ITM Dâmboviţa – Ce noutăţi legislative au apărut | TargovisteNEWS

ITM Dâmboviţa – Ce noutăţi legislative au apărut

varf4COMUNICAT DE PRESĂ

NOUTĂȚI LEGISLATIVE

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Programului de guvernare 2017 2020 referitoare la prevenire, ca fiind unul dintre principiile de bază ale Codului Economic al României”, în Monitorul Oficial nr. 107/05.02.2018 a fost publicată H.G. nr.33/2018 prin care se stabilesc contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere.

Astfel, contravențiile stabilite din domeniile de competență ale I.T.M. Dâmbovița sunt următoarele:

-Relații de muncă Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă - art. 23, pentru încălcarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi (4),art. 11 şi art. 12; Legea nr. 62/2011 a dialogului social – art. 217 alin. (1) lit. c); Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora – art. 13 alin. (1); Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - art. 113 lit. a), b), e), h); Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor – art. 9; Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri – art. 14 alin. (1) lit. d); Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior – art. 35 alin. (1)

-Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 – art. 39 alin. (2), pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. c), art. 39 alin. (6) lit. a) pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 39 alin. (6) lit. b) pentru încălcarea prevederilor art. 14 şi 15,art. 39 alin. (8) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), art. 13 lit. g), art. 18 alin. (6) şi art. 40.

Având în vedere cele prezentate, rugăm angajatorii să ia cunoștință de noile prevederi legislative.

Inspector şef

Marius LIXANDRU

Life-Style

Municipiul Moreni a participat la prima ediţie a Festivalului Internaţional ,,Generaţia Centenar” – Centenar Fest

UNIRE ŞI DRAGOSTE DE NEAM LA CENTENAR FEST În urma invitaţiei adresate administraţiei publice locale, în perioada 14 – 17 septembrie 2018, municipiul Moreni a participat la prima ediţie a Festivalului Internaţional ,,Generaţia Centenar” – Centenar Fest, organizat de Centrul Cultural Vatra în raionul Străşeni din Republica Moldova. Delegaţia a fost compusă din solişti vocali [...]