„Parteneriate pentru dezvoltarea economiei sociale la nivelul judeţului Dâmboviţa”AICI AI DETALII | TargovisteNEWS

„Parteneriate pentru dezvoltarea economiei sociale la nivelul judeţului Dâmboviţa”AICI AI DETALII

Comunicat de presă ”ACŢIUNILE NOASTRE PUN LUMEA ÎN MIŞCARE” Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC) şi Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor – Filiala Dâmboviţa (FDP Dâmboviţa), vă invită să participaţi miercuri, 9 martie 2011, la conferinţa de presă cu tema „Parteneriate pentru dezvoltarea economiei sociale la nivelul judeţului Dâmboviţa”. Conferinţa de presă se va desfăşura la sediul DGASPC Dâmboviţa din Târgovişte, str. I.C. Vissarion, nr. 1, începând cu ora 1200. Evenimentul va fi un prilej pentru promovarea parteneriatului local între DGASPC şi FDP Dâmboviţa şi a acţiunilor care vor fi iniţiate la nivel judeţean pentru dezvoltarea economiei sociale. Printre cei care vor lua cuvântul se numără Doamna Cristiana Bucur – Director general DGASPC Dâmboviţa, Ioana Stere – Director executiv FDP Dâmboviţa şi Simona Carobene – Manager proiect FDP. Concept aplicat în peste 40 de ţări, economia socială prinde contur şi în România. În acest context, organizatorii îşi propun să demonstreze cum economia socială poate reprezenta o şansă pentru persoanele aflate în situaţii de risc. „Economia socială, care funcţionează după principiile economiei de piaţă, este o oportunitate pentru persoanele defavorizate. Nu este vorba despre acţiuni de tip asistenţial, ci despre o şansă pentru cei vulnerabili de a se integra pe piaţa muncii, după modelul de succes din Italia”, potrivit Simonei Carobene, managerul proiectului din partea Fundaţiei Dezvoltarea Popoarelor. Proiectul care va fi prezentat, „Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale”, are ca obiectiv general dezvoltarea unor noi modele de economie socială la nivelul a patru regiuni din România (Bucureşti-Ilfov, Vest, Nord-Vest şi Sud–Muntenia), în scopul facilitării accesului a 240 de persoane excluse sau expuse riscului de excluziune socială pe piaţa muncii şi al promovării unei societăţi incluzive. La nivel local, proiectul promovează parteneriatele între organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile publice, pentru dezvoltarea de activităţi de economie socială dedicate persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile. „Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale” este implementat de Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor în perioada iulie 2010 – iunie 2013 şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor şi-a început activitatea în judeţul Dâmboviţa, comuna Cojasca. În anul 1998 punctul de lucru din comuna Cojasca a devenit filială în luna martie 2008. FDP Filiala Dâmboviţa este acreditată pentru a furniza servicii sociale şi de stimulare a ocupării forţei de muncă. În prezent, FDP Filiala Dâmboviţa are în implementare cinci proiecte finanţate din Fondul Social European, cu scopul prevenirii abandonului şcolar, promovării serviciilor de ocupare şi dezvoltării economiei sociale. Mai multe detalii despre activitatea FDP puteţi afla pe www.fdpsr.ro. Persoane de contact: Cristiana Bucur – Director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; tel: 0245217686. Ioana Stere – Director executiv – Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor Filiala Dâmboviţa, e-mail: ioana.stere@fdpsr.ro; tel: 0742.028.848. Simona Carobene – Manager proiect – Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, e-mail: simona.carobene@fdpsr.ro; tel: 0751.011. 783.