiru Haret” Târgoviște. Va fi organizată şi  o acţiune informativ-preventivă stradală.

În Capitală, activităţile de informare se desfăşoară în cadrul proiectului „Ordinul de protecţie”. Astăzi, 25 noiembrie, au loc activităţi preventive cu elevii de liceu, iar în următoarele zile se vor desfăşura întâlniri cu angajatele din depourile RATB. În cadrul acestor activităţi vor fi prezentate spoturi audio-video, materiale powerpoint şi vor fi distribuite flyere.

În Dolj, vor fi organizate, în Piaţa “Mihai Viteazul” din Craiova, două activităţi de informare pentru femei, iar la data de 3 decembrie va fi susţinută, pentru elevele Şcolii Postliceale Sanitare Christiana din Craiova, o dezbatere.

În cadrul programului de prevenire a infracţiunilor comise cu violenţă, I.P.J. Galaţi derulează campania „Copiii învaţă ceea ce trăiesc”,  în parteneriat cu alte instituţii şi autorităţi.

La Giurgiu, poliţiştii vor desfăşura întâlniri interactive cu elevii din 4 licee, cu părinţii lor şi profesorii, pentru dezvoltarea unei culturi non-violente în familie.

În judeţul Gorj se vor organiza întâlniri cu reprezentanţii primăriilor din judeţ, pentru a discuta aspecte legale de serviciile oferite pentru victimele violenței intrafamiliale. Vor avea loc întâlniri și discuții pe tema prevenirii violenței în familie cu membrii Centrului de zi Cristian Tg.-Jiu, pentru persoanele cu dizabilităţi, cu reprezentanți ai Clubului vârstei a III-a Magnolia Tg.-Jiu, cu Consiliul elevilor de la nivel judeţean,

În cadrul campaniei intitulate „Familia mea nu iubeşte violenţa”, în zilele de 27 noiembrie și 5, 8, 9 și 10 decembrie vor avea loc activităţi cultural – educative la şcolile gimnaziale (concurs de pictură /desen, o scenetă de teatru, concurs de dans, concurs de postere, distribuire pliante cu informaţii şi recomandări, prezentare materiale powerpoint, dezbateri privind violenţa în familie, la care participă elevii, părinţii, cadrele didactice şi reprezentanţii autorităţilor publice locale).

În Harghita, se desfăşoară astăzi un „Marș al Păcii”  și un spectacol al copiilor din Centru de Plasament Sf. Ana M-Ciuc. În intervalul 26 noiembrie-5 decembrie se vor derula în școli,

La Maramureș se desfăşoară astăzi o acţiune stradală comemorativă  „Seară de veghe” de sensibilizare a opiniei publice şi activism împotriva violenţei. Reprezentanții instituțiilor partenere vor participa cu lumânări, mesaje scrise împotriva violenţei, lampioane și va fi organizată o expoziție de manechine „martore tăcute”, cu povestea unor femei – victime ale violenței intrafamiliale.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş şi Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii vor derula o campanie de informare, atât prin activităţi diverse adresate în special copiilor şi tinerilor, cât şi în mediul online, în colaborare cu autorităţi publice, ONG-uri, parteneri privaţi şi 45 unităţi de învăţământ (cuprinde concursuri, dezbateri cu elevi şi părinţi, workshop cu studenţi, confecţionări obiecte din nasturi, expoziţii, mese rotunde, distribuire de materiale şi obiecte).

În Vrancea vor fi organizate activități de informare în societăți comerciale cu personal preponderent feminin, un stand cu materiale preventive la târgul de carte, o expoziţie de fotografie și o întâlnire cu elevii.

Repere legislative pentru protecţia femeilor în cazurile de violenţă în familie:

Codul Penal tratează în mod expres violenţa în familie, în art.199, unde se arată că pedeapsa aplicată pentru un agresor, în cazul în care victima infracţiunii de omor, lovire sau vătămare corporală este un membru de familie, se majorează cu o pătrime faţă de pedepsele aplicate în mod obişnuit, pentru acele infracţiuni.

În Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată şi completată, se arată ce se înţelege prin membru de familie:

a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude;

b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie;

c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc;

d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt sau în drept drepturile faţă de persoana copilului;

e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală sau handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

Ordinul de protecţie

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată şi completată explică la art.26 alin.1 ordinul de protecţie:

Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii:

a) Evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) Reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;

c) Limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d) Obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

Întrucât legea nu stabileşte o anumită distanţă, aceasta urmează să fie indicată expres de către instanţă în ordinul de protecţie.

e) Interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

f) Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu victima;

g) Obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;

h) Încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.”

Conform alin. (2) , prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.

Cum poţi ajuta o victimă:

  • exprimă-ţi îngrijorarea faţă de situaţia pe care bănuieşti că o trăieşte dar nu-i da sfaturi şi nu te implica în deciziile personale;

  • nu o judeca şi nu o forţa să-ţi spună ce se întâmplă în casă. Las-o pe ea să hotărască când şi ce poate să îţi dezvăluie;

  • ajut-o cu tot ce are nevoie dar nu-ţi condiţiona ajutorul în nici un fel;

ascult-o şi susţine-i hotărârile.

  • Ori de câte ori bănuieşti existenţa unui abuz intrafamilial, încearcă să discuţi separat cu victima, să-i arăţi că te preocupă ce i se întâmplă şi că eşti alături de ea. Asigur-o că eşti gata să-i asculţi problemele şi că ce îţi va spune va fi confidenţial.

  • Sunt şi cazuri în care victima nu doreşte să te implici şi nu doreşte să se afle situaţia ei. Respectă-i decizia şi spune-i doar că eşti gata să ajuţi la nevoie.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial