27 mai 2022

AJOFM Dâmboviţa face cunoscut “Fondul Europen de Ajustare la Globalizare”

Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG) are rolul de a oferi sprijin lucrătorilor care şi-au pierdut locul de muncă în urma schimbărilor survenite în structura comertului mondial. Dacă o intreprindere de mari dimensiuni îşi închide porţile ori se mută într-o ţară din afara UE sau dacă un întreg sector economic dintr-o regiune înregistrează pierderea a numeroase locuri de muncă, FEAG poate să-i ajute pe lucrătorii disponibilizaţi să-şi găsească o altă slujbă cît mai repede posibil. Suma maximă pe care FEAG o are la dispoziţie pentru finanţarea unor astfel de intervenţii este de 500 milioane de euro pe an. Astfel, o contribuţie financiară din partea FEAG poate fi acordată unui stat membru al Uniunii Europene în cazul în care: 1. Are loc concedierea într-o perioadă de 4 luni a cel puţin 500 de salariaţi ai unei intreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrători concediaţi din cadrul furnizorilor sau producătorilor din aval al intreprinderii menţionate anterior; 2. Are loc concedierea într-o perioadă de 9 luni a cel puţin 500 de salariaţi în special în intreprinderi mici şi mijlocii, într-un sector dintr-o regiune sau două regiuni învecinate; 3. Nu sunt îndeplinite criteriile de intervenţie 1 şi 2, dar disponibilizările de personal au un impact semificativ asupra ocupării şi a economiei locale. Ca sunt acţiunile eligibile pentru finanţare? FEAG poate finanţa măsuri active privind piaţa muncii care se axează exclusiv pe sprijinirea lucrătorilor afectaţi de concedierile cauzate de procesul de globalizare, ca de exemplu: – asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, formare şi reconversie profesională, inclusiv dezvoltarea tehnologiei informaţiilor şi certificarea experientei dobândite, asistenţă în domeniul reorientării profesionale şi promovarea sprijinului antreprenorial, ajutor pentru desfăşurarea de activităţi independente; – măsuri speciale, cu durată limitată, cum ar fi alocaţii pentru căutarea unui loc de muncă, alocaţii de mobilitate sau alocaţii acordate persoanelor care participă la activităţi de învăţare de-a lungul vieţii şi de formare profesională. FEAG nu finanţează măsuri pasive de protecţie socială, precum acordarea de pensii pentru limită de vârstă sau indemnizaţii de şomaj, acestea ţinând de competenţa statelor membre. Cine poate beneficia de sprijinul FEAG Doar lucrătorii concediaţi ca urmare a procesului de globalizare pot beneficia de sprijinul FEAG. Fondul europen de ajustare la globalizare nu finanţează costurile de modernizarea sau de restructurare a inreprinderilor. Cum se poziţionează FEAG faţă de celelalte fonduri europene, de exempluz faţă de fondurile structurale? Fondurile structurale ale UE, mai ales Fondul Social European, sprijină anticiparea şi gestionarea schimbărilor, finanţând activităţi cu obiective strategice pe termen lung precum învăţarea de-a lungul vieţii. Spre deosebire de acestea, FEAG acordă sprijin individual, punctual şi pe o perioadă limitată, cu scopul de a ajuta lucrătorii care îşi pierd locul de muncă din cauza procesului de globalizare. Raport anual Regulamentul FEAG (Regulamentul CE nr.1927/2006) prevede obligativitatea întocmirii unui raport anual privind FEAG. Temei juridic Regulamentul privind cearea Fondul Europen de Ajustare la Globalizare(FEAG) a fost adoptat la data de 20 decembrie 2006 şi modificat la 18 iunie 2009, pentru a îmbunătăţi funcţionarea Fondului. În conformitate cu Legea nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), şi luând în considerare posibilitatea accesării FEAG de către România, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost desemnată: a) autoritate pentru gestionarea asistenţei nerambursabile acordate României prin FEAG; b) solicitant pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată României prin FEAG FEAG nu a fost accesat până în prezent în România, deoarece nu au fost întâlnite situaţii care să fi îndeplinit criteriile de eligibilitate prezentate mai sus. Agenţii economici din judeţul Dâmboviţa, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, din Târgovişte, str. T. Vladimirescu , nr. 1A, pentru informaţii suplimentare. Director Executiv, Cătălin NICULAE

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial