28 septembrie 2021

Prefectul Caracota se distanţează de acuzaţii! VEZI AMĂNUNTELE!

Având în vedere referirile la activitatea Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița și la prefectul Iancu Caracota în ancheta ” autorităților din Dâmbovița lovește în câinele democrației”, publicată în săptămânalul ”Culise” (nr. 7, Săptămâna 11 – 17 aprilie 2011), sub semnătura d-lui Cristian D. Banu, dorim să facem următoarele precizări, pentru corecta informare a opiniei publice: Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița respinge categoric acuzațiile potrivit cărora ar fi fost implicată într-un demers ilegal de atribuire a unor terenuri în municipiul Târgoviște. La o astfel de concluzie, asumată de semnatarul articolului, se poate ajunge numai în urma unei documentări superficiale și rău intenționate, care demonstrează o totală lipsă de profesionalism. Legea nr. 15/2003 reglementează regimul atribuirii, în urma cererilor adresate consiliului local, a terenurilor aflate în domeniul privat al unității administrativ – teritoriale, cu scopul construirii unor locuințe proprietate privată. Având în vedere dispozițiile acestui act normativ, consiliul local este cel care aprobă, prin hotărâre: identificarea terenurilor aflate în domeniul privat al unității administrativ – teritoriale care pot fi atribuite; criteriile, suplimentarea acestora și ordinea de prioritate; atribuirea efectivă în folosință gratuită a suprafețelor, vânzarea directă, precum și retragerea folosinței acestora, în cazul în care, în termen de un an, nu s-a realizat construcția. Prin urmare, prefectul nu are atribuții privind identificarea sau atribuirea unor astfel de terenuri – așa cum eronat s-a menționat în ancheta publicată de săptămânalul ”Culise” – și nu au fost emise ordine în acest sens. Facem precizarea că, atât în municipiul Târgoviște, cât și în celelalte localități ale județului Dâmbovița, în urma propunerilor comisiilor locale de fond funciar, prefectul emite ordine în favoarea persoanelor îndreptățite, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. 2 și 3 din Legea 18/1991 republicată (vezi informații background). În ceea ce privește citatul atribuit prefectului Iancu Caracota, menționăm că nu a existat niciodată un dialog între reprezentantul Guvernului în teritoriu și jurnalistul Cristian D. Banu, semnatarul articolului. Iancu Caracota nu a făcut afirmațiile prezentate între ghilimele în niciun context public, motiv pentru care apreciem că sunt de natură să creeze confuzie și o percepție eronată în rândul opiniei publice. În speranța că, pe viitor, va exista o comunicare reală între publicația dumneavoastră și Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița, ne reafirmăm disponibilitatea pentru o colaborare onestă și principială și vă asigurăm de considerația noastră. Informații de background: Art. 36 din Legea 18/1991, alin 2 și 3 (2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie. (3) Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor. Biroul de Presă

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial