26 octombrie 2021

Dâmboviţa – Rata şomajului, în uşoară scădere

www.mariusbuga.ro_images_somer3,43 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna mai 2019

La sfârșitul lunii mai 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 6573 șomeri (din care 3100 femei), rata șomajului fiind de 3,43 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,49 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,06 pp.

Din totalul de 6573 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 830 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 5743 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1075 șomeri provin din mediul urban și 5498 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

6573

< 25 ani

1120

între 25-29

284

între 30-39

941

între 40-49

1539

între 50-55

1167

peste 55 ani

1522

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (30,6 %), urmat de cei cu studii primare și fără studii ( 28,8 % ). 25 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,3 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,3 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2831 persoane foarte greu ocupabile, 2738 greu ocupabile, 591 mediu ocupabile, iar 413 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.dambovita.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial