28 septembrie 2021

Împăduririle, plan urgent pentru Direcţia Silvică Dâmboviţa!

www.mariusbuga.ro_images_cpreda1„Direcţia Silvică Dâmboviţa asigură puieţii necesari pentru plantarea unor terenuri degradate, a refacerii echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu. În primăvara 2015, Direcţia Silvică Dâmboviţa a acordat cu titlu gratuit 4900 bucăţi puieţi forestieri către Primăriile Şotânga, Gura Ocniţei – 1000 buc, Potlogi – 900 şi Sălcioara – 2000 puieţi.

Ca urmare a Protocolului de colaborare în vederea desfăşurării activităţilor de plantare de puieţi forestieri la nivel naţional, încheiat în data de 17 martie 2015 între Ministerul Mediului cu Asociaţia Comunelor din România şi organizaţiile nonguvernamentale «Viitorul în Zori» şi «EcoAssist», s-au identificat de către primăriile Răzvad, Băleni, Bezdead, Măneşti, Gura Ocniţei, Brezoaiele, Vişineşti, Sotânga şi Gura Şuţii suprafeţe care pot fi împădurite.

Întrucât solicitările pentru acordarea de puieţi cu titlu gratuit au ajuns după perioada optimă de plantare, acestea vor fi reluate în primăvara 2016, printr-o cerere adresată la Direcţia Silvică Dâmboviţa, însoţită de documente care fac dovada că terenul propus a fi plantat este proprietate publică sau privată a primăriei.

Speciile şi cantităţile corespunzătoare pentru fiecare din suprafeţele identificate de către o primărie se vor stabili cu consultarea prealabilă a specialiştilor de la ocolul silvic în raza căruia se găseşte terenul.

Pentru primăriile care au identificat suprafeţe mari, respectiv Bezdead – 12 ha, Malu cu Flori – 3 ha, Şotânga – 5 ha se recomandă întocmirea fişei perimetrului de ameliorare şi efectuarea proiectării de către firme specializate”,spune directorul Direcţiei Silvice Dâmboviţa, ing. Costel Preda.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial