27 mai 2022
Apariţie editorială în Arhiepiscopia Târgoviştei – Almanahul bisericesc pe 2017

Apariţie editorială în Arhiepiscopia Târgoviştei – Almanahul bisericesc pe 2017

almanah2017   Expresie dinamică a efervescenței spirituale și culturale din Arhiepiscopia Târgoviștei, Almanahul bisericesc pe anul 2017 cuprinde între paginile sale elementele dominante ale misiunii pastorale ale vieții de credință din Eparhia noastră în anul recent încheiat. În același timp, el cuprinde rodul cercetării profesorilor de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște și de la Seminarul Teologc Sf. Ioan Gură de Aur din Târgoviște, preoților și laicilor din mediul academic și universitar atașat de Biserica noastră străbună.
Frescă plină de vitalitate a Biserici celei vii, volumul de față se constituie într-o mărturie a entuziasmului misionar al Eparhiei noastre, în această perioadă istorică marcată de diferite conflicte și dezbinări. Acestei lumi a contemporaneității noastre, volumul de față îi prezintă o mărturie plină de sens, generatoare de lumină și de speranță, plină de bucuria principiilor evanghelice, deoarece este vorba despre mărturia vieții în Hristos.
Almanahul bisericesc pe anul 2017 al Arhiepiscopiei Târgoviște reprezintă o mărturie a entuziasmului misionar al Eparhiei noastre în anul ce a trecut, având în centrul său omagierea educației religioase a tineretului ortodox, comemorarea personalității Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și a celorlalți tipografi bisericești și sărbătorirea celor 360 ani de la înființarea cunoscutei instituții misionar-educaționale a Bisericii noastre străbune, intitulată Schola graeca et latina, ce a funcționat la Mânăstirea Stelea. Pentru aceasta, au fost tipărite volumele „Sfântul Antim Ivireanul – misionar și om de cultură în slujba Bisericii și a neamului românesc”, „Schola graeca et latina – misiune educațională, culturală și bisericească la Târgoviște”, precum și broșurile misionare pentru tineri, intitulate: „Sfânta Scriptură – călăuza vieții creștine” și „Sfânta Cruce – răbdare în suferință”.
Așa cum spunea, în „Prefața” volumului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON, „articolele, studiile și materialele cuprinse între paginile acestui volum sunt o mărturie a misiunii pastorale a Arhiepiscopiei Târgoviștei din anul recent încheiat, care se constituie într-un imbold pentru activitatea eclezială din noul an, oferindu-ne speranța unui parcurs creator și rodnic, mai intens și mai profund ca până acum, dar și o modalitate de a oferi îndrumarea necesară credincioșilor noștri, pentru a putea discerne, în mod optim, din punct de vedere moral, în pofida diferitelor provocări ale contemporaneității”.
Tipărit în condiții grafice deosebite de către Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, cuprinzând 390 pagini, Almanahul Bisericesc se constituie într-un instrument bibliografic necesar profesorilor de Teologie și de Religie, preoților, studenților teologi și elevilor seminariști, laicilor interesați de credința creștină, dar și dedicat spiritualității și culturii noastre ortodoxe și românești, folositor oamenilor de cultură, precum și credincioșilor preocupați de mai multă cunoaștere.
Ne exprimăm speranța că acest volum va fi bine receptat și de folos tuturor celor ce se vor apleca asupra lui.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI

 Biserica Ortodoxă Română continuă eforturile ei concrete de diminuare a sărăciei şi de ajutorare a persoanelor defavorizate din societatea românească, desfăşurând în acest sens proiecte şi activităţi cu caracter social şi filantropic.

În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcţionează 718 de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 159 cantine sociale şi brutării, 38 instituţii ce oferă servicii medicale şi farmacii, 93 centre de zi pentru copii, 47 centre educaţionale, 12 centre de zi pentru vârstnici, 51 centre rezidenţiale pentru vârstnici, 22 birouri de asistenţă socială şi centre comunitare, 36 centre de tip familial, 40 grădiniţe sociale şi after-school, 15 locuinţe protejate, 65 centre de informare, consiliere şi resurse, o instituţie de învăţământ pentru adulţi, 21 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane), 14 campusuri de tabără şi alte 104 de instituţii sociale.
La nivelul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române se află în derulare 617 de proiecte şi programe sociale, dintre care 451 finanţate din fonduri proprii, 74 cu finanţare publică, 15 cu finanţare externă şi 77 cu finanţare mixtă.
În anul 2016 au beneficiat de asistenţă socială 80.116 persoane, dintre care: 27.961 copii din așezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate, 5.359 persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), peste 22.958 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de sănătate, 17.314 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale şi aproximativ 6.524 persoane din alte categorii sociale defavorizate.
În anul 2016 eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, prin birourile social-filantropice, au acordat ajutoare financiare directe în valoare de 11.936.934 lei şi ajutoare materiale în valoare estimată de 21.628.323 lei, la care se adaugă cheltuielile de salarizare şi întreținere a instituțiilor și proiectelor sociale, precum și cheltuieli cu ajutorarea sinistraților, suma totală cheltuită în scop social-filantropic fiind de 95.841.602 lei.

 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

În ziua de 9 februarie 2017, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia au fost luate următoarele hotărâri:
• Binecuvântarea și sprijinirea organizării la nivel naţional a Marşului pentru viaţă 2017 – „Ajută mama şi copilul. Ei depind de tine”.Acest eveniment se va desfăşura în după-amiaza zilei de sâmbătă, 25 martie 2017 (sărbătoarea Bunei Vestiri). Prin acest eveniment se mărturisesc, la nivelul tuturor eparhiilor Patriarhiei Române, valorile familiei creștine tradiționale.
• Aprobarea unor măsuri sporite pentru asigurarea desfășurării în liniște a slujbelor religioase, protejată de dispozițiile art. 381 din Codul penal care sancționează cu închisoare sau amendă „împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios care este organizat și funcționează potrivit legii”, precum și de dispozițiile legale care sancționează tulburarea liniștii publice.
• Punerea în aplicare cu strictețede către unitățile de cult anormelor legale privind protecția și prevenirea incendiilor în lăcașurile de cult, precum și protejarea monumentelor istorice.
• În contextul fenomenului emigrației actuale, Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române îi îndeamnă pe toți părinții care lucrează în străinătate fie să ia copiii cu ei, fie să se întoarcă acasă la copii, întrucât aceștia suferă în mod deosebit din cauza lipsei prezenței fizice și afective a părinților.
• Sfântul Sinod îndeamnă la rugăciune, dialog și coresponsabilitate socială pentru a fi depășite stările conflictuale din societatea de azi.

 

Biroul de Presă al Patriarhie Române

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial