Primăria Târgovişte, noi precizări pentru înlăturarea reţelelor de telecomunicații electronice amplasate fără drept! | TargovisteNEWS

Primăria Târgovişte, noi precizări pentru înlăturarea reţelelor de telecomunicații electronice amplasate fără drept!

primaria-tgvPrin prezenta notificare, reamintim tuturor operatorilor de rețele publice de telecomunicații electronice că, în urma Deciziei A.N.C.O.M. nr. 997/2018, emise în condițiile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu completările ulterioare, Consiliul Local Târgoviște a adoptat, prin H.C.L. nr. 180/28.03.2019, Regulamentul privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau montării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 20 din Regulamentul mai sus menționat, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului (n.n. 10.04.2019), deținătorii de infrastructură suport stâlpi, aferentă rețelelor de comunicații electronice, au obligația depunerii unei situații inventar privind infrastructura suport deținută pe proprietatea Municipiului Târgoviște.
Atenționăm pe această cale toți operatorii în cauză că, nedepunerea acestei situații inventar până la data de 10.10.2019 și neobținerea autorizației de acces pe proprietatea publică, îndreptățește autoritatea publică ca, acolo unde identifică rețele nedeclarate după data mai sus menționată, să le considere rețele abandonate și să dispună desființarea lor.
În situația în care după data de 10.10.2019 vor fi identificate rețele nedeclarate și cărora nu le-a fost acordat accesul pe domeniul public în condițiile Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 180/28.03.2019, iar operatorul a fost identificat, se va opera impunerea din oficiu în condițiile art. 25 din regulament.
Totodata, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice nu vor mai putea amplasa pe stâlpi, cu titlu provizoriu sau definitiv, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații electronice si vor trebui sa desfiinteze surplusurile existente. De precizat ca furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces asupra unor imobile proprietate publică a Municipiului Târgoviște, drept care trebuie insa exercitat în condiții strict determinate.
Pentru detalii suplimentare se poate accesa site-ul oficial al Primăriei Municipiului Târgoviște www.pmtgv.ro, în secțiunea dedicată pe pagina principala, persoanele interesate putându-se adresa şi Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, cu sediul în Târgoviște, str. Revoluției nr. 2-4, Compartiment Rețele.