18 septembrie 2021

ISU Dâmboviţa – Localurile care NU au autorizaţie de securitate la incendiu, ÎNCHISE!

www.mariusbuga.ro_images_pompieriAvând în vedere apariţia unor acte normative care vin să întărească disciplina în materie de securitate la incendiu, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa face urmatoarele precizari:

Asigurarea climatului de siguranță la nivelul comunității rămâne obiectivul prioritar al instituției noastre, interesul cetățeanului reprezentând un criteriu esențial care reclamă obligativitatea punerii la dispoziția opinie publice, într–o manieră deschisă, a informațiilor privind cunoașterea diferitelor tipuri de risc, măsurilor preventive și modului de comportare în astfel de situații.

În acest sens, aducem la cunoştinţa opiniei publice elementele de noutate apărute în legislaţia specifică , dupa cum urmează:

Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism, se realizează în oricare dintre următoarele situaţii:

a) depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu;

b) depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;

c) desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;

d) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

e) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelorde stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului;

f) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de desfumare ori a instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

Valorile de referinţă pentru criteriile specificate mai sus sunt cele cuprinse în documentaţiile tehnice aferente autorizaţiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, raportate la cerinţele reglementărilor tehnice indicate în documentaţia ce a stat la baza obţinerii autorizaţiei.

Dispunerea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu, în condiţiile legii, şi care au aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism, se realizează în oricare din următoarele situaţii:

a) depăşirea numărului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci şi restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă;

b) depăşirea numărului de niveluri supraterane faţă de valoarea de referinţă admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenţă la foc;

c) neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare faţă de valoarea de referinţă;

d) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;

e) neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiului, în concordanţă cu valoarea de referinţă;

f) neechiparea cu instalaţii/sisteme de desfumare ori instalaţii de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;

g) categorii de construcţii sau amenajări la care nu au fost identificate data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau momentul punerii în funcţiune.

Valorile de referinţă pentru criteriile specificate la lit.a) lit.f) sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau la momentul punerii în funcţiune.

Măsura de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se realizează până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. Pentru situaţia depăşirii cu 10% a numarului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia, măsura complementară de oprire a funcţionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se dispune pentru 60 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”.

Crearea culturii de securitate se materializează prin derularea unor suite de activități preventive la nivelul instituțiilor/autorităților și operatorilor economici care funcționează la nivel național, instruiri și exerciții prin intermediul cărora se fundamentează regulile și modul de comportare specifice tipurilor de situații de urgență.

La nivelul judeţului Dâmboviţa, periodic, premergător sezonului estival, sărbătorilor de iarnă şi desfăşurării unor activităţi cu caracter cultural/religios/sportiv etc., care presupune participarea unui public numeros, Inspecţia de prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa execută activităţi preventive la unităţile care desfăşoară astfel de activităţi, urmărindu-se în principal: identificarea şi înlăturarea operativă, chiar pe timpul controlului, a posibilelor stări de pericol, instruirea personalului şi factorilor de răspundere şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate factorilor de decizie, cu privire la managementul riscurilor potenţiale din unitatea respectivă.

Aceste activităţi preventive reprezintă o practică curentă, sunt planificate şi se execută anual.

Având în vedere evenimentele din ultima perioadă, dar şi apropierea sărbătorilor de iarnă, pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, în perioada următoare, Inspecţia de prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa va intensifica activităţile preventive, respectiv controalele tehnice de specialitate la obiectivele cu destinaţia comerţ (baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine şi supermagazine), cultură (teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului) şi turism (hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni).

Îi asigurăm pe cetăţenii dâmboviţeni, în a căror slujbă suntem 24 de ore din 24, de obiectivitatea şi imparţialitatea cadrelor inspectoratului în activitatea preventivă desfăşurată pentru implementarea legislaţiei în vigoare, subliniind faptul că viaţa şi sănătatea cetăţeanului primează înainte de orice.

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial