Studenţii târgovişteni, de top! Premiul I la SCCSS 2017 | TargovisteNEWS

Studenţii târgovişteni, de top! Premiul I la SCCSS 2017

studeCOMUNICAT DE PRESĂ

Noi premii obținute de studenții târgovișteni ai Facultății de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației, la SCCSS 2017 organizată la Pitești

A patra ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări a Cercurilor Științifice Studențești în domeniul Ingineriei Electrice, Electronice, Control și Calculatoare SCCSS 2017, a avut loc în acest an la Pitești, în perioada 13-14 iulie. Studenți de la Universitatea din Pitești, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Universitatea din Oradea au prezentat 61 de lucrări științifice. În cadrul celor 2 secțiuni începători și avansați, Universitatea “Valahia” din Târgoviște a participat cu 6, respectiv 5 lucrări, pregătite de 24 de studenți ai Facultății de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației.

În cadrul secțiunii avansați, unde au participat studenți din anul IV și de la studii de masterat, marele premiu (locul I) a fost obținut de lucrarea Studiul unui sistem de control la distanță cu transmisie prin interfețe 485”, cu autori MANEA Mihai Daniel, CĂLIN Marius, LIȚĂ Alexandru, GHEORGHIU Cătălin Constantin, PÎSLARI Nicolae, MANOLACHE Marian Nicolae, studenți în anul IV ai specializării Electronică aplicată, lucrare coordonată de conf.dr.ing. COANDĂ Henri-George.

În cadrul secțiunii începători, unde au participat studenți din anii I-III, echipa Universității Valahia a obținut locul III cu lucrarea Laser scanning microscope”, cu autori BARBU Romeo Florin și DUMITRAȘCU Gabriel, studenți în anul III ai specializării Electronică aplicată, lucrare coordonată de conf.dr.ing. ANGELESCU Nicoleta și a.c. drd.ing. IONIȚĂ Marius.

Mai multe informații despre competiție puteți afla accesând www.sccss.ro .

BIROUL COMUNICARE, IMAGINE ȘI RELAȚII PUBLICE