27 noiembrie 2021
Ce bine stau autorităţile la vorbărie! Pe teren scăpăm de NECAZURI?

Ce bine stau autorităţile la vorbărie! Pe teren scăpăm de NECAZURI?

1. CONCEPŢIA DE ACŢIUNE

Din analiza situaţiei operative în acest domeniu şi din controalele efectuate în teritoriu, rezultă că în perioada sărbătorilor pascale transportul şi comercializarea ilegală a animalelor şi a produselor de origine animală se intensifică nerespectându-se normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor fapt care generează o permanentă stare de nesiguranţă în rândul comunităţii în acest sens se impune ca la nivelul Inspectoratului de Poliţie Dâmboviţa şi Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa să existe o cooperare eficientă, în sensul diminuării pe cât posibil a faptelor ilicite în acest domeniu, prin organizarea şi executarea de controale în comun şi realizarea unui schimb eficient de date şi informaţii. Îndeplinirea măsurilor şi executarea acţiunilor pentru asigurarea climatului de normalitate şi siguranţă publică în localităţile dâmboviţene se va asigura împreună cu structurile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi cu celelalte forţe de sprijin, în baza planurilor de cooperare şi a protocoalelor încheiat la nivel judeţean, potrivit competenţelor legale ce revin fiecărei structuri implicate. Având în vedere analiza situaţiei operative înregistrată în anii precedenţi, formele de manifestare şi tendinţele de evoluţie ale acesteia, se impune luarea unor măsuri de natură a preveni actele de încãlcare a normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în general şi a infracţiunilor grave şi cu impact mediatic, mai ales în locurile unde vor fi organizate manifestări specifice acestor sărbători, totalitatea acţiunilor întreprinse au drept scop asigurarea desfăşurării acestira în condiţii de deplină ordine şi siguranţă publică, crearea unui sistem integrat de prevenire şi combatere a criminalităţii în care, pe lângă poliţie şi jandarmerie, vor fi atrase poliţiei locale, voluntari şi reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

2. OBIECTIVELE URMĂRITE PRIN MĂSURILE ŞI ACŢIUNILE PROPRII

Eficienţa acţiunilor conjugate ale efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor , Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatii Naţionalã pentru Protecţia Consumatorului şi Garzii Financiarã, materializate în rezultatele obţinute, a evidenţiat necesitatea prezenţei active a acestora în zonele şi locurile cunoscute cu o afluenţă mare de persoane, având impact pozitiv asupra climatului de ordine publică şi siguranţă civică, descurajant pentru potenţialii infractori, aspect receptat şi apreciat de societatea civilă şi evidenţiat în mass-media. Îndeplinirea măsurilor şi executarea acţiunilor pentru menţinerea climatului de normalitate şi siguranţă publică în târgurile tradiţionale organizate pe raza judeţului Dâmboviţa se va realiza de către structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa împreună cu structuri ale Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa în baza Ordinului M.A.I. 60/2010, a Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale prin punerea în aplicare a planurilor de cooperare încheiate la nivel judeţean, respectiv “Planul cadru de cooperare între Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa împreună cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa pentru îndeplinirea misiunilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice” conform competenţelor legale ce revin fiecărei structuri implicate. Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor şi misiunilor ce revin Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa structurile de poliţie angajate în misiuni se vor mobiliza pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine publică şi siguranţă civică în zona târgurilor, vor acţiona pentru prezervarea şi accentuarea climatului de normalitate, prin eficientizarea măsurilor realizate, precum şi pentru aplicarea unor noi forme şi procedee operaţionale, în scopul realizării surprinderii şi descurajării intenţiilor infracţionale ori contravenţionale, prin amplificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, creşterea capacităţii de acţiune şi adaptarea la cerinţele standardelor europene, urmărindu-se prioritar îndeplinirea următoarelor obiective: planificarea şi adoptarea unor măsuri eficiente de ordine şi siguranţă publică, pe baza colaborării dintre poliţie şi celelalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor precum şi cu cele complementare, cu care acestea cooperează în îndeplinirea atribuţiilor legale; dinamizarea măsurilor de verificare şi supraveghere în zona unde vor fi organizate târguri anuale la care se anticipează prezenţa unui public numeros, pentru prevenirea manifestărilor violente, a actelor de vandalism sau acţiunilor cu caracter terorist; intensificarea activităţilor specifice menţinerii unui climat corespunzător de ordine publică şi siguranţă civică pe întreaga zonã de responsabilitate; prezenţa activă, la vedere, a poliţiştilor, în uniformă adecvată şi cu mijloacele din dotare, cooperarea acestora cu alte structuri destinate să acţioneze pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice, în zona de responsabilitate; atragerea, localnicilor şi a populaţiei în sprijinul poliţiştilor, prin amplificarea relaţiilor de colaborare, creşterea aportului acestora în activitatea de prevenire a faptelor antisociale, prin furnizarea unor informaţii de interes operativ, în scopul eficientizării acţiunilor specifice forţelor de ordine publică; aplicarea măsurilor legale pentru combaterea a fenomenului infracţional itinarant;

3. MANAGEMENTUL ACŢIUNILOR

Dispozitivele de asigurare şi menţinere a ordinii publice vor fi organizate şi coordonate de Prim Adjunctul Inspectorului Şef al I.J.J. Dâmboviţa şi Adjunctul Şefului I.P.J. Dâmboviţa, care răspund de măsurilor dispuse în domeniul potrivit competenţei sau la nivelul fiecărei localităţi şi de eficienţa acestora. În perioadele de desfãşurare a acţiunilor se vor alcãtui echipe mixte formate din poliţişti şi reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Oficiului pentru protecţia Consumatorului şi Gãrzii Financiare care vor acţiona pentru verificarea modului de respectare a nnormelor europene în ceea ce priveşte comercializarea produselor de origine animalã. De asemenea, în aceastã perioadã vor fi alcãtuite echipe de poliţişti care vor acţiona pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale atât pe linie de ordine publicã cât şi pe linie economicã, avându-se în vedere, în principal, urmãtoarele aspecte :

comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au certificat de producător eliberat în condiţiile legii; comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care au certificatul de producător suspendat, nevizat, cu viza expirată, precum şi neconcordanţa dintre datele înscrise în certificatul de producător şi Registrul de evidenţă a producătorilor individuali şi a comercianţilor; comercializarea produselor agroalimentare de alte persoane decât titularul certificatului de producător; comercializarea altor produse decât cele menţionate în certificatul de producător; cumpărarea, de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora; comercializarea produselor alimentare de provenienţă din import în alte locuri decât pieţele agroalimentare sau spaţiile autorizate; comercializarea de marfuri fara documente de provenienta de catre reprezentantii unor societati comerciale ; neinregistrarea in evidenta contabila a tuturor veniturilor obtinute in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat ; achizitia unor produse agricole fara documente si inregistrarea in evidenta contabila a unor borderouri de achizitii in care sunt consemnate persoane fictive; comertul illegal de tigarete provenind din contrabanda sau de bauturi alcoolice fara a purta banderole de marcaj fiscal ; comercializarea de produse audio video piratate sau comunicarea publica neautorizata a operelor muzicale ; comercializarea de produse alimentare avand termenul de valabilitate expirat ; vânzarea sau instrainarea in orice mod a animalelor, cumpararea sau luarea acestora in proprietate cu orice titlu, fara documentele prevazute de legislatia sanitar veterinara in vigoare; organizarea si efectuarea transporturilor de animale, produse de origine animala si de furaje fara certificate, documente de calitate sau alte documente prevazute de legislatia sanitar veterinara in vigoare; existenta la controlul documentelor a unor neconcordante intre situatia existenta si atestarile din certificatele sanitare veterinare de transport sau din alte documente prevazute de legislatia veterinara, privind identificarea mijloacelor de transport , individualizarea si numarul animalelor, sortimentele si cantitatea de produse de origine animala si de alte produse supuse controlului sanitar veterinar; depistarea persoanelor care se ocupa cu furturile de animale; depistarea persoanelor care se ocupa cu comercializarea ilegala a animalelor si a produselor de origine animala;

Dinamica fenomenului infracţional şi a impactului acestuia asupra opiniei publice, a relevat necesitatea organizării unui dispozitiv de siguranţă publică care să acţioneze conform „Conceptului poliţiei de proximitate”, de apropiere a poliţiştilor şi celorlalte forţe participante de cetăţean pentru asigurarea unui climat de siguranţă şi totodată de încredere a acestuia în forţele de ordine publică şi de sprijinire reciprocă. Totalitatea acţiunilor întreprinse trebuie să asigure desfăşurarea în condiţii de deplină ordine şi siguranţă publică a activităţilor şi misiunilor specifice ce revin structrurilor M.A.I., în perioada menţionatã, crearea unui sistem integrat de prevenire şi combatere a criminalităţii.

4.MĂSURI PREMERGĂTOARE CE SE VOR ÎNTREPRINDE LA NIVELUL STRUCTURILOR IMPLICATE

Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor şi misiunilor ce revin structurilor M.A.I. şi A.N.S.V.S.A. şi în perioada menţionată, toate structurile angajate în misiuni, vor acţiona pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică.. În acest sens, toate structurile vor amplifica relaţiile de colaborare şi cooperare cu, pentru creşterea capacităţii de acţiune, în vederea constituirii şi amplasării unor dispozitive eficiente, punând accent pe realizarea următoarelor măsuri:

1-Asigurarea efectivelor necesare îndeplinirii atribuţiilor şi adaptarea programului în raport cu misiunile specifice. Răspund: – Şefii instituţiiilor implicate 2- Actualizarea documentelor operative şi verificarea stadiului de pregătire a efectivelor pentru punerea în aplicare, la nevoie, a planurilor proprii de acţiune. Răspund: – Şefii instituţiiilor implicate 3.- Cunoaşterea situaţiei răspândirii personalului şi stabilirea măsurilor organizatorice, pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu în această perioadă. Răspund: – Şefii instituţiiilor implicate 4- Verificarea şi asigurarea funcţionării mijloacelor de comunicaţii, de transport şi asigurarea materialelor specifice necesare îndeplinirii misiunilor din competenţă. Răspund: – Şefii instituţiiilor implicate 5- Asigurarea de către ofiţerii de presă a mediatizării activităţii efectivelor structurilor implicate, din acesta perioadă, în mass-media (emisiunile informative sau cu tematică specifică). Răspund: – Şefii instituţiiilor implicate

5. MĂSURI CE SE VOR ÎNTREPRINDE PENTRU ASIGURAREA ŞI MENŢINEREA ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE

În vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor specifice acestei perioade în scopul preîntâmpinării unor evenimente grave, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa , vor fi întreprinse următoarele măsuri:

A. MĂSURI GENERALE

1- Evaluarea forţelor şi mijloacelor la dispoziţie, în raport cu misiunile permanente, cazuistica înregistrată şi experienţa acumulată cu acelaşi prilej în anii precedenţi, afluxul de populaţie prognozat şi manifestările planificate pentru această perioadă. Răspund: – Şefii de subunitãţi 2- Intensificarea măsurilor specifice de ordine publică în locurile aglomerate(gări, autogări, pieţe, târguri, oboare, etc.) şi anticiparea eventualelor riscuri, ce pot afecta climatul social. Răspund: – Şefii de subunitãţi 3- Intensificarea acţiunilor pe mijloace de transport din zonele cu afluenţă numeroasă, pentru combaterea tâlhăriilor, furturilor de/din bagaje şi din buzunare. Răspund: – Şefii de subunitãţi 4- Intensificarea activităţilor poliţieneşti prin executarea unor acţiuni punctuale, în funcţie de situaţia operativă şi evoluţia fenomenului infracţional caracteristic acestei perioade. Răspund: – Şefii de subunitãţi 5-În zonele cu aflux mare de populaţie se vor pregăti rezervele de intervenţie pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de aceste sărbători, care, la ordin, să poată acţiona pentru întărirea elementelor de dispozitiv existente, în vederea evitării producerii oricăror evenimente deosebite. Răspund: – Şefii de subunitãţi 6- Intensificarea cooperării în scopul executării misiunilor specifice ce revin fiecărei structuri în parte, potrivit competenţelor, realizându-se totodată un schimb permanent de date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative şi prevenirea actelor antisociale. Răspund: – Şefii de subunitãţi 8- Intensificarea activităţilor de culegere a datelor şi informaţiilor în scopul cunoaşterii permanente şi supravegherii zonelor cu potenţial criminogen ridicat, a elementelor infractoare şi a persoanelor care, prin modul de comportare, aduc atingere relaţiilor de convieţuire socială. Răspund: – Şefii de subunitãţi

B. MĂSURI SPECIFICE

a) În târguri şi oboarele sãptãmânale 1. Organizarea de acţiuni punctuale specifice în târguri şi oboare şi pe arterele de circulaţie pentru verificarea legalitãţii transportului şi comercializãrii produselor de origine non animalã. Raspund: Şefii structurilor implicate 2. Intensificarea colaborarii între structurile poliţiei, jandarmerie, CJPC şi D.S.V.S.A. Dambovita in vederea obtinerii de date si informatii cu privire la vanzarea, comercializarea sau sacrificarea de animale si schimbul reciproc de informatii, cu respectarea prevederilor legale privind protectia informatiilor clasificate. Raspund: Şefii structurilor implicate 3. Identificarea carmangeriilor, abatoarelor sau altor puncte de sacrificare a animalelor, a persoanelor preocupate de fabricarea si comercializarea in sistem privat a preparatelor din carne, organizarea si executarea de actiuni în sistem integrat ( poliţie – jandarmerie – DSVSA-CJPC ) in vederea identificarii operative a autorilor furturilor de animale. Raspund: Şefii structurilor implicate 4. Identificarea punctelor de achizitionare si prelucrare a pieilor de bovine, cabaline si ovine, verificarea persoanelor care au predat asemenea produse sub aspectul provenientei acestora precum si a personelor care au preocupari pe linia achizitionarii acestor produse. Raspund: Sefii structurilor implicate 5. Organizarea de actiuni punctuale specifice in targuri, oboare si pe arterele de circulatie, pentru verificarea legalitatii comertului cu animale, transportului acestora la care sa participe lucratori din cadrul celor doua structuri conform anexei. Raspund: Şefii structurilor implicate

b) Mãsuri ce se vor întreprinde în pieţe :

1. Vor fi organizate acţiuni comune în pieţele din judeţ la care sã participe poliţişti şi reprezentanţi ai DSVSA si CJPC Dâmboviţa pentru verificarea modului de comercializare a produselor agroalimentare inclusiv a certificatelor de producãtor Termen : sãptãmânal Rãspund : Inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa, Directorul CJPC şi Directorul DSVSA 2. Identificarea carmangeriilor, abatoarelor sau altor puncte de sacrificare a animalelor inclusiv a celor ce funcţioneazã în pieţe, a persoanelor preocupate cu fabricarea si comercializarea in sistem privat a preparatelor din carne. În acest sens, sãptãmânal se va organiza si executa de actiuni impreuna cu reprezentantii D.S.V si CJPC Dambovita,Garda Financiara in vederea identificarii operative a autorilor furturilor de animale. O atenţie deosebitã se va acorda abatoarelor şi punctelor de sacrificare clandestine. Termen : premergãtor desfãşurãrii acţiunii Rãspund : Inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa, Directorul C.J..P.C. şi Directorul DSVSA 3. Se vor organiza acţiuni pentru prevenirea achiziţionãrii, de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora; Termen : în perioada de desfãşurare a acţiunilor Rãspund : Inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa, Directorul C.J..P.C. şi Directorul DSVSA 4. Identificarea tuturor persoanelor ce comercializeazã produse lactate, alaimentare de origine non animalã care nu nsunt înregistrate conform Ordinului 111/2008. Termen : în perioada de desfãşurare a acţiunilor Rãspund : Inspectorii şefi ai IPJ şi IJJ Dâmboviţa, Directorul C.J..P.C. şi Directorul DSVSA 5. Identificarea prin prelevarea de probe de produse de origine animalã aduse în pieţe de micii producãtori în vederea depistãrii eventualelor falsificãri de produse. Termen : în perioada de desfãşurare a acţiunilor Rãspund : Inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa, Directorul O.P.C. şi Directorul DSVSA 6. Controlul circulaţiei animalelor de companie şi a animalelor mici aduse la comercializare în pieţele din judeţul Dâmboviţa. Termen : în perioada de desfãşurare a acţiunilor Rãspund : Inspectorii şefi ai IPJ şi IJJ Dâmboviţa şi Directorul DSVSA 7. Se vor organiza acţiuni pentru prevenirea achiziţionãrii, de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora; Termen : în perioada de desfãşurare a acţiunilor Rãspund : Inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa, Directorul C.J.P.C. şi Directorul DSVSA 8. Sãptãmânal vor fi organizate acţiuni pentru verificarea modului de înregistrare în evidenţele contabile a mãrfurilor achiziţionate pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Termen : în perioada de desfãşurare a acţiunilor Rãspund : Inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa şi Comisarul şef Garda Financiarã

c) Pe drumurile publice

1- Serviciul Rutier din cadrul I.P.J. Dâmboviţa asigură coordonarea acţiunilor formaţiunilor teritoriale de profil, instituirea de dispozitive cu agenţi ai poliţiei rutiere cu precădere în zonele în care urmează a se desfăşura manifestări tradiţionale, în scopul asigurării fluenţei traficului rutier pentru prevenirea comiterii de accidente sau blocaje. 2- Asigurarea prezenţei active a agenţilor de circulaţie rutieră, la orele de vârf, pe principalele artere din zonele de interes, precum şi pe traseele de acces către aceste zone, pentru combaterea excesului de viteză, prevenirea accidentelor şi ambuteiajelor rutiere, fluidizarea şi controlul circulaţiei căile de comunicaţie rutieră, în special spre zona montană, în zona parcurilor, etc. Răspunde: – Adjunctul Inspectdorului şef al I.P.J. 3- Intensificarea colaborării efectivelor de poliţie precum şi cu efectivele de jandarmi, în scopul combaterii infracţionalităţii stradale, traficul şi consumul de droguri, prostituţiei şi proxenetismului, identificării persoanelor urmărite, furturilor din autovehiculele destinate transportului de marfă, precum şi pentru combaterea sustragerilor de combustibili. De asemenea, în acţiunile ce urmează a fi desfăşurate vor fi atrase forţe şi de la Registrul Auto Român, Autoritatea Rutieră Rămână şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu. Răspunde: – Adjunctul Inspectdorului şef al I.P.J. 4- Intensificarea activităţilor de culegere a datelor şi informaţiilor pentru cunoaşterea situaţiei operative, comunicarea şi verificarea imediată a acestora în scopul prevenirii evenimentelor negative. Răspunde: – Adjunctul Inspectdorului şef al I.P.J. 5- Intensificarea mediatizării prin presă, la radio şi televiziune, a activităţilor preventive desfăşurate de efectivele de poliţie rutieră, prin colaborarea cu posturile de radio centrale şi locale, pentru emiterea de informaţii şi recomandări. Răspunde: – Adjunctul Inspectdorului şef al I.P.J.

d)-Combaterea infracţiunilor de natură judiciară

Serviciul de investigatii criminale asigură coordonarea acţiunilor formaţiunilor teritoriale de profil, urmărind: 1- Desfăşurarea de activităţi de prevenire şi combatere a infracţiunilor comise cu violenţă în zona târgurilor, pieţelor şi oboarelor sãptãmânale, altor locuri pretabile şi intensificarea activităţilor de monitorizare a stărilor conflictuale; 2 – Executarea de activităţi specifice pentru localizarea şi prinderea persoanelor urmărite şi punerea în executare a mandatelor şi sentinţelor penale; 3 – Monitorizarea cetăţenilor români care revin în ţară pentru petrecerea sărbătorilor pascale, suspecte că aduc bunuri provenite din infracţiuni comise în străinătate; 4 – Desfăşurarea de activităţi în colaborare cu poliţia rutieră şi ordinea publică, în vederea identificării zonelor şi locurilor unde pot fi comise furturi de şi din auto, în vederea prevenirii şi combaterii acestora şi asigurării unui climat de siguranţă a cetăţenilor;

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial