22 iulie 2024
Vrei să lucrezi în jandarmerie? Află când se fac înscrierile!

Vrei să lucrezi în jandarmerie? Află când se fac înscrierile!

Arhiva.ESTE MOMENTUL SĂ ALEGI CARIERA MILITARĂ!

Dacă îţi doreşti un mediu de muncă dinamic vino la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa, iar personalul specializat îţi va oferi detalii şi informaţii legate de admiterea în instituţiile militare de învăţământ.

Aici vei fi consiliat, ajutat şi îndrumat către acel tip de carieră şi specialitate ce corespunde cel mai bine aspiraţiilor, aptitudinilor, vârstei şi pregătirii tale. Dacă îndeplineşti condiţiile specifice şi te-ai hotărât, vei fi îndrumat despre modul în care trebuie să îţi întocmeşti dosarul de candidat.

Nu te costă nimic să te informezi!

***

Pentru sesiunea de admitere 2015 Jandarmeria Română selecţionează candidaţi pentru următoarele instituţii militare de formare a personalului Jandarmeriei Române:

 1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – specialitatea jandarmi – 50 locuri;

 2. Şcoala militară de subofiţeri jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 125 de locuri;

 3. Şcoala militară de subofiţeri jandarmi Fălticeni 125 de locuri.

Pentru informaţii suplimentare (documentele necesare pentru dosarul de înscriere, etc.) vă puteţi adresa la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, din municipiul Târgovişte, bulevardul Regele Carol I, nr. 49, judeţul Dâmboviţa de luni până vineri între orele 09.00 – 15.00 sau la telefon 0245.640670, interior 24407.

INFORMAŢII DE BACKGROUND:

Condiţii legale de recrutare:

– să ai cetăţenie română şi domiciliul în România;

– să cunoşti limba română scris şi vorbit;

– să ai capacitate deplină de exerciţiu;

– să fii dedeclarat „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);

– să ai vârsta de minim 18 ani, sau să îi împlineşti în cursul anului în care participi la concurs;

– să fii absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma de bacalaureat sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că ai susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);

– să ai un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu ai antecedente penale, sau să nu fi în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice pentru recrutare:

– să ai vârsta de până la 27 de ani în cazul participării la concursurile de admitere pentru formarea profesională iniţială ca militar;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8,00;

– să ai înălţimea de minim 1,65 m dacă eşti bărbat şi 1,60 m dacă eşti femeie.

– să nu fi fost exmatriculat, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Conținutul dosarului de candidat:

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar cu șină care va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere;

 • diplomă de bacalaureat (legalizată) sau adeverință care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidații care au absolvit în anul, în curs și foaia matricolă în copie legalizată;

 • certificatul de căsătorie, certificatul de naștere pentru candidat, soție/ soț, toate acestea în copie legalizată;

 • autobiografia, C.V. și tabelul nominal cu rudele candidatului;

 • cazierul judiciar al candidatului;

 • fișa medicală tip încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

 • declarație notarială din care să rezulte că nu ai beneficiat de subvenție din fondurile publice pentru urmarea unui program de studii universitare de licență (pentru Academia de Poliție “Alex. Ioan Cuza”);

 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă (școală);

 • copie după cartea de identitate;

 • 4 (patru) fotografii tip buletin de identitate 3X3 cm color;

 • 2 (două) fotografii 9X12 cm color;

Pentru a putea fi înmatriculați candidații declarați “admis” vor prezenta la începutul anului școlar diploma de bacalaureat și fișa matricolă, ambele în original.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

AL I.J.J. DÂMBOVIŢA

 

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial