26 septembrie 2023

Dâmboviţa – Şase lucrări importante pentru apă şi canalizare!

titucatd„Ca urmare a eforturilor conjugate ale ADI Apă şi ale CATD, cu implicarea specială a preşedintelui CJD, reuşim astăzi să avem un contract de finanţare de 35.054.621 lei fără TVA, echivalentul a 7.944.390 euro.

Semnăm şase contracte, respectiv extindere reţele de canalizare în comuna Şotânga; extindere reţea publică apă şi canal – cartier Ţuicani, municipiul Moreni; racorduri laterale la reţeaua de canalizare, în comuna Comişani, satele Lazuri şi Comişani; reţele edilitare de canalizare menajeră, inclusiv branşamente şi branşamente de apă potabilă în zona Titu Nou; extindere sistem de alimentare cu apă comuna Doiceşti şi extindere reţele de canalizare comuna Aninoasa, satele Aninoasa şi Viforâta.

Valoarea contractelor care se semnează este echivalentul a 2.042.587 euro. Pentru contractul de la ªotânga, contractor este SC Romda, termenul de execuţie este de 8 luni, valoarea contractului este de 1.109.166,80 lei fără TVA, presupune reţele de canalizare menajeră, curgere gravitaţională pe o lungime totală de 2.181,50 metri, racorduri individuale la reţeaua de canalizare, branşamente de tip I şi de tip II. În municipiul Moreni, cartierul Ţuicani, constructorul este SC Complis SA din Târgovişte.

Durata de execuţie este de 7 luni, valoarea contractului este 2.588.105,52 lei fără TVA. Contractul cuprinde extindere reţea de distribuţie pe o lungime de 4,28 kilometri, realizarea unei staţii de repompare a apei, realizarea de branşamente individuale la reţeaua extinsă, extindere reţea de canalizare pe 3.250 metri liniari, extindere conducte canalizare sub presiune pe 280 metri, două staţii de pompare a apei uzate şi execuţie racorduri individuale la reţeaua extinsă.

În comuna Comişani, contractor este SC Paulus SRL, valoarea contractului este de 1.740.563,63 lei fără TVA şi presupune colectoare de canalizare proiectate care sunt în lungime totală de 3.941 metri liniari, din care pentru satul Comişani 1.383 metri liniari şi 66 cămine de vizitare şi pentru satul Lazuri 2.558 metri liniari şi 36 de cămine de vizitare. La Titu Nou, constructor este SC CCEI SRL, valoarea contractului este de 856.573,17 lei fără TVA, durata de execuţie este de 3 luni, presupune extinderea reţelei de canalizare menajeră cu o lungime de 1.464 km, cu toate lucrările conexe, 60 cămine de canalizare menajeră şi 123 cămine racord, branşamente apă cu toate lucrările conexe, 117 cămine branşament, construirea unei staţii de pompare a apei uzate şi a conductei de refulare cu o lungime de 250 metri liniari.

În comuna Doiceşti, constructor este SC Coni, termenul de execuţie a lucrării este 12 luni, valoarea este de 884.691,01 lei fără TVA. Presupune extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile cu o lungime de 3.710 km, cu toate lucrările conexe, cămine, branşamente, hidranţi.

În comuna Aninoasa, satele Aninoasa şi Viforâta, contractor este SC Coni SRL, valoarea contractului este de 1.808.285,55 lei fără TVA şi presupune reţele de canalizare în lungime de 3.729 metri liniari, cu toate lucrările conexe, şi 4 staţii de pompare a apei uzate menajere, cu o durată de execuţie de 8 luni”, a declarat Adrian Ţuţuianu, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial