28 septembrie 2022
34 de familii au adoptat copii, anul trecut, în Dâmbovița

34 de familii au adoptat copii, anul trecut, în Dâmbovița

dgaspRAPORT DE ACTIVITATE    

                 DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

                          ŞI PROTECŢIA COPILULUI DÂMBOVIŢA   

                                                    ANUL 2019

 

                    

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a urmărit atingerea obiectivelor propuse în conformitate cu Strategia județeană de asistență socială 2014-2020, precum și în conformitate cu Planul de acțiune pe anul 2019.

Astfel, s-a urmărit reducerea numărului de copii cu măsură de protecție specială (măsuri de tip familial sau rezidențial). Pentru atingerea acestui obiectiv, s-a oferit consiliere şi sprijin pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru familiile acestora, în cadrul serviciilor de zi și de consiliere şi s-a urmărit creşterea numărului de reintegrări din sistemul de protecţie al copilului, precum şi încurajarea şi sprijinirea adopţiei.

În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, vârstnice, sau persoane adulte în dificultate, s-a realizat evaluarea/ reevaluarea persoanelor solicitante, în vederea încadrării în grad de handicap, au fost furnizate servicii specializate de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu dizabilități, precum servicii de consiliere și suport pentru persoane adulte în dificultate.

    I. Activitatea de protecţie a drepturilor copilului: 

Măsura de protecţie specială Număr copii la data de 31 decembrie 2018 Număr copii la data de 31 decembrie 2019
– plasament la asistent maternal profesionist 505 484
– plasament familial la rude/alte persoane 429 367
– plasament de tip rezidenţial –centre, case de tip familial, apartamente, subordonate DGASPC 92 117
-plasament în centre rezidențiale OPA (externalizare servicii Organisme Private Autorizate) 102 101
Total 1128 1069

 

Se constată o scădere a numărului total al copiilor cu măsură de protecție specială (plasament familial sau rezidențial), de la 1128 la 1069, însă pentru prevenirea separării copiilor de familie sau în vederea reintegrarării în familie au fost oferite servicii de zi, de recuperare, reabilitare și de consiliere pentru un număr mediu de 992 copii/lună.

pastedGraphic.png

În structura DGASPC Dâmboviţa funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum și servicii sociale de tip rezidenţial, organizate în structura unor centre sau complexe de servicii sociale.

Măsuri de protecție specială de tip familial pentru copii abuzați, neglijați, exploatați:

Serviciul management de caz pentru copii a monitorizat în anul 2019 un număr de 1062 copii cu măsură de protecție specială la familie, la asistent maternal profesionist. Dintre aceștia, pentru 66  copii s-au întreprins demersurile în vederea deschiderii procedurii de adopție, iar 39 copii au fost adoptați. Tot în aceeași perioadă 72 tineri au părăsit sistemul de protecție specială, astfel: 2 au fost îndrumați către Școala de Meserii Concordia Ploiești, 22 au plecat în străinătate, 31 au rămas în familiile în care au beneficiat de măsură de protecție specială, 9 s-au angajat și 8 tineri s-au căsătorit.

Dintre copiii cu măsură de protecție specială, 22 copii au încheiat anul școlar cu media generală peste 9.00, 28 copii au avut media generală peste 9.50, iar 48 tineri cu măsură de protecție specială urmează cursuri universitare.

În anul 2019 s-a realizat instruirea unui număr de 150 copii si tineri privind formele traficului de persoane, moduri de racolare a victimelor, racolarea minorilor prin intermediul rețelelor de socializare ca urmare a utilizării necorespunzătoare a internetului. În aceeași perioadă s-a realizat instruirea unui număr de 31 copii și tineri privind acordarea măsurilor de prim ajutor în caz de urgență și a unui număr de 106 copii și tineri privind bolile cu transmitere sexuală.

Serviciul management de caz pentru asistenții maternali profesioniști a monitorizat pe parcursul semestrului 2019 un număr de 274 asistenți maternali profesioniști și 277 persoane/familii care au în plasament copii. A fost întocmită documentația necesară pentru 16 asistenți maternali profesioniști care au încetat activitatea și au fost evaluate cererile a 23 de persoane care au solicitat să devină asistenți maternali profesioniști și au participat la programul de specializare, iar cu 14 dintre aceștia au fost încheiate contracte individuale de muncă pe durată determinată.

Centrul de consiliere pentru părinți și copiii care beneficiază de măsură de protecție specială au supervizat un număr de 482 întâlniri între părinți și copiii cu măsură de protecție specială. Au fost realizate 57 reintegrări în familia naturală și s-au întocmit un număr de 1844 rapoarte de ancheta socială.

Copiii aflați în evidența serviciului, precum și familiile acestora au beneficiat de consiliere socială și psihologică de specialitate și au fost întocmite un număr de 2590 rapoarte de consiliere socială și 739 rapoarte de consiliere psihologică.

   Măsuri de protecție specială de tip rezidențial pentru copii abuzați, neglijați, exploatați:

   Complexul de Servicii Sociale Târgovişte “Floare de Colţ” a oferit în anul 2019 servicii de îngrijire, educație, consiliere şi găzduire pentru 32 copii/tineri aflaţi în dificultate, în cadrul unor case sau module de tip familial, cu o capacitate totală de 54 copii/tineri. Pe parcursul anului 15 copii și tineri au ieșit din centru, dintre care 7 copii au fost reintegrați în familia naturală, iar 8 tineri au ieșit ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani (dintre care 2 angajați firmă de construcții, 1 angajat la un restaurant, 1 angajat firmă curățătorie, 1 plecat străinătate, 3 tineri integrați în familie). În prezent 29 copii/tineri beneficiază de servicii în cadrul complexului.

   Complexul de Servicii Sociale Găeşti a oferit în anul 2019 servicii de îngrijire, găzduire, recuperare pentru 44 copii cu handicap sever, servicii de primire în regim de urgenţă pentru 18 copii cu dizabilități, precum și servicii de zi pentru 35 copii cu dizabilități.

În anul 2019 s-a realizat o mai mare implicare a comunității în viața copiilor asistați, fapt demonstrat prin multiplele vizite ale copiilor din comunitate, ale cadrelor didactice, ale unor persoane fizice cu diferite sponsorizări, precum și menținerea legăturii cu persoanele importante pentru copii, 46 dintre aceștia fiind vizitați pe parcursul anului.

Complexul de Servicii Sociale Târgovişte “Casa Soarelui” a oferit servicii de îngrijire și găzduire pentru o perioadă limitată de timp, pentru 61 copii, în cadrul Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat (dintre aceștia, 14 au fost reintegrați în familia naturală, 16 copii plasament la asistent maternal profesionist, 1 copil plasament familie, 8 copii plasament centre rezidențiale), precum și servicii specializate în cadrul Centrului maternal, pentru 11 cupluri mamă-copii (11 mame și 18 copii) și 7 gravide în dificultate.

Serviciul de integrare și reintegrare a copiilor de la asistent maternal profesionist în familie a  supervizat un numar de 65 întalniri între părinți/rude/persoane și copiii cu măsură de protecție special și au fost întocmite 160 rapoarte de anchetă social și 50 rapoarte în cazul în care nu au fost găsiți părinții/rudele la domiciliu.

   Măsuri de protecție specială de tip rezidențial -servicii externalizate

Conform obiectivelor stabilite, în vederea creșterii calității serviciilor oferite, instituţia noastră a încheiat și în anul 2019 contracte de furnizare servicii sociale cu organizații neguvernamentale Asociația “Provita Târgovişte 2003” (41 copii cu măsură de protecție specială), Fundaţia “Cara Bella Internațional” (21 copii cu dizabilități cu măsură de protecție specială ), Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare (14 copii cu măsură de protecție specială), Asociația DREPT, Respect, Educație pentru Toți (18 copii cu măsură de protecție specială), Asociația Diaconală “Casa creștină” (8 copii cu măsură de protecție specială). Astfel, în prezent 101 copii /tineri beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de aceste ONG-uri.

Dintre numeroasele realizări ale copiilor cu măsură de protecție specială, subliniem că 4 copii din  cadrul Asociaţiei DREPT – Drepturi, Respect, Educaţie pentru Toţi, care au realizat proiectarea unui microsatelit din punct de vedere structural, electric şi electronic au câştigat premiul special la Competiţia naţională CanSat  2019 – România, competiție patronată de Organizaţia European Space Education Resource Office (Estero).

Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități:

Serviciul evaluare complexă copii a informat și consiliat 1187 părinți/familii ai copilului cu dizabilități în vederea depunerii dosarului pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap și a evaluat/reevaluat pe parcursul anului 2019 un număr de 708 copii cu dizabilități (din care 183 cazuri noi). Dintre aceștia, 526 copii au fost încadrați în grad grav, 102 copii grad accentuat, 76 grad mediu și 4 copii nu s-au încadrat în grad de handicap. La data de 31.12. 2019 în evidența serviciului există un număr de 1680 copii cu dizabilități încadrați în grad de handicap.

    În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii în care beneficiază de servicii specializate copiii cu dizabilități cu măsură de protecție specială, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare copii cu handicap Târgoviște, care a asigurat în anul 2019 servicii specializate pentru 172 copii cu dizabilități aflați în propriile familii, din județul Dâmbovița.

     Echipa Mobilă pentru copii cu dizabilităţi a asigurat, în aceeași perioadă, servicii specializate şi practici integrative pentru copii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii, pentru 49 copii cu dizabilități de pe raza județului Dâmbovița.

     Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște “Casa Soarelui” are o capacitate de 30 locuri, se adresează copilului cu sindrom Down și copilului cu autism, iar pe parcursul anului 2019 au beneficiat de serviciile centrului 61 copii cu dizabilități din familie.

     Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești funcționează din luna octombrie 2018, a fost deschis cu sprijinul Fundației SERA România și a furnizat în anul 2019 servicii pentru 70 copii cu dizabilități. Centrul are ca obiective oferirea unor servicii specializate de recuperare și reabilitare asistată a copiilor cu dizabilităţi, încadrați în grad de handicap, aflați în familie, plasament la asistent maternal profesionist/plasament simplu la persoană/asistent personal, pentru asigurarea unei recuperări de calitate a copilului, atât din punct de vedere mental, cât şi motoriu.

     Reducerea numărului de copii care beneficiază de măsură de protecție specială prin:

     Încurajarea adopției  

În anul 2019 au fost eliberate 51 atestate familii adoptatoare, s-a realizat deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 69 copii, au fost finalizate 34 încuviinţări de adopţie naţională și o adopție internațională și s-au realizat 60 reevaluări postadopție. În aceeași perioadă, pentru 4 copii (cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani) au fost identificați de familiile adoptatoare după vizualizarea secțiunii distincte a profilelor copiilor clasificați greu adoptabili, din cadrul Registrului Național de Adopție.

pastedGraphic_1.png

 

   Reintegrarea în familie a copiilor

În anul 2019, au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 64 copii (14 copii reintegrați din măsura de plasament familial, 21 copii reintegrați din măsura de plasament la asistent maternal profesionist şi 29 copii din măsura de plasament de tip rezidenţial).

 

pastedGraphic_2.png

 

Tot în aceeaşi perioadă, 103 tineri au părăsit sistemul de protecţie specială ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani (50 tineri din măsura de plasament la familie, 34 tineri din măsura de plasament la asistent maternal profesionist şi 19 tineri din măsura de plasament de tip rezidenţial).

pastedGraphic_3.png

     Activități privind protecția copilului abuzat, neglijat, exploatat, aflat în familie:

În anul 2019, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat- Telefonul copilului (0245-983) a efectuat un număr de 429 deplasări pe raza județului Dâmbovița, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice, referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 84 deplasări, au fost preluaţi în regim de urgenţă 155 copii (67 copii la asistenți maternali profesioniști, 56 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul, abuzat, neglijat, exploatat Târgoviște, 28 copii plasament familial și 4 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești).

În urma a 345 deplasări nu a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copii, cazurile fiind remise pentru monitorizare Autorităţilor Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere socială și psihologică, centrului de specialitate din cadrul instituţiei noastre.

Pe Telefonul copilului 0245983 s-au înregistrat un număr de 649 apeluri, din care 85 au fost greșite, iar pentru 564 s-au întocmit fișe de convorbire.

Ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor, în aceeași perioadă au fost preluaţi în regim de urgenţă 18 copii părăsiţi în unităţile sanitare, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă (14 copii plasament la asistent maternal profesionist și 4 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești).

pastedGraphic_4.png

Pe parcursul anului 2019, pentru 192 mame și gravide în risc social (188 mame minore și 4 gravide adulte în risc social), s-a colaborat cu primăriile de domiciliu pentru monitorizarea situaţiei cuplurilor mamă-copil, în vederea prevenirii separării copiilor de familie.

Tot în aceeași perioadă, au fost analizate 272 sesizări în cadrul Centrului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării, pentru 268 sesizări nu s-a impus preluarea în regim de urgență a copiilor, însă a fost necesară deplasarea în teren, evaluarea situației, consiliere psihologică, socială și juridică, realizându-se 460 ședințe de consiliere psihologică, 272 ședințe consiliere socială, 21 participări psiholog la audieri, 53 consilieri psihologice/evaluări psihologice dispuse de instanță, 20 anchete sociale în vederea repatrierii, 9 anchete psihosociale solicitate de judecătorii. Dintre sesizările înregistrate, 30 au fost sesizări de abuz emoțional, 3 abuz fizic, 7 suspiciune abuz sexual, 11 neglijare, 2 tentativă de suicid, 5 trafic de persoane, 14 prestare de activități renumerate de către minori, 6 plecare voluntară de la domiciliu, 4 absenteism școlar, 4 nerespectare program de vizită).

Proiectul «Prevenirea sarcinii nedorite», derulat în parteneriat cu Fundația Sera România a continuat şi în anul 2019, realizându-se consilierea femeii gravide aflată în risc social pentru 85 femei fertile cu risc de părăsire a copilului de la nivelul judeţului, iar dintre acestea, 45 femei au beneficiat, cu acceptul acestora, de măsuri instituite în vederea prevenirii sarcinii nedorite.

Centrul de consiliere pentru familie și copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal din cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște Floare de Colț a oferit servicii specializate pentru un număr de 205 beneficiari (115 copii/tineri care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal și 90 părinți). Tot în aceeași perioadă au fost stabilite 21 măsuri de supraveghere specializată (1 stabilită de Tribunalul Dâmbovița și 20 stabilite de Comisia pentru Protecția Copilului Dâmbovița).

În anul 2019 s-au derulat activități de prevenire delincvență juvenilă în școli, precum și activități de prevenire a traficului de persoane în colaborare cu reprezentanții Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

Deși numărul beneficiarilor serviciului a crescut față de anul anterior, de la 151 la 205, se poate constata că numărul cazurilor de recidivă este mic (aproximativ 12% au săvârșit din nou fapte penale).

Tot referitor la activitatea de promovare și respectare a drepturilor copilului, în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița, ca organ de specialitate, funcționează Comisia pentru Protecția Copilului Dâmbovița, care în anul 2019 a emis 250 hotărâri referitoare la copii cu măsură de protecție specială și 706 certificate de încadrare în grad de handicap, în anul 2019 înregistrându-se 183  cazuri noi de solicitare de eliberare certificat de handicap.

 

   II. Protecția victimelor violenței domestice

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie, cu o capacitate de 15 locuri, a realizat în anul 2019, găzduirea și îngrijirea victimelor violenței domestice, consilierea psihologică și socială, consultanță și asistență juridică, pentru un număr 46 de persoane (16 mame si 30 de copii) dintre care: 19 beneficiari au fost reintegrați în familie, 13 beneficiari au fost integrați în comunitate (chirie), 4 beneficiari au părăsit centrul la cerere, 2 beneficiari au fost integrați în familia extinsă, iar 8 beneficiază în continuare de serviciile centrului.

Pe parcusul anului 2019, s-au înregistrat 3 sesizari pentru care în urma evaluării cazurilor victimele au refuzat sa beneficieze de serviciile centrului, acestea fiind consiliate și informate cu privire la cauzele și consecințele violenței în familie, identificându-se alte surse de suport pentru acestea ( familia lărgită, comunitate).

 

III. Protecția persoanelor cu dizabilități și a altor persoane adulte în dificultate din județ (vârstnice, în situații de dependență)  

În anul 2019, Serviciul evaluare complexă pentru adulți a evaluat/reevaluat medico-psihosocial, în vedera propunerii de încadrare în grad de handicap, un număr de 5214 persoane adulte la sediul instituţiei și 864 persoane nedeplasabile la domiciliu. În aceeași perioadă au fost evaluate 223 persoane adulte cu dizabilități pentru admiterea în centre rezidențiale sau pentru furnizare servicii în centre de zi.

   Evoluția numărului persoanelor cu dizabilități:

   Numărul persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate este în continuă creștere în ultimii ani datorită numărului tot mai mare de solicitări în vederea încadrării în grad de handicap și datorită modificărilor legislative privind criteriile de încadrare în grad de handicap. În ceea ce privește repartizarea pe grade a adulților și copiilor cu dizabilități neinstituționalizați, situația este următoarea:

ADULȚI ȘI COPII CU DIZABILITĂȚINEINSTITUȚIONALIZAȚI Adulți cu dizabilitățila 31.12.2018 Copii cu dizabilitățila 31.12.2018 Adulți cu dizabilitățila 31.12.2019 Copii cu dizabilitățila 31.12.2019
cu handicap ușor 94 0 99 0
cu handicap mediu 919 158 914 167
cu handicap accentuat 7638 223 7847 233
cu handicap grav 8513 1157 9141 1175
TOTAL  17164 1538 18001 1575
TOTAL copii și adulți 18702 19576

 

pastedGraphic_5.png

 

pastedGraphic_6.png

 

În afară de cele 19576 persoane cu dizabilități neinstituționalizate, 257 adulți cu dizabilități și 90 copii cu dizabilități beneficiază de serviciile centrelor de tip rezidențial pentru persoane cu dizabilități, cheltuielile pentru serviciile oferite fiind stablite prin standarde de cost prevăzute în legislație.

   Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aflată în subordinea Consiliul Județean Dâmbovița, a emis 5931 certificate de încadrare în grad de handicap (din care 2883 cazuri noi și 3048 revizuiri). În aceeași perioadă, au fost redactate 100 decizii de admitere în centre pentru persoane adulte cu dizabilități.

   Protecția persoanelor cu dizabilități în cadrul centrelor de tip rezidențial: 

   Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa a oferit în anul 2019 servicii de găzduire, îngrijire, consiliere și integrare socială pentru 57 adulţi și vârstnici cu dizabilități.

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate diverse manifestări socio-culturale în cadrul centrului sau în alte locații, la care au participat toți beneficiarii neimobilizați. În ceea ce privește vizitele aparțintărorilor, în 19% din cazuri reprezentanții legali/aparținătorii s-au interesat de nevoile beneficiarilor, ținând legătura telefonic cu personalul centrului.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Floarea Speranţei” Pucioasa, a oferit servicii de găzduire, îngrijire, consiliere și integrare socială, pentru un număr total de 44 adulţi cu dizabilități în cadrul a 7 locuinţe protejate, precum și servicii specializate în cadrul unui centru de zi cu capacitate de 20 locuri, pentru 52 persoane cu dizabilități, pe tot parcursul anului 2019. În cadrul Centrului de criză au fost oferite servicii specializate pentru un număr total de 11 persoane adulte în dificultate.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Sfântul Andrei”- Gura Ocniţei, a oferit în anul 2019 servicii de găzduire, îngrijire, consiliere și integrare socială pentru 33 adulţi cu dizabilități, în cadrul a 4 locuinţe protejate, precum și servicii specializate în cadrul unui centru de zi pentru 20 persoane.

Toți beneficiarii din cadrul centrelor pentru persoane cu dizabilități au fost implicați în activități de socializare, dat și activități care au vizat formarea, dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă în cadrul atelierelor de dezvoltare deprinderi de viaţă zilnică, dezvoltare deprinderi de autoîngrijire, dezvoltare psihosocială,  precum și de dezvoltare abilităţi de trai în comunitate.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, din subordinea DGASPC, în județul Dâmbovița funcționează și Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Țuicani – Moreni, care este în prezent instituție publică de asistență socială, în subordinea administrativ – financiară a Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni și asigură servicii rezidențiale pentru 121 persoane cu vârste între 18 si 45 ani, cu handicap mintal, neuropsihic asociat și cu handicap locomotor.

Menținerea persoanelor adulte în dificultate în comunitățile de domiciliu și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități.

   Pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în familie, Serviciul de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane cu Handicap din subordinea DGASPC Dâmbovița, a furnizat în regim de zi, servicii medico-sociale specializate de recuperare şi reabilitare neuromotorie de tipul: consultații medicale de specialitate, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, galvanoterapie, kinetoterapie şi reeducare motorie, terapie prin masaj, balneoterapie, precum și sprijin și consiliere psihologică, informare, consiliere și mediere socială pentru persoanele adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în judeţul Dâmboviţa, în scopul creșterii/prezervării nivelului de autonomie personală pentru depășirea situației de dificultate. În anul 2019, au fost oferite servicii pentru 268 persoane cu nevoi crescute de recuperare și reabilitare neuromotorie, numărul mediu fiind de 54 beneficiari/lună.

Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice a furnizat, în anul 2019, în regim de zi, pentru persoane cu dizabilități aflate în familie, servicii psiho-sociale de tipul: informare, consiliere și mediere socială, sprijn și consiliere psihologică, terapie psihologică individuală sau de grup, reeducarea deprinderilor de viață independentă, sprijin pentru relaționarea optimă cu familia, consiliere vocațională, evaluarea abilităților de muncă, pentru un număr total de 65 persoane cu boli psihice încadrate în grad handicap, cu domiciliul în județul Dâmbovița, în vederea depășirii situației de dificultate generată de afecțiunea psihică, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, pentru promovarea integrării sociale și pentru prevenirea instituționalizării persoanei cu boli psihice.

În anul 2019, Centrul de orientare, formare profesională și pregătire pentru viața independentă a realizat consilierea a 2741 persoane cu handicap grav, pentru a opta între angajarea unui asistent personal și plata unei indemnizații de îngrijire prin primăria de domiciliu: dintre acestea 365 au optat pentru angajarea unui asistent personal (113 pentru copii și 252 pentru adulți), iar 2376 pentru primirea unei indemnizații de îngrijire de la primăria de domiciliu. Numărul persoanelor cu handicap grav din județ îngrijite la domiciliu a crescut în anul 2019, față de anul 2018, de la 7761 persoane la 8342 persoane.

Au fost finalizate cursuri de instruire pentru 328 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din localitățile Pucioasa, Fieni, Doicești, Ocnița, Nucet, Pietroșița, Runcu, Văcărești și Ulmi.

La nivelul autorităților publice locale din județ sunt angajați 1797 asistenți personali ai persoanelor cu handicap, din care 522 asistenți personali pentru copii cu handicap grav și 1275 asistenți personali pentru persoane adulte cu handicap grav.

În anul 2019, din cele 89 primării din județ, 8 (Gura Foii, Gura Șuții, Lungulețu, Mătăsaru, Perșinari, Produlești, Răcari, Văleni Dâmbovița) nu au avut angajați asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav din localitate, aceeași situație fiind și în 2018, dar Primăria Mănești a angajat în anul 2019 un număr de16 asistenți personali.

În cadrul Convenției pentru emiterea și distribuirea voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, încheiată între DGASPC Dâmbovița și ANPD a fost transmisă către ANPD documentația unei persoane cu handicap iar alte 2 au fost consiliate și îndrumate către AJOFM Dâmbovița.

În aceeași perioadă au fost eliberate 1103 roviniete gratuite pentru autoturisme deținute de persoane cu handicap și îngrijitorii acestora – prin colaborare cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

Au fost evaluate privind capacitatea de muncă 17 persoane adulte cu handicap, o persoană cu dizabilități fiind angajată cu contract de muncă.

     Centrul de informare și consiliere pentru persoane adulte în dificultate a realizat consilierea și informarea la sediul instituției sau la domiciliu/spital pentru 185 persoane adulte/vârstnice pentru accesare servicii, în vederea depășirii situației de dificultate și a instrumentat 9 dosare admitere/încetare măsură de protecție în  centre rezidențiale. În anul 2019 au evaluate la domiciliu/spitale/alte instituții 95 persoane adulte în dificultate.

      Biroul prestații sociale a realizat stabilirea dreptului la prestația socială lunară pentru un număr de 19250 persoane cu dizabilități aflate în plată la nivelul anului 2019 și a acordat un număr de 26055 bilete de călătorie pentru persoane cu dizabilități (transport auto interurban/CFR). S-a asigurat virarea lunară către diverse bănci a dobânzilor bancare pentru creditele utilizate de către 26 persoane cu dizabilități.

În cadrul proiectului Cardul european pentru dizabilitate, implementat de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, 340 persoane cu handicap au beneficiat documentul prin care se oferă persoanelor cu dizabilităţi acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în funcție de pachetele de beneficii stabilite de statele membre ale Uniunii Europene participante la proiect.

 

   IV Promovarea activităților DGASPC Dâmbovița, accesul la informațiile de interes public și soluționarea petițiilor

    În anul 2019 au fost întocmite și transmise 23 comunicate de presă, a fost organizată o conferință de presă, s-au monitorizat şi arhivat 174 apariții în presa locală și națională şi au fost oferite de către purtătorul de cuvânt al instituției 33 interviuri mass-mediei locale şi naţionale, referitoare la activitatea DGASPC Dâmboviţa.

Au fost organizate evenimente de promovare a acţiunilor din cadrul DGASPC Dâmboviţa (spectacole, concursuri, serbări, vizite, simpozioane, activități educative în parteneriat cu ONG-uri și instituții, spectacol «Ziua Internaţională a copilului» -1 iunie 2019, simpozion «Ziua Internaţională a familiei» – 15 mai 2019, Marș împotriva violeneței doemstice- 18 noiembrie 2019, acţiuni şi serbări prilejuite de Sărbătorile de Paşte și Crăciun și expoziții cu produse realizate de beneficiari cu diferite ocazii.

Conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost întocmit Buletinul Informativ Anual, ce conţine informaţiile de interes public comunicate din oficiu, s-au actualizat în permanenţă informaţiile de pe site-ul instituţiei www.dgaspcdb.ro și au fost transmise răspunsuri pentru 46 solicitări de informații de interes public.

S-a asigurat, la cerere, consultanţă de specialitate privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru 767 petenţi şi s-a colaborat cu alte instituţii responsabile (primării, poliţie, spital, AJPIS Dâmboviţa, etc.) pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi. S-a asigurat evidenţa şi urmărirea soluţionării petiţiilor conform Ordonanţei nr. 27/2002, fiind înregistrate şi soluţionate, un număr de 131 petiţii și 12 solicitări ale persoanelor care s-au prezentat în audiență la conducerea instituției.

 

V. Structura de personal

În cadrul DGASPC Dâmboviţa, conform legislației în vigoare, funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de tip familial, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum și servicii sociale – de tip rezidenţial organizate în structura unor centre sau complexe de servicii sociale pentru copii şi adulţi.

Organigrama instituției cuprinde 1112 posturi, din care 737 posturi sunt ocupate. Dintre acestea, 174 sunt posturi de funcționari publici și 563 posturi personal contractual (din care 274 asistenți maternali profesioniști).

 

VI. Cheltuielile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în anul 2019

Execuția bugetară realizată pe subcapitolele capitolului 68.02 “Asistență socială” este prezentată în tabelul de mai jos :

lei

SUBCAPITOLUL BUGET FINANTARE      PLATI      SOLD
Subcapitolul 68.05.02– Asistenta sociala in caz de invaliditate 1.007.000 404.213  401.237,30 2975,70
Subcapitolul 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 42.903.000 38.870.000 35.288.277,44 3.581.722,56
Cheltuieli de personal 34.250.000 31.900.000 29.815.402 2.084.598
Bunuri si servicii 6.700.000 5.500.000 4.370.081,51 1.129.918,49
Asistenta sociala 560.000 560.000 353.361,86 206.638,14
Proiecte cu finantare FEN 1.163.000 680.000 548.434 131.566,
Cheltuieli de capital 230.000       230.000 200.998,07 29.001,93
Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul  asistentei sociale  12.940.000 12.040.000 10.348.201,82 1.691.798,18
Cheltuieli de personal      9.900.000      9.600.000        8.536.077     1.063.923
Bunuri si servicii 3.000.000 2.400.000 1.797.071,25  602.928,75
Asistenta sociala 40.000 40.000 15.053,57   24.946,43

 

VII. Situaţia proiectelor depuse din domeniul asistenţei sociale şi parteneriate în proiecte

  • În perioada 1 ianuarie 2019 – 01 martie 2019 au fost efectuate vizitele la fața locului privind durabilitatea investiției și au fost întocmite rapoartele ex-post pentru al doilea an de monitorizare, pentru două proiecte cu finanțare europeană, respectiv Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui Târgoviște și Modernizare spații existente și extindere construcție parter Complexul de Servicii Sociale Găești și pentru al treilea an de monitorizare pentru proiectul Centrul multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap Dâmbovița.
  • Proiectul „Alternative for Social Support Inspiring Transformation – ASSIST” care a debutat în martie 2018, pune un accent deosebit pe elaborarea și implementarea de noi proceduri de lucru, în vederea integrării socio-profesionale a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială.

Acordul de finanțare în cadrul proiectului ASSIST, a fost încheiat între Comisia Europeană și un parteneriat din care face parte și DGASPC Dâmbovița, alături de DGASPC Argeș, DGASPC Vâlcea și Media One Prahova. Proiectul a fost depus în cadrul programelor anuale finanțate de Comisia Europeană- programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, acțiunea Dezvoltarea capacităților în domeniul drepturilor copilului și are o durată de 2 ani, începând cu 01.04.2018.

Bugetul alocat în cadrul proiectului pentru DGASPC Dâmbovița este de 53.104,49 euro, din care 80% finanțare UE și 20% contribuție proprie.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 101/18.04.2018, a fost aprobată implementarea proiectului ASSIST și cofinanțarea corespunzătoare DGASPC Dâmbovița, în valoare de 10.620,90 euro (20%).

În cursul anului 2019 au fost realizați indicatorii proiectului conform planului de acțiuni, respectiv:

– În baza Studiului comparativ întocmit anterior (anul 2018 în urma vizitelor efectuate de echipele de proiect în țări ale UE cu experiență în domeniu) au fost elaborate 12 cele mai bune practici.

– A fost elaborat Manualul de proceduri privind integrarea socio-profesionala a copiilor/tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție special, manual diseminat la nivel național prin cele 8 seminarii naționale organizate și a fost elaborat 1 suport de curs.

– Au fost încheiate și puse în practică protocoale de colaborare cu actori relevanți cu rol în integrarea socio-profesională a copiilor/tinerilor din sistemul de protecție specială (la nivelul Județului Dâmbovița au fost încheiate protocoale cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, cu Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, cu Organizația Umanitară CONCORDIA, cu Societatea Națională de Cruce Roșie- filiala Dâmbovița)

– A fost stabilită procedura de organizare a celor 24 sesiuni de formare în privința noilor proceduri, sesiuni la care au fost instruiți 632 de specialiști in perioada aprilie-septembrie 2019.

Finanțatorul proiectului este Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operațional Capital Uman și propune implementarea de activități ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare a asistenților maternali, îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora, dar și asigurarea necesarului de resurse umane prin identificarea asistenților maternali activi în rețeaua actuală și recrutarea persoanelor interesate să aibă această profesie. Astfel, în termen de 5 ani vor fi angajați 50 noi asistenți maternali profesioniști (10 în fiecare an), care vor fi salarizați din bugetul proiectului.

De asemenea, vor beneficia de câte două formări profesionale toți asistenții maternali profesioniști angajați ai DGASPC Dâmbovița și tot din bugetul proiectului sunt rambursate salariile asistenților maternali profesioniști care au avut copii în plasament în perioada 2014-2018.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 ani (din care 5 ani anteriori), iar pentru județul Dâmbovița valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului este de 46.281.054,73, din care cofinanțare 2%.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 08.11.2018, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 276/20.11.2018, a fost aprobată implementarea și cofinanțarea în sumă de 925.628,73 lei.

În cursul anului 2019 au fost angajați un număr de 10 asistenți maternali în cadrul proiectului. Ca și activități desfășurate enumerăm:

– Identificarea, recrutarea, angajarea și monitorizarea persoanelor aparţinând grupului țintă care vor fi nou angajate pe perioada de implementare a proiectului.

-Informare asistenți maternali din grupul țintă cu privire la documentele necesare pentru participarea la sesiunile de formare profesională continuă.

– Formarea grupelor de asistenți maternali profesioniști care vor participa la cursuri de formare.

  • Proiectul ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice este inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, iar DGASPC Dâmbovița este partener.

Proiectul, în valoare totală de 51.080.375,72 lei, este cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice și are o durata de implementare de 48 de luni, începând cu 04.03.2019.

În cadrul proiectului, în județul Dâmbovița va fi creată o “Locuință protejată“, precum și servicii integrate complementare de Grupuri de Suport și Cabinet de Consiliere Vocațională pentru victimele violenței domestice.

Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței în familie: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

Valoarea cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița este de 1.137.174,76 lei, din care contribuția proprie este de 2%, în valoare de 22,743.50 lei.

În anul 2019 au fost identificate spațiile în care vor funcționa serviciile care vor fi înființate prin proiect, s-au derulat procedurile de achiziții privind amenajarea și dotarea acestora, conform standardelor de calitate, au fost selectați asistentul social, psihologul și consilierul vocațional și s-au întocmit documentațiile în vederea înființării serviciilor.

La acest moment, se realizează amenjarea/reamenajarea spațiului identificat, în scopul înființării Locuinței protejate pentru victimele violenței domestice, precum și identificarea victimelor violenței domestice care pot beneficia de serviciile care vor fi create prin proiect.

  • Proiectul “Sistem Național de Management privind Dizabilitatea – SNMD”, va fi finanțat din fonduri externe nerambursabile și din bugetele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Proiectul își propune să dezvolte și să implementeze o platformă națională centralizată, pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți și copii cu certificate de încadrare în grad și tip de handicap, sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali. Perioada de implementare este de 2 ani.

Proiectul este depus de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, în cadrul Programului operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, valoarea totală fiind de 45.042,464 mii lei.

În data de 16.11.2018, DGASPC Dâmbovița a semnat un Acord de principiu, iar în data de 15.01.2019 o Declarație de angajament privind colaboarea în cadrul acestui proiect.

 

   Parteneriate/colaborări:

În vederea asigurării, susținerii și dezvoltării activităților de asistență socială, precum și pentru creșterea calității serviciilor oferite, în vederea incluziunii sociale a persoanelor aflate în nevoie, au fost încheiate 9 contracte de voluntariat și a fost intensificată colaborarea cu alte instituții, asociații, fundații și ONG-uri, încheindu-se în anul 2019 un număr de 45 parteneriate pentru dezvoltarea de activități comune de educație, recreere, sănătate, evaluare, consiliere psihologică și vocațională, incluziune socială, formare profesională și ocupare a persoanelor din grupuri vulnerabile, prevenirea separării copiilor de familie, prevenirea și combaterea violenței în familie.

Astfel, au fost derulate activitățile din cadrul parteneriatelor existente la nivelul instituției și au fost prelungite sau încheiate în anul 2019 parteneriate noi cu: Asociația Lindelfeld, Clubul Soroptimist Internațional Târgoviște, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, Școala Gimnazială nr 3 Doicești,  Primăria Găești, Școala  Postliceală Sanitară FEG Târgoviște, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, Agenția Națională Antidrog, Teatrul Municipal “Tony Bulandra”, Spitalul Orășenesc Găești, Universitatea Româno- Americană- Facultatea de Drept, Grădinița nr. 16 Târgoviște, Primăria Văcărești, Școala nr 3 Radu cel Mare Găești, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Asociația  Națională a  Surzilor din  România (ANSR)- Filiala Târgoviște, Asociația Părinților de la Palatul Copiilor Târgoviște, Primăria Găești, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, Spitalul Orășenesc Pucioasa, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița, Asociația “Căminul Unei Inimi Bucuroase”, Școala Gimnazială Gura Ocniței, Societatea Națională de Cruce Roșie- Filiala Dâmbovița, Fundația Catedrala Eroilor Târgoviște, Asociația” Provita Târgoviște 2003”, Școala Gimnazială Grigore Alexandrescu Bezdead, Asociația “Centrul Socio-Cultural Communio Târgoviște”, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, Școala Gimnazială Șerban Cioculescu – Găești, Organizația Umanitară Concordia, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Inspectoratul Județean Școlar Dâmbovița,  Grădinița “Rază de Soare“ Târgoviște, Grădinița cu Program Normal Mircea Vodă- comuna Sălcioara, Grădinița Inocența Găești, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, Asociația DREPT, Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Arhiepiscopia Târgoviștei, Penitenciarul de femei Ploiești Târgșorul Nou, Servicii Publice Municipale Târgoviște SRL.

Toate activitățile derulate de către DGASPC Dâmbovița, prezentate în raportul de activitate pe anul 2019, au urmărit implementarea la nivelul județului a reformelor în domeniul asistenței sociale, conform prevederilor legale.

 

 

 

Director General,

ing. Cristiana Bucur

 

 

 

 

 

Red./Dact. șef birou Cerasela Gurgu

Nr. ex. 1

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial