17 septembrie 2021
UCENICIA la locul de muncă! Vezi noutăţile de la AJOFM Dâmboviţa

UCENICIA la locul de muncă! Vezi noutăţile de la AJOFM Dâmboviţa

Ucenicia la locul de muncã reprezintã formarea profesionalã realizatã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã. Ucenicul este persoana fizicã încadratã în muncã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã. Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesionalã a ucenicului realizatã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã, coordonatorul fiind salariat al angajatorului care organizează ucenicia.

Contractul de ucenicie la locul de muncã este un contract individual de muncã încheiat pe duratã determinatã (între 12 luni şi 3 ani), în temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã ucenic, se obligã sã se pregãteascã profesional şi sã munceascã pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligã sã îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formãrii profesionale.

Pe lângã elementele obligatorii ale contractului individual de muncã, contractul de ucenicie la locul de muncã cuprinde şi clauze cu privire la calificarea pe care urmeazã sã o dobândeascã ucenicul; numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; locul/locurile în care se desfãşoarã activitatea de formare profesionalã; durata necesarã pregãtirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncã. Poate fi încadratã ca ucenic în muncã orice persoanã fizicã ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizeazã ucenicia la locul de muncã. Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pot încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, în anumte condiţii. Atât PFA cât şi II pot organiza ucenicie la locul de muncă dacă fac dovada că desfăşoară activitatea pentru care s-au autorizat, respectiv constituit, de cel puţin 1 an de zile. Pot organiza ucenicie pentru maxim 3 ucenici care se pregătesc concomitent şi numai pentru nivelul 1 de calificare.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncã, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, pe perioada derulãrii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumã egalã cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare, prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV CĂTĂLIN NICULAE

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial