26 septembrie 2023

Inspectorii ITM Dâmboviţa au verificat contractele de muncă cu timp parţial

muncitori-italieniCOMUNICAT DE PRESĂ
CAMPANIE CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ CU TIMP PARȚIAL

La inițiativa Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a organizat Campania de verificare a respectării legislației privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea și transmiterea în registrul general de evidență a salariaților a contractelor individuale de muncă cu timp parțial.
Acest tip de contract individual de muncă este reglementat de prevederi ale Codului Muncii prin care angajatorul este obligat a menționa repartizarea programului de lucru și interdicția de a efectua ore suplimentare. Modificările aduse Codului Muncii prevăd ca primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit prin contract individual de muncă cu timp parțial este considerată muncă nedeclarată, conform art.15^1 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, care prevede: În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Ținând cont de toate acestea și de faptul că există o tendință în rândul angajatorilor de a încadra personal cu contract individual de muncă cu timp parțial în scopul reducerii obligațiilor fiscale, s-a considerat oportună inițierea unor acțiuni de control prin care să fie identificate cazurile de încălcare a legislației muncii pe aspectele menționate.
În urma acestor controale au fost constatate deficiențe legate de lipsa evidenței orelor prestate de salariați, nerespectarea termenelor de transmitere a Registrului de evidență a salariaților (Revisal) la inspectoratul teritorial de muncă.
Pentru toate acestea au fost aplicate sancțiuni contravenționale și s-au dispus măsuri de intrare în legalitate.

 

Inspector şef
Marius Lixandru

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial