”INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița” | TargovisteNEWS

”INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița”

isjdbInspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în parteneriat cu Asociația “PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de Beneficiar și Casa Corpului Didactic Dâmbovița (Partener 2) organizeazăConferința de lansare a proiectuluiINO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de Investiții 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiectiv specific O.S. 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive”.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc la Sala de ȘedințeProf. Mihalache Drăghiceanu” a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr. 127, din Târgoviște.

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, personalului de sprijin și membrilor echipelor manageriale din educație, dar și colaboratorilor – reprezentanți ai autorităților publice, societatea civilă, mediul academic, precum și reprezentanților mass-media. Cu această ocazie vom prezenta activitățile proiectului, rezultatele așteptate, indicatorii prevăzuți și grupul țintă al proiectului. Proiectul propune un set de activități integrate, precum: încurajarea mobilității profesionale a cadrelor didactice, furnizarea programelor de formare și de dezvoltare de competențe pentru personalul din 14 școli asociate, dezvoltarea unei rețele de mentori la nivel local în vederea sprijinirii și încurajării debutanților, a asigurării unor servicii educaționale performante și a reducerii părăsirii timpurii a școlii de către copii.

 

Life-Style

“Ştefeta veteranilor” este la Târgovişte

COMUNICAT ŞTAFETA VETERANILOR – 17 octombrie 2018 Invictus România este un proiect de educaţie prin care ne arătăm respectul faţă de eroii de ieri şi de azi ai României. ,,Ştefeta veteranilor” ediţia V, organizată de Asociaţia voluntarilor INVICTUS este dedicată Centenarului Marii Uniri şi Zilei Armatei României. Miercuri, 17.10.2018 ,,Ştefeta veteranilor”, a trecut şi prin oraşul [...]