Profesori din Dâmboviţa, experienţă în Ţara Galilor. Ce surprize pregătesc elevilor | TargovisteNEWS

Profesori din Dâmboviţa, experienţă în Ţara Galilor. Ce surprize pregătesc elevilor

profExperiența internațională a ISJ Dâmbovița

64 de persoane (cadre didactice, directori, inspectori școlari, metodiști și reprezentanți ai unor ONG-uri) din peste 12 unități de învățământ (din care opt sunt partenere în proiecte strategice) au desfășurat activități în perioada 3-10 iunie în Țara Galilor în cadrul proiectelor pe care Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița le coordonează la nivel național.
Grupul a fost condus de inspectorii pentru proiecte educaționale (prof. Cristina Groza și prof. Valentin Stancu), inspectorul școlar general prof. Ion Sorin și inspectorul școlar general adjunct prof. Istrate Gabriela.

”Experiența a fost una complexă dat fiind faptul că este vorba de trei proiecte de parteneriat strategic cu inovare aflate în diferite stadii de implementare, abordând tematici variate (de la integrarea artelor și a comptetențelor digitale în predare până la formarea elevilor și părinților pentru viața activă, schimbarea atitudinii față de muncă și educație a celor aflați în risc de abandon școlar) și lucrând în parteneriat cu instituții din alte cinci state europene.” – Prof. Stancu Valentin, inspector proiecte educaționale.
Proiectul ”Inovare prin Artele Creative” a ajuns la final iar activitatea desfășurată în Cardiff a încununat rezultatele peste așteptări ale acestuia:
⦁ Dezvoltarea unor materiale de predare pentru învățământul primar, bazate pe experiențele diferite ale profesorilor din Spania, Tara Galilor și România (Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște, Școala Gimnazială ”Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa)
⦁ Integrarea la clasă a metodelor și mijloacelor folosind artele creative;
⦁ Realizarea unui program de formare pentru profesori pe tema creativității și creșterii atractivității orelor de curs folosind artele (Casa Corpului Didactic Dâmbovița).
Pentru recunoaștere activităților și rezultatelor acestui proiect, s-a realizat o expoziție pe țări cu produse tangibile reprezentative vizitată în această perioadă de elevi, cadre didactice, dar și oameni obișnuiți din capitala galeză.

Proiectul ”Competențele digitale în acțiune” a cuprins activități de formare și vizite în școli de stat din regiunea North Wales pentru 17 cadre didactice din județul Dâmbovița, conduse de inspectorul pentru informatică, prof. Tăbârcă Radu, activitatea vizând transferul de metode și schimbul de bune practici între profesorii din cele trei state partenere. Din județul Dâmbovița au fost reprezentate: Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Târgoviște, Școala Gimnazială ”Șerban Cioculescu” Târgoviște, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, dar și formatori și experți din cadrul Casei Corpului Didacitic Dâmbovița și Asociației Newproject.

La întâlnirea de management s-au pus bazele activităților următoare care presupun formarea unor elevi, campioni digitali și schimburi ale acestora, prima dintre ele urmând să se desfășoare în Murcia, spania, în luna octombrie 2018.
Proiectul ”NEETs- Cei care nu sunt cuprinși în forme de educație, formare sau angajare – o provocare pentru Europa” a dezvoltat în Cardiff activități care presupun schimbul de bune practici între patru state europene în ceea ce privește identificarea elevilor aflați în risc și dezvoltarea unor instrumente de intervenție precoce astfel încât să formăm tineri cu o atitudine pozitivă pentru educație și muncă. Cele trei școli dâmbovițene implicate: Liceul ”Voievodul Mircea” din Târgoviște, Școala Gimnazială ”Matei Basarab” din Târgoviște și Liceul Teoretic ”Ion Ghica” Răcari vor fi sprijinite de consilierii școlari din cadrul CJRAE Dâmbovița și lucrătorii de tineret din Asociația Tinerii pentru Europa de Mâine.

Au fost vizitate școli care implementează diverse programe naționale sau locale, care au înregistrat un succes în rândul elevilor și părinților acestora, s-au purtat discuții cu privire la experiența partenerilor finlandezi, suedezi și galezi referitoare la această problemă cu care ne confruntăm și găsirea de soluții. La întâlnirea de management s-a reamintit că este rândul județului Dâmbovița să găzduiască elevi și profesori, astfel că un grup divers format din circa 40 de elevi și profesori vor participa la activități în instituțiile noastre în luna octombrie 2018.
Activitatea grupului de profesori a culminat cu Conferința ”Internaționalizarea Educației” găzduită la City Council of Cardiff, care a reunit activități în plen și cinci sesiuni de ateliere de lucru pentru circa 300 de profesori și experți în educație din 12 state europene, Mexic și Statele Unite ale Americii.
Patru dintre aceste ateliere au fost desfășurate prin contribuția inspectorilor școlari pentru proiecte și a cadrelor didactice din județul Dâmbovița, aceste intervenții fiind foarte apreciate de participanții internaționali.

Pornită în anul 2016 prin conectarea Departamentului School Linking al Consiliului orașului și regiunii Cardiff cu ISJ Dâmbovița facilitată de doamna Iuliana Rich, originară din orașul Târgoviște, colaborarea aceasta a produs rezultate importante la nivelul județului nostru prin implicarea echipelor de proiecte și efortul depus de profesori, elevi și părinți.
Sperăm ca prin numărul mare de participanți, nivelul înalt și varietatea activităților, rezultatele împărtășite în acest context internațional focalizat pe educație și noile ei paradigme, fiecare element deprins să contribuie la creșterea calității educației în județul Dâmbovița, dezvoltarea parteneriatelor între școli și creșterea atractivității activităților educative.

Prof. Stancu Valentin – inspector școlar pentru proiecte educaționale

 

 

Life-Style

La mulţi ani cu sănătate şi bucurii, de Florii! Creștinii ortodocşi celebrează, duminică, Floriile sau Duminica Stâlpărilor

Creștinii ortodocşi celebrează, duminică, Floriile sau Duminica Stâlpărilor, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele – evocând intrarea lui Iisus în Ierusalim -, dar și una a celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlpărilor (după denumirea ramurilor de palmier sau finic cu care a fost întâmpinat Iisus la intrarea în Ierusalim, n.r.) [...]