SÃRBÃTORIREA HRAMULUI SEMINARULUI TEOLOGIC “SF. IOAN GURÃ DE AUR” | TargovisteNEWS

SÃRBÃTORIREA HRAMULUI SEMINARULUI TEOLOGIC “SF. IOAN GURÃ DE AUR”

Vineri, 13 noiembrie 2009, a avut loc inaugurarea noii clãdiri a Seminarului Teologic ”Sf. Ioan Gurã de Aur” din Târgovişte, inclusiv sfinţirea noului paraclis, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Pãrinte Mitropolit Dr. NIFON, Arhiepiscopul Târgoviştei şi a unor oficialitãţi municipale şi judeţene, cu ocazia hramului acestei instituţii. Dupã aceea, a avut loc, într-un cadru solemn, în sala de festivitãţi a Seminarului, un frumos program artistic, deschis de cuvântul de bun venit al directorului şcolii. În încheierea manifestãrilor omagiale, Mitropolitul NIFON a evidenţiat rolul Sf. Ioan Gurã de Aur pentru viaţa şi teologia creştinã, dar şi actualitatea gândirii şi exemplului sãu pentru misiunea şi pastoraţia Bisericii. Strãlucit exeget al Sfintei Scripturi, liturghisitor desãvârşit, slujitor al nevoilor aproapelui, model de sfinţenie şi de iubire, Sf. Ioan Gurã de Aur este şi unul dintre promotorii dialogului dintre credinţã şi culturã, demers deosebit de actual astãzi, mai ales cã în cadrul Seminarului funcţioneazã şi clase liceale de filologie şi clase gimnaziale de excelenţã, cu materii preponderent ştiinţifice şi umaniste, care se constituie întrun model de dialog între ştiinţã şi religie, între culturã şi credinţã. La finalul cuvântului sãu, Înaltpreasfinţitul Mitropolit NIFON a mulţumit tuturor ajutãtorilor şi susţinãtorilor Seminarului şi a felicitat pe ostenitorii acestei şcoli, pentru realizãrile prezentului, îndemnându-i pe toţi, profesori şi elevi, deopotrivã, sã înainteze în slujirea lui Dumnezeu, în aprofundarea disciplinelor telogice şi laice, pentru pregãtirea de slujitori ai Bisericii.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI