28 septembrie 2022
Ce avantaje au patronii care încheie un contract de ucenicie!

Ce avantaje au patronii care încheie un contract de ucenicie!

ucenic-tamplar-latCOMUNICAT DE PRESĂ

 Modificari legislative privind ucenicia la locul de muncă și

efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

Agenţia Județenă  pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmbovița  informează că, în data de 11 iulie 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Ucenicia la locul de munca

Principala modificare adusa Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca se refera la subventia acordata angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiaza, la cerere, pe perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 1.125 lei/luna , acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Inainte de aceasta modificare, subventia se acorda in cuantum de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă (300 lei).

În sensul prezentei legi, ucenicul este o persoană cu vârsta de peste 16 ani care din voință proprie  încheie un contract de ucenicie cu un angajator în scopul obținerii unei calificări.

Organizarea uceniciei la locul de muncă se face pe baza unui contract individual de muncă, de tip particular, încheiat pe durata determinată, iar  durata contractului  nu poate fi mai mare de 3 ani (36 luni) si mai mică de 12 luni, în funcţie de nivelul de calificare pe care urmeaza să se pregătească ucenicul:

– 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

– 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;

– 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Stagiul absolventilor invatamant superior

În conformitate cu prevederile Legii 335 din 10 decembrie 2013, din bugetul asigurarilor pentru somaj se acorda subventii angajatorilor care acordă o șansă tinerilor absolvenți pentru a-și realiza stagiul .

Astfel, potrivit modificarilor aduse prin legea nr. 164/2017 angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior, beneficiaza la cerere,  pe perioada derulării contractului de stagiu,de o suma in cuantum de 1350/luna, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Inainte de aceasta modificare, subventia era o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă (750 lei).

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

–        Perioada de stagiu se desfășoară în baza unui program de activități aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea  stagiarul. Pe durata stagiului  , tânărul va fi coordonat și supravegheat de un mentor desemnat de către angajator.

–        Contractual de stagiu se încheie odată cu finalizarea contractului individual  de muncă, durata contractului de stagiu fiind de 6 luni, cu excepția situațiilor în care prin legii special este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Mentionam faptul ca, contractele de ucenicie, precum si cele de stagiu, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a legii nr. 164/2017, isi produc efecte pana la data expirarii duratei pentru care au fost incheiate, potrivit legislatiei in vigoare la data incheierii lor.

 

 

 

 

 

 

Compartiment Comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIŢA

Operator de date cu caracter personal nr. 563

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, Târgoviste

Tel.: +4 0245 615 932; Fax: +4 0245 615 932

e-mail:ajofm@db.anofm.ro

www.dambovita.anofm.ro

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial