25 ianuarie 2022
Proiect AMBIŢIOS, la Moreni – AMBASADORUL DE TINERET

Proiect AMBIŢIOS, la Moreni – AMBASADORUL DE TINERET

Proiectul ,,Ambasadorul de tineret” se implementează în perioada 07.01.2013 – 30.08.2013 de Primăria Municipiului Moreni în parteneriat cu Primăria Municipiului Torres Novas din Portugalia şi este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri în Europa, Subacţiunea 1.1 – Schimburi de tineri.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 8 luni, între 07.01.2013 – 30.08.2013 în parteneriat cu Primăria Municipiului Torres Novas şi are o valoare eligibilă de 19.320 de euro, din care cofinanţarea municipalităţii morenare este de 1.230 de euro.

Tinerii vor participa la activităţi diverse (de creaţie, de dezbatere, de stimulare a inovaţiei şi a gândirii active, de relaţionare cu tinerii cu oportunităţi reduse şi cu cetăţenii din localitate, de organizare şi desfăşurare a unor evenimente publice precum Ziua Tineretului şi Ziua Europei, etc.), metodele utilizate fiind în mare măsură cele de educaţie non-formală.

Activitatea principală a proiectului, care va consta în realizarea efectivă a Schimbului de tineri, a fost gândită ca un ansamblu de acţiuni concentrate timp de 17 zile (între 25 aprilie – 11 mai 2013), fiecare zi cu o temă specifică, cu un accent deosebit pus pe includerea tinerilor cu oportunităţi reduse, pe provocările globale de mediu şi schimbările climatice, pe diversitatea culturală. Prin acest proiect dorim să realizăm o legătură strânsă şi permanentă cu tinerii din comunitatea locală Torres Novas prin aplicarea de metode specifice de întâlniri, de aprofundare a diferenţelor dintre ţări prin apropierea acestor culturi, de a adăuga un plus de valoare învăţării non-formale a tinerilor participanţi în proiect prin însuşirea unor competenţe specifice în înţelegerea că deşi vorbim cu toţii alte limbi, avem cu toţii alte obiceiuri, alte culturi, avem cu toţii alte gândiri şi aşteptări, putem fi (numai împreună!) o mare comunitate unită, aceea a Uniunii Europene. Totodată, proiectul se bazează pe principiile includerii, a nediscrimării, astfel încât includerea să fie un rezultat cuantificabil nu numai în timpul derulării proiectului, ci şi ca o formă de follow-up.

Scopul proiectului este implicarea activă a 24 de tineri din două ţări ale Uniunii Europene (România şi Portugalia) în diverse activităţi pe parcursul a 17 zile astfel încât să le permită să descopere şi să devină conştienţi de diversele realităţi sociale şi culturale, să înveţe unul de la celălalt şi să întărească sentimentul de a fi cetăţeni europeni.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

– Promovarea cetăţeniei active a tinerilor,

– Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse,

– Dezvoltarea solidarităţii şi promovarea toleranţei între tineri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Creşterea conştientizării importanţei protecţiei mediului înconjurător prin dezvoltarea mobilităţii europene în contextul globalizării şi a schimbărilor climatice,

– Conştientizarea diversităţii umane şi a problemelor universale cu care se confruntă toate ţările în domeniul incluziuniii sociale,

– Dezvoltarea interactivă a inter-culturalismului, promovarea schimburilor culturale şi încurajarea creaţiei culturale în contextul multilingvismului din Uniunea Europeană,

– Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare a tinerilor cu privire la activităţile de voluntariat,

– Dezvoltarea spiritului creativ în domeniul mediului şi al culturii.

Grupul ţintă al proiectului este format din 24 de tineri din Moreni şi Torres Novas. Beneficiarii direcţi sunt tinerii din Municipiul Moreni şi din Municipiul Torres Novas, precum şi tinerii cu oportunităţi reduse (în special tinerii cu dizabilităţi din Centrul de recuperare pentru persoane cu handicap Moreni), iar beneficiarii indirecţi sunt ceilalţi cetăţeni ai Municipiului Moreni şi ai Municipiului Moreni care vor fi vizaţi indirect de efectele şi rezultatele implementării.

Tinerii acordă importanţă prieteniei, respectului, toleranţei şi solidarităţii, iar această generaţie este cu siguranţă cea care deţine cel mai ridicat nivel de pregătire din punct de vedere al tehnologiei informaţiilor şi cea mai mobilă din toate timpurile. Desigur că în unele ţări (cum este şi cazul României) tinerii încă se confruntă cu probleme majore atât la nivelul personal, cât şi la nivelul societăţii, nebeneficiind de aceleaşi oportunităţi. De aceea, dorim tratament egal pentru toţi tinerii!

Acest proiect vine în rezolvarea problemelor expuse, cel puţin la nivel local, prin includerea în cadrul schimbului dintre cele două ţări participante (România şi Portugalia) a unor tineri cu oportunităţi reduse, atingând astfel nu numai o prioritate a Uniunii Europene, a Programului Tineret în Acţiune, ci şi a societăţii româneşti în ansamblu. În proiect vor participa tineri care încă sunt discriminaţi pentru că sunt de etnie romă, tineri cu obstacole economice importante (având un nivel de trai destul de redus), precum şi tineri cu disabilităţi fizice, însă toţi aceştia au extrordinare abilităţi intelectuale, cognitive, de învăţare, de creativitate. Sunt resurse importante care, din păcate, nu au fost puse în valoare şi pe care noi le vom arăta tuturor în diversele lor forme de manifestare, dovedind că ei, poate mai mult decât noi, au ce arăta din toate punctele de vedere (uman, creativ, emoţional, de înţelegere a realităţilor înconjurătoare).

Manager proiect,

Adrian Stângă

Tineretul reprezintă o prioritate pentru orice ţară, tinerii reprezintă nu numai generaţia de mâine, ci şi viitorii oameni care vor avea (ca factori de decizie) oportunităţi, şanse reale, contexte şi conexiuni internaţionale pentru a dezvolta şi a promova naţiunea în care s-au născut şi în care trăiesc. De tinerii noştri depinde să avem o Românie racordată la realităţile cotidiene ale ţării, la aspiraţiile şi împlinirile unei Uniuni Europene unită, dezvoltată, echitabilă şi nediscrimatorie sub nici un aspect al unei vieţi de cetăţean EUROPEAN.

Proiectul se intitulează ,,AMBASADORUL DE TINERET” pentru că tinerii din România, ca de altfel din orice ţară, sunt AMBASADORI, sunt viitorii OAMENI care ne pot schimba vieţile prin astfel de proiecte, ne pot aduce tuturor prin educaţia lor, atât din şcoală, cât şi din cursurile, pregătirile sau instruirile pe care le urmează, dar şi din participarea activă la viaţa comunităţii locale prin implicarea nemărginită în astfel de proiecte, un viitor comun… dar, mai bun! De asemenea, prin înţelegerea şi includerea persoanelor cu dizabilităţi, a tinerilor cu oportunităţi reduse vom putea realiza o integrare complexă şi trainică dincolo de orice bariere interculturale, sociale, economice, de sănătate sau de identitate/apartenenţă la un anumit stat al Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o şansă pentru fiecare dintre tineri, de unde şi sloganul proiectului ,,O 9 şansă pentru fiecare!”.

Proiectul ,,Ambasadorul de tineret” s-a născut din dorinţa administraţiei publice municipale de a se reorienta spre tineri şi spre promovarea acestora, de a stimula participarea lor la viaţa comunităţii locale şi de a încuraja capacităţile, iniţiativele şi priorităţile educaţionale ale tuturor tinerilor din Municipiul Moreni. Este primul proiect pentru tineret care este scris de municipalitate şi primul proiect cu participare internaţională, care a fost aprobat spre finanţare de către Comisia Europeană prin Programul Tineret în acţiune.

Primarul Municipiului Moreni,

Ing. Constantin Dinu

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial