25 ianuarie 2022
Penitenciarul Găeşti şi-a făcut bilanţul

Penitenciarul Găeşti şi-a făcut bilanţul

„Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2012 de către Penitenciarul Găeşti”

A fost prezentat Raportul privind activitatea desfăşurată de Centrul de Reeducare şi Penitenciarul Găeşti în anul 2012.

Prezentarea raportului a fost făcută în prezenţa mai multor invitaţi, printre care: preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian ŢUŢUIANU, deputata Colegiului 8 Carmen MOLDOVAN, primarul oraşului Găeşti Dan IACOBUŢĂ, consilierul social Adrian RADA, reprezentând Arhiepiscopia Târgoviştei, preşedintele Judecătoriei Găeşti , Marius DINU, comisar şef Alexandru IORGA, şeful Poliţiei Oraşului Găeşti, d-na Joiţa VLAICU, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti şi alte oficialităţi locale. Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a participat comisar şef Marian STANCOVICI, director general adjunct .

Specificul anului supus analizei la constituit asigurarea cadrului necesar pentru respectarea drepturilor minorilor aflaţi în executarea măsurii educative, accentuarea deschiderii faţă de comunitate prin desfăşurarea unui număr mare de activităţi în mediul deschis şi în final transformarea centrului în penitenciar, conform H.G. nr. 1155 din 6.12.2012, profilat pe executarea pedepselor în regim deschis. În acest context, s-a subliniat că au fost îndeplinite cu rezultate bune educarea şi reeducarea minorilor internaţi, în vederea reintegrării lor în societate, iar în ultima perioadă a anului preocupările au constat în implementarea unor programe specifice destinate deţinuţilor.

Desfăşurată conform Legii Învăţământului şi a Decretului 545/1972, activitatea de şcolarizare s-a raportat în permanenţă la priorităţile strategice şi la obiectivele operaţionale ale planului managerial dezbătut în şedinţa consiliului profesoral şi aprobat de conducerea centrului de reeducare. Ea a urmărit asigurarea unei educaţii de calitate în concordanţă cu cerinţele sistemului de învăţământ public şi a avut în vedere particularităţile psiho-individuale ale minorilor, cadrele didactice adaptând curriculumul în funcţie de nivelul de şcolarizare şi de nevoile elevilor.

Pentru Serviciul de Educaţei şi Asistenţă Psihosocială, anul 2012 a fost dedicat elaborării şi implementării de programe şi activităţi educative eficiente. Au fost derulate 4 module educative obligatorii pentru toţi minorii internaţi în centru: „Educaţie pentru viaţa de familie”, „Educaţie pentru reabilitare socială”, „Educaţie pentru civilizaţie şi societate”, „Educaţie pentru natură”, acestea desfăşurându-se zilnic, pe tot parcursul anului şcolar.

În afară de aceste module educaţionale, pentru fiecare minor a fost continuat, zilnic, programul de „Dezvoltare a autonomiei personale”, pentru completarea cunoştinţelor de igienă personală şi de grup, formarea unor deprinderi de autonomie personală – cultivarea interesului pentru o viaţă sănătoasă, aplicarea conştientă şi deliberată a regulilor de întreţinere a obiectelor din dormitor, de comportament la masă, de îngrijire a îmbrăcămintei, etc.

Minorii au beneficiat, de asemenea, zilnic, de activităţi educative ocupaţionale şi de tip hobby: de sculptură, de pictură, de coafură/frizerie, întreţinerea spaţiilor verzi, microfermă, împletituri, calculatoare, bibliotecă, recreativ-sportive, realizarea de lucrări artistice dedicate diverselor sărbători religioase, rummy, şah. Pentru desfăşurarea acestora ei au fost organizaţi pe grupuri opţionale. Tot în cadrul activităţilor de educaţie şi asistenţă psihosocială au fost organizate spectacole şi serbări artistice, cu ocazia diverselor sărbători naţionale şi religioase, cu expoziţii de lucrări realizate de minori. În cursul anului 2012, personalul Serviciului Siguranţă, Supraveghere şi Acordare Drepturi, în colaborare cu personalul de educaţie şi asistenţă psihosocială au îndeplinit atribuţiuni specifice pe linie de pază, însoţire şi supraveghere atât în interiorul centrului, cât şi în comunitate. De asemenea s-a asigurat însoţirea şi supravegherea minorilor la instanţele de judecată şi spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii. Prin sectorul vizită, au fost acordate, în temeiul legislaţiei în vigoare, toate drepturile minorilor ce decurg din relaţia cu familia, respectiv 144-vizite, 349-cumpărături, 405-cartele telefonice, 349-scrisori, 978- convorbiri telefonice.

Pentru anul 2013 Serviciul Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar îşi propune următoarele obiective:

• Îmbunătăţirea sistemului de pază şi supraveghere a deţinuţilor; • Îmbunătăţirea condiţiilor de exercitare a drepturilor prevăzute de lege de către deţinuţi; • Organizarea judicioasă a personalului pe posturi şi misiuni. În ceeea ce priveşte activitatea cabinetului medical ea a fost structurată, în anul 2012, pe următoarele obiective: a) Asigurarea şi menţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare în rândul efectivelor; b) Asigurarea permanentă cu medicamente şi materiale sanitare necesare desfăşurării unei activităţi medicale corespunzătoare; c) Asigurarea unei profilaxii corespunzătoare privind apariţia şi transmiterea bolilor infecto-contagioasă şi continuarea programelor de educaţie sanitară. Nu s-au înregistrat evenimente deosebite pe linia menţinerii unui climat corespunzător şi a unei stări de sănătate corespunzătoare a persoanelor private de libertate.

În prezent în Penitenciarul Găeşti sunt aproximativ 130 deţinuţi, urmând ca anul acesta să fie marită capacitatea de cazare în aşa fel încât să poată custodia un număr de 500 de deţinuţi.

Pentru mai multe informaţii desemnăm ca persoană de contact purtătorul de cuvânt al instituţiei, agent şef Florin ISPAS,telefon 0245/710.254, tel.mobil 0723/ 21.80.47, e-mail: florin.ispas@anp.gov.ro

Comisar şef de penitenciare Gheorghe ANGHEL

Director

Penitencarul Găeşti

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial