27 mai 2022

19 dâmboviţeni cu handicap şi-au câştigat drepturile la Comisia Superioară Bucureşti!

dgaspcRAPORT DE ACTIVITATE

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI DÂMBOVIŢA

anul 2016

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), și-a desfăşurat activitatea în anul 2016 pornind de la nevoile specifice la nivelul județului privind incluziunea socială, iar prin specialiştii proprii s-a asigurat implementarea reformelor în domeniul asistenţei sociale, oferind servicii în conformitate cu exigentele impuse de standardele de calitate.

Activitatea de protecţie a drepturilor copilului:

În anul 2016 s-au oferit servicii specializate de tip familial sau rezidențial, pentru copii cu măsură de protecție specială și s-a urmărit scăderea numărului acestora, prin susţinerea familiei naturale sau extinse în vederea accesării serviciilor sociale de la nivel comunitar, creşterea numărului de reintegrări din sistemul de protecţie al copilului, precum şi încurajarea şi sprijinirea adopţiei.

Măsura de protecţie specială

Număr

copii la data de 31 decembrie 2015

Număr

copii la data de31 decembrie 2016

– plasament la asistent maternal profesionist

605

560

– plasament familial la rude/alte persoane

420

479

– plasament de tip rezidenţial –centre, case de tip familial, apartamente, subordonate DGASPC

139

101

-plasament in centre rezidentiale OPA (externalizare servicii)

100

112

Total

1264

1252

Se constată o scădere a numărului total al copiilor cu măsură de protecție specială față de anul 2016, deși numărul copiilor cu măsură de protecție specială de tip familial a crescut, ca urmare a solicitărilor/sesizărilor primite, în urma creșterii din anul 2015 a cuantumului alocației de plasament la 600 lei.

Protecția copilului abuzat, neglijat, exploatat

În anul 2016, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului a efectuat un număr de 542 deplasări pe raza județului Dâmbovița, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 108 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 169 copii (82 băieți și 87 fete), care au fost plasați după cum urmează: 46 copii la asistenți maternali profesioniști, 36 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Târgoviște, 82 copii la rude sau la alte familii și 5 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești.

Din totalul de 169 copii, 17 copii (5 băieți și 12 fete) au fost preluați pe baza unei Ordonanțe Președințiale, iar 152 copii (77 băieți și 75 fete) au fost preluați pe baza Dispozițiilor Directorului General al D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

În urma a 434 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii, cazurile fiind remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați în regim de urgență un număr de 20 copii (7 băieti și 13 fete), pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență după cum urmează: 18 copii la asistenți maternali profesioniști, 1 copil la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever Găești și 1 copil plasament în familia extinsă.

Tot în aceeași perioadă s-a colaborat cu Primăriile din județul Dâmbovița, fiind monitorizate 185 mame minore, în vederea prevenirii separării copiilor de familie.

Numărul copiilor preluați în regim de urgență a scăzut ușor față de anul 2016 de la 178 la 169 cazuri, scăzând și numărul sesizărilor privind copii abuzați, neglijați, exploatați, de la 589 la 542.

În ceea ce privește mamele minore, numărul acestora a rămas constant la 185 cazuri în anul 2016, față de anul 2015, deși în ultimii ani s-a constatat o creștere a numărului mamelor minore.

În cadrul Centrului pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării, s-au primit 114 sesizări, pentru care s-au întocmit rapoarte de evaluare şi s-a realizat consilierea psihologică. Dintre acestea, au fost 30 cazuri confirmate, dar pentru care nu s-a impus preluarea în regim de urgenţă. Astfel, au fost: 2 cazuri de abuz fizic, 13 abuz emoţional, 1 caz de abuz sexual în familie, 12 cazuri trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, 5 repatrieri, 11 cazuri de neglijare, 25 cazuri participare psiholog audiere minori, 41 de anchete psihosociale solicitate de instanță, 4 monitorizări, consilieri juridice și sociale.

Proiectul « Prevenirea sarcinii nedorite » a continuat şi în anul 2016 şi s-a acţionat în vederea dezvoltării şi diversificării modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii abandonului copilului, prin identificarea şi sprijinirea comunităţilor locale pentru dezvoltarea de servicii primare destinate prevenirii separării copilului de familie, consilierea femeii gravide aflată în risc social, precum şi consilierea pentru contracepţie. Astfel, în anul 2016 au fost consiliate 76 femei fertile cu risc de părăsire a copilului de la nivelul judeţului, iar dintre acestea, 66 femei au beneficiat, cu acceptul acestora, de măsuri instituite în vederea prevenirii sarcinii nedorite.

Măsuri de protecție specială de tip familial pentru copii abuzați, neglijați, exploatați

La începutul anului 2016, de măsura de protecţie specială- plasament la asistent maternal profesionist beneficiau605 copii (din care 110 cu dizabilităţi). Numărul beneficiarilor intraţi în sistemul de asistenţă maternală în anul 2016 a fost de 79, iar al celor ieşiţi a fost de 124 (19 adopţii naţionale, 2 adopții internaționale, 38 reintegrări în familie, 22 revocări pentru beneficiarii ce au depăşit vârsta de 18 ani şi care nu mai urmează o formă de învăţământ, 43plasament alte măsuri de protecție specială).La sfârsitul anului 2016, 560 copii beneficiau de măsura de plasament la asistent maternal profesionist.

De măsura de protecţie specială – plasament la o familie/persoană sau în tutelă au beneficiat la începutul anului 420 copii. Au intrat 84 copii în această măsură de protecție și au ieșit 61 copii (1 adopție naționale, 14 reintegrări în familie,40 revocați la cerere la împlinirea vârstei de 18-26 ani și 6 plasament alte măsuri de protecție specială). Astfel, la sfârșitul anului 2016, 479 copii beneficiau de măsura de plasament la o familie/persoană sau tutelă.

Centrul de consiliere pentru părinți și copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială a realizat consilierea psihologica pentru 1004 copii cu măsură de protecție specială, a supervizat întâlnirile între părinți/rude/persoane și copiii aflați la asistent maternal profesionist sau plasament familial și s-a realizat reintegrarea în familie pentru 45 copii.

Măsuri de protecție specială de tip rezidențial pentru copii abuzați, neglijați, exploatați

Complexul de Servicii Sociale Târgovişte “Floare de Colţ”a oferit servicii de îngrijire şi găzduire pentru copii aflaţi în dificultate, în cadrul unor apartamente, case, module de tip familial.

La această dată sunt oferite servicii de specialitate pentru 38 beneficiari cu măsură de protecție specială. Pe parcursul anului au ieșit din cadrul complexului 50 copii/tineri (12 beneficiari au fost reintegrați în familia naturală, pentru 28 tineri măsura de protecție specială a fost revocată ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani (dintre aceștia 2 fiind integrați socio-profesional), 10 beneficiază de alte măsuri de protecție specială. La sfârșitul anului 2016, 17 copii și tineri beneficiază de serviciile Centrului rezidențial pentru copii și tineri, apartamente, case și module de tip familial (pentru 3 beneficiari s-a dispus de către instanță măsura controlului judiciar și 1 arest), 20 copii și tineri de serviciile Centrului rezidențial pentru copii și tineri cu dizabilități, apartamente, case și module de tip familial și 1 tânăr beneficiază de serviciile Centrului de tranzit pentru tineri.

Centrul rezidențial de reabilitare comportamentală și Centrul de orientare suparveghere și sprijin pentru copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal nu mai au beneficiari în prezent, fiind reorganizate începand cu 01.12.2016, conform Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr 315/ 20.10.2016.

În prezent sunt oferite servicii specializate de consiliere pentru 65 copii și familiile acestora în cadrul Centrului de consiliere pentru familie și copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal.

În cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgovişte “Floare de Colţ”, în anul 2016 au fost derulate numeroase activități extrașcolare și recreative, precum și activități de prevenire/combatere a traficului de persoane, desfășurate de catre ANITP- Centrul regional Ploiești, acțiuni informative desfășurate cu ajutorul reprezentanților Poliției Municipiului Târgoviște și ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității – IPJ Dâmbovița, iar în baza unei colaborări directe cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, s-au desfăşurat acţiuni de prevenire şi combatere a consumului de substanţe sau produse ce intră în categoria etnobotanicelor.

Complexul de Servicii Sociale Găeşti a oferit servicii de îngrijire, găzduire, recuperare şi primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap. În cadrul Centrului de plasament pentru copii cu dizabilități, la începutul anului 2016 erau 36 copii, au fost admiși în centru 12 copii, iar 12 au ieșit din centru, astfel că la sfârșitul anului 2016 în centrul de plasament erau 36 copii cu dizabilități. În cadrul Centrului de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever, la începutul anului 2016 erau 5 copii, au fost admiși pe parcursul anului 7 copii, iar 11 au ieșit din centru, astfel că la sfârșitul anului, 1 copil beneficia de serviciile Centrului de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități a oferit servicii specializate de recuperare și reabilitare pentru 15 copii aflați în plasament la asistent maternal profesionist sau în îngrijirea unui asistent personal.

Complexul de Servicii Sociale “Casa Soarelui” Târgovişte a oferit servicii de îngrijire și găzduire în cadrulCentrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, pentru 41 copii pe parcursul anului 2016. Dintre aceștia, 15 copii au fost reintegrați în familie, pentru 4 copii instanța a stabilit măsura de protecție specială plasament la asistent maternal profesionist, iar pentru 22 copii măsura de protecție specială plasament în centru de tip rezidențial. În cadrul Centrului maternal, din cadrul Complexului de Servicii Sociale “Casa Soarelui” Târgovişte, au fost oferite servicii specializate pentru 12 cupluri mamă-copil aflate în dificultate(22 copii și 12 mame), precum și 2 gravide.

În vederea creșterii calității serviciilor oferite, instituţia noastră a contractat prestarea de servicii sociale cu Asociația “Provita Târgovişte 2003” (56 copii), Fundaţia “Cara Bella Internațional” (21 copii cu dizabilități), Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare (14 copii), Asociația DREPT, Respect, Educație pentru Toți (13 copii), Asociația Diaconală “Casa creștină (8 copii). Astfel, în prezent 112 copii /tineri beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de aceste ONG-uri.

Reducerea duratei de furnizare a serviciilor de protecție specială pentru copii s-a realizat prin:

Încurajarea adopției

În anul 2016 au fost finalizate 70 deschideri procedură adopție națională, au fost stabilite de către instanță 22 încredințări în vederea adopției și au fost încuviințate 22 adopții naționale și 2 adopții internaționale.

Pe parcursul anului 2016, au fost eliberate 41 atestate de familii adoptatoare,iar 13 familii sunt în evaluare.

În evidența Serviciului Adopții, se află un număr de 70 copii eligibili pentru adopție, cu vârsta cuprinsăîntre 0-14 ani. În general solicitările familiilor adoptatoare sunt pentru copii de vârstă mică, fără probleme de sănătate, iar dintre copiii adoptabili, 50 au vârsta peste 5 ani.

Începând cu luna august 2016, a intrat în vigoare noua Lege a adopțiilor, iar modificările aduse de către aceasta cresc șansele copiilor din sistemul de protecție specială, de a avea propria familie, în cazul în care reîntoarcerea în familia biologică nu este posibilă.

Sprijinirea reintegrărilor în familie

În anul 2016, prin sprijinirea familiilor naturale pentru accesarea serviciilor de la nivel comunitar, au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 92 copii (38 copii reintegrați de la asistent maternal profesionist, 14copii din măsura de plasament de tip familial şi 40 din măsura de plasament de tip rezidenţial).

În vederea sprijinirii familiilor în vederea reintegrării copiilor în familie, s-a derulat și parteneriatul dintre Consiliul Județean Dâmbovița, prin DGASPC Dâmbovița și Fundația SERA România.

Se observă o creștere a numărului copiilor reintegrați în familia naturală, de la 65 copii în 2015, la 92 copii în 2016.

Tot în aceeaşi perioadă,100 tineri au părăsit sistemul de protecţie specială, la cerere, ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani:22 tineri de la asistent maternal profesionist, 40 tineri din măsura de plasament de tip familial şi 38 tineri din măsura de plasament de tip rezidenţial.

Se observă că numărul total al tinerilor ieșiți din sistem ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani a crescut de la 72 în 2015 la 100 tineri în anul 2016.

Tot referitor la activitatea de promovare și respectare a drepturilor copilului, în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița funcționează Comisia pentru Protecția Copilului Dâmbovița, careîn anul 2016 a emis: 1588 certificate de încadrare în grad de handicap pentru copii, 2 atestate asistent maternal profesionist, 29 avize oferire servicii de recuperare în Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște, 198 hotărâri privind copii aflați în plasament în județul Dâmbovița și 12 avize în vederea plasamentului la centre/persoane din alte județe.

Protecția victimelor violenței domestice

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie a realizat găzduirea și îngrijirea victimelor violenței domestice, consilierea psihologică și socială, consultanță și asistență juridică, pentru un număr de 73 beneficiari (27 adulți şi 46 copii). Dintre aceştia, 46 beneficiari au fost reintegraţi în familia naturală, 5 beneficiari au fost integrați în familia extinsă, 11 beneficiari au fost integrați în comunitate (chirie, loc de muncă), 4 beneficiari au fost integrați în alte centre, 2 beneficiari au părăsit centrul la cerere, iar 5persoane beneficiază în continuare de serviciile centrului. Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate și 14 cazuri în care victimele au refuzat să beneficieze de seviciile centrului, acestea fiind consiliate și informate cu privire la cauzele și consecințele violenței în familie, identificându-se alte surse de suport (familia lărgită, comunitate). În perioada 12-14 aprilie 2016 a fost organizată în colaborare cu Primăria Găești o campanie de informare și sensibilizare a comunității cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, iar în data de 25 noiembrie 2016, DGASPC Dâmbovița a participat alături de alte instituții din județ la Marșul împotriva violenței în familie.

Protecția persoanelor cu dizabilități din județ

În ceea ce priveşte evaluarea complexă a copilului cu dizabilități, au fost reevaluate şi evaluate în anul 2016 un număr de 1600 cazuri (din care 256 cazuri noi). Dintre acestea, 1098 s-au încadrat în gradul de handicap grav, 318 handicap accentuat, 175 handicap mediu, 7 handicap uşor, iar 2cazuri nu s-auîncadrat.

Se observă o creștere a numărului copiilor cu certificat de încadrare în grad de handicap față de anul 2015, când au fost 1463 cazuri și a numărului cazurilor noi față de anul 2015, când au fost 168 cazuri noi.

Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități

În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii în care beneficiază de servicii specializate 81 copii cu dizabilități, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare copii cu handicap Târgoviște, care a asiguratîn anul 2016 servicii specializate pentru un total de 95 copiicu dizabilități din județul Dâmbovița.Lunar au fost oferite servicii pentru 70 copii cu dizabilități (6 luni cu posibilitatea prelungirii cu o perioadă de 3 luni). Centrul a fost înființat cu sprijinul financiar al Fundaţiei SERA România și funcționează din octombrie 2012.

Echipa Mobilă pentru copii cu dizabilităţia asigurat și în anul 2016 servicii specializate şi practici integrative pentru copiii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii, pentru un total de 42 copii cu dizabilități.

Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui Târgoviște funcționează din data de 15 martie 2016 și seadresează copilului cu sindrom Down și copilului cu autism. În prezent sunt oferite servicii de specialitate pentru 37 beneficiari, iar formarea angajaților pe Terapie Comportamentală Aplicată s-a realizat cu sprijinul Asociației Help Autism.

Servicii sociale pentru adulți cu dizabilități

S-a realizatevaluarea/reevaluarea persoanelor solicitante, în vederea încadrării în grad de handicap, consiliere și suport și au fost furnizate servicii specializate de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap.În anul 2016, Serviciul de evaluare complexă adulţi a evaluat 5550 dosare la sediul instituţiei (3185 revizuiri la termen și 2365 dosare noi) și 901 persoane nedeplasabile au fost evaluate la domiciliu. Pentru 374 persoane s-a realizat evaluarea medico-psihosocială în vederea recomandării de măsuri de protecție în centre rezidențiale sau oferire servicii în cadrul centrelor de zi.

În cadrul Centrului de orientare, formare profesională și pregătire pentru viața independentă, în anul 2016, au fost consiliate2334 persoane cu handicap grav pentru a opta între angajarea unui asistent personal și plata unei indemnizații de îngrijire prin primăria de domiciliu: 285 au optat pentru angajarea unui asistent personal, iar 2049 pentru primirea unei indemnizații de îngrijire de la primăria de domiciliu. Numărul persoanelor cu handicap grav îngrijite în familie a crescut constant din anul 2010 (de la 4777 la 6515 persoane). Începând din anul 2014, numărul persoanelor cu handicap grav care beneficiază de angajarea unui asistent personal este în ușoară creștere ajungând la 1258, dar plata indemnizației lunare echivalentă este în continuare preponderentă (5257 cazuri). Trebuie menționat că în anul 2016, 21 din cele 89 primării din județ nu au avut angajați asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav din localitate.

În anul 2016 au fost evaluate 615 cereri de eliberare gratuită a rovinietei auto pentru presoane cu handicap, numărul fiind în creștere în ultimii ani. Au fost finalizate cursuri de instruire pentru 36 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din localitatățile Fieni, Brezoaele, Tărtășești, Slobozia Moară, Găești și Iedera și s-a colaborat cu furnizori de servicii de formare profesională acreditați pentru cursuri de formare îngrijitori bolnavi la domiciliu.

În anul 2016 au fost evaluate 65 persoane cu handicap cu capacitate de munca păstrată privind abilitățile de angajare, baza de date cuprinzând 650 persoane cu dizabilități salariate la nivelul județului Dâmbovița.

În colaborare cu Centrul de informare și consiliere pentru persoane adulte aflate în dificultate din cadrul instituției, au fost evaluate la domiciliu 102 persoane adulte în dificultate (persoane cu handicap și persoane vârstnice) cu domiciliul/reședința în județ și au fost consiliate 205 persoane în vederea depășirii situației de dificultate, ca urmare a solicitărilor făcute de acestea, familiile lor sau alte instituții publice.Dintre acestea,11persoane au fost orientate către centre rezidențiale specializate de îngrijire și recuperare pentru persoane cu handicap sau vârstnice, pentru 9 persoane au fost identificate resurse pentru susținerea serviciilor în centre private pentru persoane vârstnice, iar pentru restul au fostîntocmite planuri de servicii în comunitate,împreună cu autoritățile publice locale.

Serviciul de Recuperare și Reabilitare Neuromotorie pentru Persoane cu Handicapa furnizat în regim de zi, servicii medico-sociale specializate de recuperare şi reabilitare neuromotorie de tipul: consultații medicale de specialitate, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, kinetoterapie şi reeducare motorie, terapie prin masaj şi balneoterapie, pentru persoanele adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în judeţul Dâmboviţa, în scopul creșterii/prezervării nivelului de autonomie personală pentru depășirea situației de dificultate, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune și marginalizare socială, pentru promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieţii. În anul 2016 au fost oferite servicii pentru 257 persoane cu nevoi crescute de recuperare și reabilitare neuromotorie, numărul mediu fiind de 56 beneficiari/lună.

Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice a furnizat, în regim de zi, servicii psiho-sociale de tipul: informare, consiliere și mediere socială, sprijn și consiliere psihologică, terapie psihologică individuală sau de grup, reeducarea deprinderilor de viață independentă, sprijin pentru relaționarea optimă cu familia, consiliere vocațională, evaluarea abilităților de muncă, pentru 53 persoane cu boli psihice încadrate în grad handicap, cu domiciliul în județul Dâmbovița, în vederea depășirii situației de dificultate generată de afecțiunea psihică, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, pentru promovarea integrării sociale și pentru prevenirea instituționalizării persoanei cu boli psihice. Au fost informate 104 persoane privind modalitățile de accesare a serviciilor centrului, iar media beneficiarilor a fost de 13 persoane/lună.

Evoluția numărului persoanelor cu dizabilități

Numărul persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate este în continuă creștere în ultimii ani datorită numărului tot mai mare de solicitări în vederea încadrării în grad de handicap și datorită modificărilor legislative privind criteriile de încadrare în grad de handicap. În ceea ce privește repartizarea pe grade a adulților și copiilor cu dizabilități neinstituționalizați, situația este următoarea:

ADULȚI ȘI COPII CU DIZABILITĂȚI

NEINSTITUȚIONALIZAȚI

Adulți cu dizabilități

la 31.12.2015

Copii cu dizabilități

la 31.12.2015

Adulți cu dizabilități

la 31.12.2016

Copii cu dizabilități

la 31.12.2016

cu handicap ușor

81

4

110

9

cu handicap mediu

810

149

895

165

cu handicap accentuat

7397

239

7639

254

cu handicap grav

7120

931

7549

982

TOTAL

15408

1323

16193

1410

TOTAL copii și adulți

16731

17603

În afară de persoanele cu dizabilități neinstituționalizate, 267 adulți cu dizabilități și 191 copii cu dizabilități beneficiază de măsură de protecție specială, cheltuielile pentru serviciile oferite fiind stablite prin standarde de cost prevăzute în legislație.

La sfârşitul anului 2016, din totalul de 17603 persoane cu dizabilități neinstituționalizate,17254 beneficiau de prestații în urma solicitării (15896 adulți cu dizabilități și 1358 copii cu dizabilități). Totalul cheltuielilor pentru acordarea prestaţiilor sociale lunare (indemnizaţie şi buget complementar, alocaţie de hrană şi indemnizaţie însoţitori persoane cu handicap vizual) a fost de 64.891.470,01 lei.

Pentru transportul persoanelor cu dizabilități (auto și CFR) a fost achitată suma de 608.546,00 lei și au fost eliberate 36881 bilete de călătorie și 647 legitimații de călătorie pentru transportul urban. Tot în aceeași perioadă a fost virată către diverse bănci suma de 45.706,09 lei, care a reprezentat plata pe parcursul anului 2015 a dobânzilor bancare pentru creditele utilizate de către 29 persoane cu dizabilități.

Au fost transmise către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, documentațiile pentru 248 persoane cu dizabilități solicitante, în vederea eliberării Cardului European pentru Dizabilitate.

Pe parcursul anului 2016, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aflată în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița, a emis 6274 certificate de încadrare în grad de handicap (din care 2593 cazuri noi) și 227 decizii privind instituirea unei măsuri de protecție.

În anul 2016, au fost contestate la Comisia Superioară București, 285 certificate de încadrare în grad de handicap, dintre acestea, pentru 19 persoane contestația a fost admisă și modificată încadrarea.

Protecția persoanelor cu dizabilități în cadrul centrelor de tip rezidențial.

În structura DGASPC Dâmbovița, funcționează trei centre rezidențiale pentru adulți cu handicap:

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa,a oferit servicii de găzduire şi îngrijire pentru 79 persoane vârstnice cu dizabilități pe parcursul anului 2016, iar în prezent 57 vârstnici cu dizabilități beneficiază de servicii de găzduire, îngrijire, recuperare, asistență și suport, îngrijire socio-medicală, inclusiv paliativă.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Floarea Speranţei”Pucioasaa oferit servicii specializate pentru 42 persoane adulte cu dizabilități în cadrul Locuințelor protejate, pentru 22 beneficiari pe parcursul anului 2016 în cadrul Centrului de criză pentru adulți în dificultate și pentru 20 beneficiari în cadrul centrului de zi.

Centrul de Servicii Comunitare ,,Sfântul Andrei” Gura Ocniţei,a oferit servicii de găzduire şi îngrijire pentru 33 adulţi cu handicap în cadrul unor locuinţe protejate, precum și servicii specializate în cadrul centrului de zi pentru 20 adulți cu dizabilități.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, din subordinea DGASPC Dâmbovița, în județfuncționează și Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Țuicani – Moreni, care este în prezent instituție publica de asistență socială în subordinea administrativ – financiară a Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni și a asigurat servicii rezidențiale pentru 126 persoane cu vârste între 18 si 45 ani, cu handicap mintal, neuropsihic asociat și cu handicap locomotor.

Promovarea activităților D.G.A.S.P.C. Dâmbovița

În anul 2016 au fost întocmite și transmise 20 comunicate de presă, s-au monitorizat şi arhivat 117 articole de presă apărute în presa locală și națională şi au fost oferite de către purtătorul de cuvânt al instituției 48 interviuri mass-mediei locale şi naţionale, referitoare la activitatea D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa.

Au fost organizate evenimente de promovare a acţiunilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa (conferințe, spectacole, concursuri, serbări, vizite şi alte acţiuni: «Ziua internaţională a copilului» 1 iunie 2016, activități dedicate «Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi» – 3 decembrie 2016, acţiuni şi serbări prilejuite de Sărbătorile de Paşte şi Crăciun și alte activități de promovare a activităților instituției.

A fost actualizat în permanență site-ul instituției www.dgaspcdb.ro, cu informații de interes public.

Structura de personal

În cadrul DGASPC Dâmboviţa, conform legislației în vigoare, funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de tip familial, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum și servicii sociale – de tip rezidenţial organizate în structura unor centre sau complexe deservicii sociale pentru copii şi adulţi, în care își desfășoară activitatea 786salariați (172 funcționari publici și 614 personal contractual).

Din totalul de 614 personal contractual, un număr de 309 sunt asistenți maternali profesioniști.

SITUAŢIAPROIECTELOR DEPUSE DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI PARTENERIATE ÎN PROIECTE

I. Proiectele cu finanţare din fonduri structurale depuse de DGASPC Dâmbovița la ADR Sud-Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, au fost finalizateîn anul 2015, iar în anul 2016 acestea s-au aflat în perioada de post-implementare, după cum urmează:

  • Proiectul “Centrul social multifuncţional de resurse și servicii pentru adulţi cu handicap Târgovişte”a fost finalizat în august 2015, iar în septembrie 2016 a fost intocmit primul raport ex-post de către ofițerul de monitorizare al ADR Sud Muntenia, raport care a demonstrat că obiectivul, indicatorii, bunurile achiziționate pe proiect au respectat cerințele impuse prin Contractul de finanțare.

Centrul multifuncțional cuprinde în prezent două noi tipuri de servicii sociale specializate destinate persoanelor adulte cu handicap din județul Dâmbovița: Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice și Serviciul de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap, creându-se în acest fel 8 noi locuri de muncă.

  • Proiectul Modernizare spaţii existente și extindere construcţie parter “Centru Social Găeşti”,s-a finalizat la 31.12.2015, iar primul raport post-implementare va fi efectuat la sfârșitul lunii ianuarie 2017.

În această perioada s-a urmărit îndeplinirea obiectivelor asumate prin Contractul de finanțare, comportarea în timp a construcțiilor noi și a celor reabilitate, respectiv sala de mese, bucătăria, spălătoria, uscătoria şi călcătoria, precum și spațiile de la parter și etajul 1 modernizate, dotate conform noilor activități de recreere, educație, integrare/reintegrare socială a copiilor cu dizabilități.

  • Proiectul “Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui”Târgoviște, finalizat la 31.12.2015, se află în perioada post-implementare, iar primul raport ex-post va fi efectuat la sfârșitul lunii ianuarie 2017.

S-a urmărit în această perioadă îndeplinirea obiectivelor asumate prin Contractul de finanțare, comportarea în timp a construcțiilor noi și a celor reabilitate, respectiv corpul de clădire P+2E, care este destinat centrului nou înființat – Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi, care se adresează copilului cu sindrom Down și copilului cu autism, precum și lucrările de reabilitare de la construcția existentă.

Prin proiect, pe lângă extinderea spațiului și înființarea unui nou serviciu, s-au creat și 7 noi locuri de muncă.

II. Proiecte în parteneriat/colaborare:

  • Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială este un proiect implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Dâmbovița și Fundația “SERA ROMÂNIA”, din anul 2013.

Proiectul are ca obiectiv general scăderea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială, prin reintegrarea/ integrarea acestora în familia naturală/lărgită.S-au executat lucrări de construcție și reconstrucție, au fost achiziționate piese de mobilier, dar și alimente, rechizite și produse igienico – sanitare, necesare familiilor aflate în dificultate.

Parteneriatul s-a prelungit prin hotărârea nr. 234/16.07.2015 a Consiliului Județean Dâmbovița, iar în perioada octombrie 2015- decembrie 2016 s-a reușit prevenirea instituționalizării pentru 34 copii și reintegrarea în familie pentru 7 copii din sistemul de protecție. Au fost achiziționate materiale de construcție și s-au acordat alimente, rechizite și materiale igienico-sanitare în valoare de 160093,36 lei.

  • În cadrul Săptămânii prevenirii criminalității,inițiată deInspectoratul Județean de Poliție- Centrul de Prevenire a Criminalității Târgoviște, s-a participat la sesiuni de informare și consiliere, mese rotunde, în vederea sensibilizării comunității cu privire la identificarea celor mai potrivite metode pentru a preveni și combate violența în familie și în școli.

  • În vederea asigurării, susținerii și dezvoltării activităților de asistență socială, precum și pentru creșterea calității serviciilor oferite, în vederea incluziunii sociale a persoanelor aflate în nevoie, a fost intensificată colaborarea cu alte instituții, asociații, fundații și ONG-uri, desfășurându-se activități în parteneriat: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Dâmbovița, Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, Organizația Salvați Copiii, Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița, Asociația Umanitară “Iubire și Camin pentru Copii”, Asociația Help Autism, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Asociația DREPT– drepturi, respect, educație pentru toți, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați, Asociația EU Pot!, Fundația Motivation Romania, Asociația Desenăm Viitorul Tău, Fundația Catedrala Eroilor, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul regional Ploiești, Agenția Națională Antidrog -Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Dâmbovița, Asociația Târgoviște spre Europa, Asociația Lindelfeled (pentru implementarea Programului Educațional Ajungem Mari), Fundația Tanner, Fundația Dezvoltarea Popoarelor, Fundația Anisia, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, precum și școli și licee din județ.

Pe lângă prelungirea unor parteneriate de colaboare sau încheierea altora noi cu instituții sau fundații, au fost încheiate și contracte de voluntariat cu 4 persoane fizice, care au dorit să presteze activități nerenumerate în cadrul centrelor subordonate instituției noastre.

În anul 2016 s-a urmărit reducerea cheltuielilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Execuția bugetară realizată pe subcapitolele capitolului 68.02 “Asistență socială” este prezentatăîn tabelul de mai jos :

SUBCAPITOLUL

BUGET

mii lei

finanŢare

mii lei

plĂŢi

mii lei

sold

mii lei

Subcapitolul 68.02.05

Asistenţă socială în caz de invaliditate

65595000

65586586,54

54545717,40

40869,14

Subcapitolul 68.02.06

 

Asistenţă socială pentru familie şi copii

Total din care:

25803000

25426000,00

24841953,48

584046,52

Cheltuieli de personal

19300000

19300000,00

19156922,00

143078,00

Bunuri şi servicii

5307000

493000,00

4544310,34

385689,66

Asistenţă socială

261000

261000,00

208092,50

52907,50

Alte cheltuieli

835000

835000,00

833457,05

1542,95

Cheltuieli capital

100000

100000,00

99171,59

828,41

Subcapitolul 68.02.50

 

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, total din care:

4950000

4796000,00

4453088,48

342911,52

Cheltuieli de personal

3100000

2970000,00

2904209,00

65791,00

Bunuri şi servicii

1800000

1799000,00

1522420,88

276579,12

Asistenţă socială

50000

27000,00

26458,60

541,40

 

Toate activitățile derulate de către instituție în anul 2016 au urmăritîmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel judeţean și atingerea obiectivelor stabilite în Strategia județeană de asistență socială.

Director General,

ing. Cristiana Bucur

Întocmit,

cons. Cerasela Gurgu

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial