24 iulie 2024

ANUNȚ IMPORTANT pentru toți absolvenții!

www.mariusbuga.ro_images_cursAJOFM Dâmboviţa informează absolvenţii

AJOFM Dâmboviţa ca  principal furnizor de servicii de ocupare în judeţ se preocupă continuu de integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, activitatea  concentrându-se pe măsuri active de ocupare.

In accepţiunea Legii 76/2002 actualizată, prin absolvent al unei institutii de invăţământ se întelege persoana, cu varsta de minim 16 ani, care într-o perioadă de maxim 60 de zile de la absolvire nu a reuşit să se încadreze în muncă şi  a obţinut o diplomă sau certificat de studii, eliberat în condiţiile legii, de una din instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în conditiile legii.

Indemnizaţia de şomaj se acordă la cerere de la data expirării perioadei de 60 de zile pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ gimnazial, profesional, liceal, postliceal, sau superior, de stat sau particular.

Pentru absolvenţii şcolilor speciale in varsta de minim 16 ani, indemnizaţia de şomaj se acorda la cerere de la data absolvirii.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi , se acorda pe o perioada de 6 luni şi este o suma fixă, neimpozabilă, lunară, al carei cuantum reprezinta 50% din indicatorul social de referinţa (500 lei) in vigoare la data stabilirii acesteia şi se acorda o singura dată pentru fiecare forma de învăţământ absolvită.

Pachetul de măsuri pentru stimularea ocupării, prevăzut de Legea 76/2002 actualizată, se adresează deopotrivă absolvenţilor şi angajatorilor prin

–         subvenţionarea locurilor de muncă ;

–          primă de încadrare în valoare de 500 lei ;

–         1000 lei –  încadrare la o distanţă de peste 50 km de localitatea de domiciliu ;

–         3500 lei – încadrare cu schimbarea domiciliului ;

–          acordarea indemnizaţiei de şomaj pentru toată perioada la care ar fi avut dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

La acestea se adaugă serviciile specializate furnizate gratuit:

–         informare si consiliere profesionala;

–         medierea muncii;

–         formare profesionala;

–         consultanţa şi asistentă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;

 

In cadrul Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, informarea şi consilierea profesională se face de către personalul specializat –  consilieri de orientare a carierei şi constă în instruirea absolvenţilor în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, întocmirea unui CV, prezentarea la interviul de angajare precum şi informare privind piaţa muncii.

Absolvenţii înscrişi în baza de date a agenţiei pot participa gratuit la programe de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi integrării pe piaţa muncii.

Formarea profesională se face ţinându-se seama de cerinţele de moment şi de perspectivă ale pieţei muncii, dar şi în concordanţa cu optiunile individuale ale persoanelor respective.

AJOFM Dâmboviţa este autorizată să desfăşoare cursuri de calificare în diverse domenii de activitate precum gastronomie, estetică, construcţii, instalaţii, hotelier, social, competenţe lingvistice.

Prin activitatea de mediere , absolvenţii sunt pusi în contact direct cu angajatorii în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

În acest sens, anual se organizează BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ pentru ABSOLVENŢI, care în acest an va avea loc în luna octombrie, dar  pot participa pe tot parcursul anului la acţiunile de acest gen.

De asemenea, în judeţul Dâmboviţa funcţionează  parteneriate în care sunt implicati toti actorii de pe piaţa muncii, întâlnirile de lucru având ca scop principal, corelarea activităţilor în vederea creşterii gradului de ocupare şi reducerea şomajului.

Locurile de munca vacante locale cât si cele din Uniunea Europeană  sunt prezentate zilnic pe site-ul Agenţiei şi sunt transmise către presă în vederea informării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Compartiment Comunicare

 

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial