Dileme, întrebări şi lămuriri! Senatorul Ţuţuianu cere explicaţii! | TargovisteNEWS

Dileme, întrebări şi lămuriri! Senatorul Ţuţuianu cere explicaţii!

Vă supun atenţiei o problemă stringentă în perspectiva desfăşurării optime a actului medical. Din discuţiile purtate cu reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa şi cu cei ai spitalelor din judeţ am luat act de îngrijorările acestora cu privire la arieratele înregistrate de către unităţile respective. O simplă trecere în revistă a datoriilor unităţilor sanitare cu paturi cu termen de plată depăşit (la data de 31.10.2010) relevă o situaţie dramatică: 4.115,45 mii lei. Numai Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte înregistrează datorii de peste 3.350.000 lei, reprezentând cheltuieli pentru hrană, reactivi, materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional, materiale sanitare şi medicamente. În dreptul ultimelor două componente restanţele depăşesc 2.000.000 lei. Ce trebuie remarcat pe lista datoriilor peste termenul de scadenţă înregistrate de unităţile medicale cu paturi din judeţul Dâmboviţa este că două dintre acestea – Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocniţei şi Centrul de Sănătate Voineşti, pe care Consiliul Judeţean Dâmboviţa doreşte să le desfiinţeze şi să le transforme în secţii externe ale Spitalului Judeţean Târgovişte – au 0 (zero) astfel de restanţe. Un nou argument pentru menţinerea acestor unităţi la statutul actual. De asemenea, situaţia obligaţiilor înregistrate peste termenul de scadenţă şi neachitate la data de 10.12.2010 în limit contractelor încheiate este relevantă pentru drama pe care sistemul sanitar dâmboviţean o traversează: medicamente cu şi fără contribuţie personală – 24.937 mii lei, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ – 7.584 mii lei, materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ – peste 55 mii lei. Nu în ultimul rând, revin asupra necesităţii de modificare a cadrului legislativ pentru a evita falimentarea a mii de farmacii din toată ţara. Acea nefericită Hotărâre de Guvern nr. 1088/2009 privind modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate a împins practic în pragul colapsului unităţile farmaceutice prin prelungirea de la 60 la 210 zile a termenelor de plată pentru medicamentele eliberate în regim gratuit şi compensat. În urmă cu mai bine de o lună am adresat Ministrului Sănătăţii întrebarea nr. 1455 / b din 8.11.2010 având ca obiect tocmai blocajul creat prin neplata reţetelor eliberate. În buna tradiţie a nerespectării termenului de răspuns la întrebări şi interpelări şi, prin extindere, de batjocorire a instituţiei Parlamentului de către acest Executiv, n-am primit nici o reacţie după 35 de zile. Domnule Ministru, Domnule Preşedinte, Având în vedere aspectele enunţate, vă întreb: - Când vor fi stinse datoriile amintite mai sus? - Care este totalul arieratelor înregistrate de unităţile medicale cu paturi la nivel naţional? - Care este totalul arieratelor înregistrate de unităţile medicale cu paturi din judeţul Dâmboviţa? - Care este cuantumul datoriilor înregistrate de farmaciile din judeţul Dâmboviţa către furnizori? - Ce asigură Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în calitate de administrator şi gestionar al sistemului de asigurări sociale de sănătate, şi Ministerul Sănătăţii în calitate de autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică desfăşurarea optimă a actului medical în aceste condiţii? Solicit răspuns scris si verbal. Cu deosebită consideraţie, SENATOR Lector univ.dr. ADRIAN ŢUŢUIANU