Se caută 300 de culegători de zmeură, pentru Portugalia! Se oferă 613 euro pe lună | TargovisteNEWS

Se caută 300 de culegători de zmeură, pentru Portugalia! Se oferă 613 euro pe lună

zmeuraComunicat de presă

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa – compartimentul Eures, anunţă organizarea selecţiei pentru domeniul agricol în vederea acoperirii a 300 de locuri de muncă oferite de angajatorii din Portugalia pentru recoltarea zmeurei.

Oferta de muncă cuprinde următoarele informaţii:

 • Durata contractelor de muncă este aproximativ 2 luni, iar angajarea este estimată a fi în luna februarie/martie 2017până în luna mai sau iunie 2017;
 • Salariul este de 613,33 euro brut / lună;
 • Cazarea este oferită de angajator contra sumei de 1euro pe zi;

 • Perioada de probă este de 15 zile timp în care atât angajatul cât şi angajatorul pot rezilia contractul, costul călătoriei de întoarcere la domiciliu fiind suportat de fiecare persoană în parte;
 • Salariul lunar se plăteşte în ultima zi a fiecărei luni;

 • Lucrătorul trebuie să deţină cel puţin 250 de euro pentru a fi în măsură să se întoarcă în ţara sa în caz de necesitate, precum şi pentru a-şi asigura mijloacele de supravieţuire în timpul primei luni;

Persoanele interesate se vor adresa Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa – Valentina Soare, număr de telefon 0732100377, pentru a fi înregistrate în baza de date şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie.

Înregistrarea se realizează pe baza următoarelor documente:

 • cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);

 • copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);

 • copie act studii;

 • C.V model Europass în limba română;

 • cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);

 • adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.

Oferta de lucru este valabilă până la data de 23.12.2016.

Locul şi data cînd va avea loc selecţia vor fi anunţate ulterior.

DIRECTOR EXECUTIV,

Constanţa ANGHEL

Întocmit,

Daniela Stanca – compartimenr RUSCSCC

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIŢA

Operator de date cu caracter personal nr. 563

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, Târgoviste

Tel.: +4 0245 615 932; Fax: +4 0245 615 932

e-mail:ajofm@db.anofm.ro

www.dambovita.anofm.ro