Zilierii, în atenţia inspectorilor de muncă | TargovisteNEWS

Zilierii, în atenţia inspectorilor de muncă

zilieriCOMUNICAT DE PRESĂ
CAMPANIE ZILIERI

La inițiativa Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a organizat Campania de verificare a respectării legislației privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
Prin această campanie s-a urmărit: durata activității ocazionale care poate fi exercitată; natura activității prestate de zilieri; înființarea, completarea și prezentarea registrului de evidență a zilierilor; dovada plății remunerației cuvenite zilierului; folosirea zilierilor pentru alte activități decât cele prevăzute de lege; identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condițiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă.
Cu ocazia acestei acțiuni au fost identificate situații în care au fost folosiți minori pentru care nu s-a respectat durata maxima legală a timpului de lucru de 6 ore/zi și 30 de ore/săptămână și pentru care nu s-a făcut dovada acordului părinților, precum și situații în care registrele de evidență a zilierilor nu au fost completate în conformitate cu prevederile actelor normative specifice iar indemnizația netă zilnică cuvenită zilierilor a fost eronat calculată de către beneficiarii muncii ocazionale.
Pentru toate aceste nereguli, pe lângă sancțiunile aplicate, au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate.

 

 

 

Inspector şef
Marius Lixandru

Life-Style

Victimele violenţei în familie primesc găzduire şi consiliere, la Târgovişte

TE RUGĂM SA TE GÂNDEȘTI MĂCAR O CLIPĂ LA VIAȚA TA! NIMIC NU POATE JUSTIFICA VIOLENȚA DOMESTICĂ. MERIȚI LINIȘTE, RESPECT ȘI DRAGOSTE! TE POTI CONSIDERA VICTIMĂ A VIOLENȚEI DOMESTICE, DACĂ: ⦁ negi faptul că ești agresată de către actualul sau fostul iubit/partener/soț sau de către o altă rudă, ⦁ simți că ți-ai pierdut încrederea în [...]