28 septembrie 2022
Comuna Lucieni intră în carantină. Revine DECLARAŢIA pe propria răspundere

Comuna Lucieni intră în carantină. Revine DECLARAŢIA pe propria răspundere

Potrivit analizei de risc, efectuată de către Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică, CJSU Dâmbovița a adoptat Hotărârea nr. 44 din 23.02.2021, prin care s-a propus instituirea carantinei zonale pentru satul Lucieni din comuna Lucieni, județul Dâmbovița.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CARANTINĂ ZONALĂ- SATUL LUCIENI DIN COMUNA LUCIENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA SUBSEMNATA/SUBSEMNATUL_______________________________________________ NĂSCUT/Ă LA DATA DE____________________________________ DOMICILIAT/Ă ÎN____________________________________________________________ Declar pe propria răspundere că mă deplasez în localitatea_______________________________________ pe itinerarul de deplasare_______________________________________, în intervalul orar________, din următorul/ următoarele motiv/e: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice; e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor; l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege; m) alte motive justificative precum: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; n) participarea la activități religioase; o) deplasarea către instituțiile publice și financiare; p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; q) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS – COV – 2. Subsemnata/Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații coroborat cu art. 352 din Codul Penal referitor la zădărnicirea combaterii bolilor.

Data_________________________ Semnătura_____________________________

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial