26 septembrie 2022

Poliția Dâmbovița face angajări! Vezi care sunt condițiile!

ipjdbCOMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa informează candidaţii cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru :

A. Ocuparea celor 38 de posturi pentru încadrarea din sursă externă ca ajutor şef post de poliţie:

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)         să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)         să cunoască limba română scris şi vorbit;

c)         să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)         să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e)         să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f)          să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g)         să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h)         să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)          să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j)          nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k)         îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;

l)          îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

m)        trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

n)         să dețină permis de conducere categoria „B”.

 

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:

a)         au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b)         au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

B. Ocuparea unui post prin concurs de către foşti angajaţi ai Poliţiei  care şi-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin 1 lit b, d-f şi j din Legea 360/2002 privind statutul poliţistului :

 

Pot participa la concurs/examen, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)         au avut calitatea de polițist și au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 lit. b), d) – f) și j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (la pierderea capacității de muncă în condițiile legii, la cerere, prin demisie, la numirea într-o altă funcție publică, la reorganizarea unității);

b)         să fie confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;

c)         să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

d)         să cunoască limba română scris şi vorbit;

e)         să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

f)          să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

g)         să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

h)         să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

i)          să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

j)          să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

k)         să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

l)          nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

m)        îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;

n)         îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

o)         trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

p)         să dețină permis de conducere categoria „B”.

 

Nu pot fi reîncadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:

a)         au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b)         au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Înscrierile se vor face la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa în perioada 1-8 aprilie a.c., în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00-16:00.

 

De asemenea, pentru mai multe detalii privind calendarul întregii activităţi, tematica şi bibliografia, precum şi alte date de interes pot fi accesate pe pagina de internet a I.P.J Dâmboviţa, la secţiunea CARIERĂ.

 

 

 

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial