Inspectorii ITM Dâmboviţa, controale în societăţile de transporturi | TargovisteNEWS

Inspectorii ITM Dâmboviţa, controale în societăţile de transporturi

microbuzCOMUNICAT DE PRESĂ

CAMPANIE TRANSPORTURI AUTO

La inițiativa Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a organizat Campania de verificare a respectării legislației muncii referitoare la relațiile de muncă de către operatorii de transport rutier de mărfuri și de persoane.

Prin desfășurarea acestei acțiuni s-au avut în vedere următoarele obiective: identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată; verificarea respectării termenelor de transmitere a Registrului de evidență a salariaților (Revisal) la inspectoratul teritorial de muncă; aplicarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto; respectarea prevederilor Codului Muncii privind: încheierea contractului individual de muncă cu timp parțial, timpul de muncă și cel de odihnă, munca suplimentară, munca de noapte, repausul săptămânal, sărbătorile legale, plata salariului și garantarea în plată a salariului minim brut pe țară.

Au fost controlați 16 angajatori, în urma cărora s-au constatat următoarele deficiențe: evidența incorectă a timpului de lucru, lipsa compensării muncii suplimentare conform Codului Muncii, neînmânarea unui exemplar a contractului individual de muncă salariaților, lipsa stabilirii valoarei diurnei prin act adițional la contractul individual de muncă, lipsa eliberării documentelor specifice la încetarea contractelor individuale de muncă.

Pentru toate aceste neconformități s-au aplicat sancțiuni contravenționale și au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate.

Inspector şef

Marius Lixandru