3 decembrie 2021

Realizarea obiectivelor propuse prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă în anul 2010! AICI!

Obiectivele principale ale activităţii desfăşurate de AJOFM Dâmboviţa s-au axat pe realizarea sarcinilor prevăzute în Programele de Ocupare a Forţei de Muncă şi cel de Formare Profesională pentru anul 2010, aprobate de conducerea ANOFM precum şi cele prevăzute în Contractul de Performanţă Managerială aferent anului 2010. 1. Persoane asistate În perioada 01.01. – 31.12.2010, numărul persoanelor asistate prin măsurile active pentru stimularea ocupării forţei de muncă de către AJOFM Dâmboviţa se cifrează la 46.541 persoane, faţă de 27.140 persoane prevăzute prin program, gradul de realizare fiind de 171,5 %, cu menţiunea că în total persoane asistate sunt cuprinse atât la mediere cât şi la consiliere persoanele care au beneficiat de ambele măsuri. Din totalul persoanelor asistate, 25.954 persoane (55,77%) îl reprezintă persoane asistate prin servicii de mediere, 20.579 persoane (44,22%) prin servicii de informare şi consiliere şi 8 persoane ( 0,01%) prin încheierea de contract de solidaritate – anexa nr.1. 2. Locurile de muncă ocupate În anul 2010 au fost încadrate 7.593 persoane, ca urmare a aplicării măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă, ceea ce reprezintă 100,1% faţă de cele prevăzute în Program. Din totalul persoanelor încadrate, 5.610 persoane (73,88%) au fost încadrate exclusiv, ca urmare a acordării serviciilor de mediere şi consiliere iar 1.983 persoane (23,12%) prin acordarea de alte măsuri active. 3.Rata şomajului la 31.12.2010 este de 8,49% faţă de 8,52% cât se înregistra la începutul anului şi 8,55% la sfârşitul lunii decembrie 2009. Evoluţia şi structura şomerilor precum şi a ratei şomajului, în cele 12 luni din anul 2010 se prezintă, astfel: Luna Stoc la început lună Din care: femei Intrări total Din care: femei Ieşiri total Din care: femei Stoc la sfârşit lună Din care: femei Rata şomaj sfârşit de lună – % – 2009 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I. 17.979 7.515 2.281 833 1.547 715 18.713 7.633 5,65 8,86 II. 18.713 7.633 2.120 826 1.594 696 19.239 7.763 5,78 9,11 III. 19.239 7.763 2.519 996 2.276 926 19.482 7.833 5,99 9,23 IV. 19.482 7.833 2.327 972 2.592 1.165 19217 7.640 5.37 9,10 V. 19.217 7.640 1.996 813 2.851 1.264 18.362 7.189 5,71 8,70 VI. 18.362 7.189 1.812 772 2.548 1.084 17.626 6.877 6,15 8.35 VII. 17.626 6.877 2.683 1.205 1.848 792 18.461 7.290 6,63 8,75 VIII. 18.461 7.290 2.420 1.074 2.586 1.089 18.295 7.275 6,98 8,67 IX. 18.295 7.275 2.088 925 2.407 900 17.976 7.300 7,47 8,52 X. 17.976 7.300 2.133 958 1.875 705 18.234 7.553 8,19 8,64 XI. 18.234 7.553 1.906 820 2.332 961 17.808 7.412 8,35 8,44 XII. 17.808 7.412 1.669 636 1.550 650 17.927 7.398 8,55 8,49 Din totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii decembrie, 4.941 persoane (27,56%) provin din mediul urban şi 12.986 persoane (72,44%) din mediul rural. 4. Activitatea de informare şi consiliere desfăşurată în anul 2010 s-a materializat în consilierea a 24.990 persoane din care 20.579 persoane nou înregistrate şi 4.411 persoane revenite din alte luni la serviciile de informare şi consiliere. Principalii indicatori privind activitatea de consiliere realizată se prezintă, astfel: – efectuarea a 24.987 şedinţe de consiliere individuală şi a 3 şedinţe de consiliere de grup; – din total persoane nou consiliate (20.579): – 8.673 persoane de sex feminin (42,1% ); – 14.808 persoane până în 45 de ani, inclusiv (72,0%); – 5.249 persoane cu studii superioare, postliceale şi liceu (25,5%); – 20.414 şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi (99,2%), din care 5.374 şomeri de lungă durată; – 8.039 persoane din mediul rural (39,1%); – 1.600 persoane de etnie romă; – 733 persoane au primit recomandare de a urma un curs de formare profesională, din care 667 au fost cuprinşi în cursurile începute; – 3.069 persoane încadrate în muncă, din care 630 încadrate exclusiv prin serviciile de consiliere. 5. Activitatea de implementare măsuri active de combatere a şomajului S-a axat pe încheierea de noi convenţii precum şi pe inventarierea, verificarea, întocmirea şi certificarea ordonanţărilor la plată pentru convenţiile încheiate şi aflate în plată. Pe tipuri de măsuri active, convenţiile şi contractele de solidaritate încheiate în anul 2010 se prezintă, astfel: Nr. crt Articol din Legea 76/2002 Număr Convenţii / Contracte Număr persoane 1. ART. 78 – Lucrări publice 12 101 2. Art. 80 – subvenţionare angajatori care angajează absolvenţi 75 132 3. Art. 85 – Subvenţionare angajatori care angajează şomeri peste 45 ani sau părinţi unici întreţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 3 ani până la pensie, persoane cu handicap 205 314 4. Legea nr. 116/2002- persoane marginalizate social – încheierea de contracte 8 8 – încheierea de convenţii 6 6 În anul 2010 au fost organizate 7 burse a locurilor de muncă vacante, cu următoarele rezultate: Denumire bursă Agenţi economici Locuri de muncă oferite Persoane Contac taţi Partici panţi Parti- cipante Selectate în vederea încadrării Înca-drate Bursa mărţişorului – 05.03.2010 148 64 478 687 272 155 Bursa „ RENAULT” – 22-23.03.2010 1 1 40 1.080 812 30 Bursa generală – 23.04.2010 187 83 709 1.305 578 147 Bursa pentru elevi şi studenţi – 07.05.2010 63 29 350 312 131 19 Bursa pentru pers. de etnie romă – 08.07.2010 125 10 92 129 60 18 Bursa pentru pers. elib din detenţie – 21.07.2010 77 7 18 25 17 1 Bursa pentru absolvenţi – 24.09.2010 134 51 419 477 324 26 II. Realizarea Programului de Formare Profesională Sarcinile prevăzute a se realiza în anul 2010, se prezintă, astfel: – număr cursuri ce se vor organiza: 58; – număr cursanţi: 1.120 persoane, din care şomeri:1.000 persoane. Faţă de sarcinile prevăzute în Program, în acest an, au fost organizate 35 cursuri, toate cu şomeri la care au fost înscrişi 694 cursanţi din care 667 sunt şomeri, conform tabelului: Nr.crt Denumirea cursului Nr.cursuri organizate Numar şomeri participanti 1 O.I.V.P.D. 12 199 2 Lucrător in comerţ 4 96 3 Lucr.in struct.pt.constructii 3 42 4 Bucătar 2 39 5 Coafor 2 44 6 Ospătar 2 39 7 Inspector Resurse Umane 2 52 8 Instalator instalatii tehnico –sanitare si gaze 2 43 9 Dulgher-tamplar-parchetar 1 20 10 Administrator imobile 1 14 11 Lucrator social 1 24 12 Camerista in hoteluri 2 41 13 Zidar pietrar tencuitor 1 14 TOTAL 35 667 În această perioadă au fost finalizate 38 cursuri cu 774 absolvenţi ( 10 cursuri cu 210 absolvenţi din care 192 erau şomeri proveniţi din cursurile începute în anul 2009 şi derulate în prima parte a anului 2010 şi 28 cursuri cu 564 absolvenţi, din care 542 şomeri, din cursurile începute în anul 2010). La data de 31.12.2010 sunt în derulare 7 cursuri cu 115 cursanţi , din care 108 sunt şomeri. Director Executiv, Cătălin NICULAE

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial