Dâmboviţa – Drumuri judeţene cu probleme | TargovisteNEWS

Dâmboviţa – Drumuri judeţene cu probleme

gropiCOMUNICAT DE PRESĂ
privind programul lucrărilor efectuate la infrastructura rutieră
din judeţul Dâmboviţa, în perioada 29.10 – 02.11.2018
Consiliul Judeţean Dâmboviţa îi informează pe participanţii la traficul rutier că, în perioada 29
octombrie – 2 noiembrie 2018, va efectua, prin societăţile comerciale de profil, următoarele activităţi:
1. Reabilitarea DJ 702D Dragomireşti – Butoiu de Sus, km 11+970 – 17+659
2. Întreţinere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni
3. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 702A, km 28+100 – 30+170
4. Îmbrăcăminte bituminoasă uţoară pe DJ 702D Mogoşeşti – Geangoeşti – Dragomireşti, km 1+494 –
8+781
5. Covor bituminos pe DJ 711A Colacu – Ghergani
6. Covor bituminos pe DJ 711A Serdanu – DN 7, L = 1,00 km
7. Montarea de indicatoare rutiere pe reţeaua de drumuri judeţene
8. Modernizarea DJ 702 lim. Jude Argeş– Cândeşti-Deal – Cândeşti-Vale
9. Reabilitarea DJ 601A lim. Judeţ Giurgiu – Brezoaele – Slobozia Moară – Răcari
10. Modernizarea DJ 710 Bezdead – Costi ata – lim. Jude Prahovaș ț
11. Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 712A Râu Alb – Runcu
12. Amenajarea şi modernizarea căilor de acces şi a parcărilor din cartierul Filatură, Pucioasa
13. Pod pe DJ 714A Moroeni – Pucheni – Valea Brăteiului, km 7+600, peste pârâul Rătei
14. Realizarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în zona drumului de legătură DJ 720E Gara
Târgovişte Sud – Centura Municipiului Târgovişte
15. Refacerea podului pe DJ 503, în Comuna Şelaru
16. Reabilitarea drumului de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga, L = 3,093 km
17. Drumul de legătură DJ 720E Gara Târgovoşte Sud – Centura Municipiului Târgovişte
18. Modernizarea DJ 702H Morteni – limită judeţ Argeş
19. Refacerea şi punerea în siguranţă a DJ 710, km 9+500, în localitatea Bezdead
NOTĂ:
ATENŢIE! BULETIN RUTIER
1. Pe traseul DJ 714A Moroeni – Cabana Căprioara – Valea Brăteiului, podul de la km 7+600, peste
pârâul Rătei, a fost avariat grav, accesul pe acest pod fiind interzis.
- În zonă, a fost amenajată o variantă provizorie (pe tuburi prefabricate) care se va utiliza pentru
traversarea pârâului Rătei.
- Pe tot traseul DJ 714A, există pericolul de cădere de stânci de pe versanţi. Se recomandă a se
circula cu atenţie pe acest drum.