Dâmboviţa – Cifre oficiale – A crescut numărul şomerilor | TargovisteNEWS

Dâmboviţa – Cifre oficiale – A crescut numărul şomerilor

someriComunicat de presă

3,56 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna iulie 2019

La sfârșitul lunii Iulie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 6810 șomeri (din care 3252 femei), rata șomajului fiind de 3,56 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,45 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creştere cu 0,11 pp.

Din totalul de 6810 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 842 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 5968 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1014 șomeri provin din mediul urban și 5796 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

6810

< 25 ani

1456

între 25-29

270

între 30-39

915

între 40-49

1513

între 50-55

1154

peste 55 ani

1502

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (29,3 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 27,7 din totalul şomerilor înregistraţi %. 27,9 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 11,8 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,3 %.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.dambovita.anofm.ro.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.