Inspectorii ITM Dâmboviţa, în control la fast-food-uri! | TargovisteNEWS

Inspectorii ITM Dâmboviţa, în control la fast-food-uri!

61961163COMUNICAT DE PRESĂ

CAMPANIE FAST – FOOD

Având în vedere Programul de Guvernare 2017 2020 care prevede măsuri de combatere a muncii fără forme legale ”prin derularea de campanii de conștientizare, prin controale tematice și prin organizarea unui cadru instituțional” adecvat, la inițiativa Inspecției Muncii, I.T.M. Dâmbovița a organizat Campania de control privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale care reglementează securitatea și sănătatea în muncă în domeniul alimentației publice.

Prin această acțiune s-a urmărit, cu precădere, diminuarea muncii nedeclarate la societăți comerciale care desfășoară următoarele activități: bufet expres, restaurant fast food, pizzerie, precum și verificarea angajării persoanelor cu contracte individuale de muncă cu normă întreagă sau timp parțial – pe perioadă determinată sau nedeterminată, a timpului de lucru și de odihnă, a repausului periodic, a garantării în plată a salariului minim pe economie, a asigurării condițiilor de muncă.

Au fost controlate 7 societăți, în urma cărora s-au constatat următoarele deficiențe: neevidențierea timpului de lucru prestat de salariati – cu oră de intrare și oră de ieșire, neînmânarea salariaților a unui exemplar din contractul individual de muncă, nerespectarea repausului săptămânal, transmiterea cu întarziere a elementelor contractuale in Registrul de evidență a salariaților (Revisal), lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru funcții specifice domeniului, lipsa fișelor de aptitudini emise de medicul de medicina muncii.

Pentru toate neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate.

Inspector şef

Marius Lixandru

Life-Style

Municipiul Moreni a participat la prima ediţie a Festivalului Internaţional ,,Generaţia Centenar” – Centenar Fest

UNIRE ŞI DRAGOSTE DE NEAM LA CENTENAR FEST În urma invitaţiei adresate administraţiei publice locale, în perioada 14 – 17 septembrie 2018, municipiul Moreni a participat la prima ediţie a Festivalului Internaţional ,,Generaţia Centenar” – Centenar Fest, organizat de Centrul Cultural Vatra în raionul Străşeni din Republica Moldova. Delegaţia a fost compusă din solişti vocali [...]